Organisatie

Platte organisatie

SintLucas is een platte organisatie waarin de bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de uitvoering liggen om toonaangevend en wendbaar te blijven in de snel veranderende wereld.

Onderwijsclusters

De opleidingen zijn georganiseerd in vijf onderwijsclusters met onderwijsmanagers die de ruimte en resultaatverantwoordelijkheid hebben om het onderwijs van hun opleidingen te organiseren en ontwikkelen. Een aantal ondersteunende diensten is rondom deze clusters gepositioneerd, andere diensten werken SintLucas breed onder het college van bestuur.

Directie

De directie is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van het onderwijs en wordt gevormd door Anita Verbeek en Renate van Oosten.

College van bestuur

André Gehring en Ruud Rabelink vormen samen het college van bestuur van SintLucas.

Organogram

Bekijk hier het schema van de organisatiestructuur van SintLucas.

André, Anita, Renate en Ruud

Raad van toezicht

Het college van bestuur wordt gecontroleerd en geadviseerd door de raad van Toezicht. De leden houden integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen SintLucas. De raad ziet er op toe dat beide scholen hun onderwijstaak en werkgeverschap uitstekend waarmaken.

Medezeggenschap

SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden, die in 2011 van kracht is geworden. Er is een ouderraad, een studenten- en leerlingenraad en een ondernemingsraad.

Lees verderLees verder

SintLucas

SintLucas

SintLucas

SintLucas

SintLucas