SintLucas Decoratie- en restauratieschilder

Werkbezoek Decoratie- en restauratieschilder

Werkbezoek DRS

Een bijzonder werkbezoek voor studenten en docenten van de opleiding Decoratie- en restauratieschilder. Zij namen een kijkje bij het restauratieproject “Geef de kerk kleur” bij de Doopsgezinde kerk in Deventer. Op deze locatie wordt een reconstructie gerealiseerd van decoratieve schilderingen die sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw helemaal verborgen is geweest achter een laag muurverf. Het doel is om de komende jaren de oude pracht weer terug te brengen.

De schilderingen zijn gemaakt door de huis- en decorschilder van familie H.G. Bokhorst en dateren uit eind 19e eeuw. Restaurateurs werken samen met studenten van SintLucas en collega vakschool CIBAP aan de schildering om deze weer in ere te herstellen. Het herstel bestaat uit verschillende fases. Zo worden de kleuren, verfsoorten en technieken nauwkeurig onderzocht en in kaart gebracht. Ook worden er sjablonen geanalyseerd. Hieruit ontstaat een kleurenpalet waarmee studenten aan de slag kunnen om de schildering te reconstrueren.

Een kijkje in de keuken

De studenten kregen een lezing en namen vervolgens op de steiger een kijkje in de keuken van de restauratoren en medestudenten die daar werkzaam zijn. Daarna volgde een boswandeling door het historisch centrum van de Hanzestad Deventer. Tijdens de wandeling bezochten zij monumenten waarop schilderingen te zien zijn van H.G. Bokhorst. Door middel van dit werkbezoek maakte de studenten kennis met het beroepenveld waarin zij na hun opleiding werkzaam zijn. Ook was er ruimte voor de studenten om te netwerken.

Het werkbezoek vond plaats in samenwerking met collega vakscholen Cibap en Nimeto, de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, NV Bergkwartier, Geloofsgemeenschap het Pennickshuis en het bedrijf “Het mooie werk”.