Grootste Nederlandse samenwerking op het gebied van immersive technology

Nationaal consortium van mbo-vakscholen en bedrijfsleven geeft impuls aan de toepassing van immersive technology

Het consortium OASIS is de grootste nationale samenwerking in Nederland op het gebied van immersive technology zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR)

Zes toonaangevende mbo-vakscholen en 22 Nederlandse media-, game- en entertainmentbedrijven lanceren het nationaal consortium OASIS, gesteund door subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo. OASIS is de grootste nationale samenwerking die zich richt op het opleiden van Nederlandse specialisten in immersive technology. De lancering van OASIS vond 9 juli plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

In 2030 zullen naar verwachting tot 23 miljoen banen beïnvloed worden door immersive technology zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR) (PwC). Deze technologieën bieden innovatieve oplossingen voor sectoren zoals zorg, ruimtelijke ordening en onderwijs. Hierdoor neemt de vraag naar specialisten toe.

OASIS, dat staat voor Organised Advancement of Specialists in Immersive Solutions, speelt hierop in door onderwijs en bedrijfsleven samen te brengen en gezamenlijk immersieve specialisten op te leiden. Eén van hun initiatieven is het ontwikkelen van mbo-4 onderwijsprogramma’s op het gebied van immersive design.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt en economie
OASIS vormt de grootste Nederlandse samenwerking op het gebied van immersive technology, waarbij de partners een overeenkomst aangaan voor ten minste vier jaar. Onder meer Banijay Benelux, ITV Studios, Fremantle, EMG, NEP en NPO Innovatie zijn aangesloten bij OASIS.

Rufus Baas, programmadirecteur van OASIS, vertelt: “Door deze ontwikkelingen te stimuleren zorgen we dat Nederland een belangrijke speler blijft op het wereldtoneel. We zijn daarom erg trots op deze nationale samenwerking, met fantastische partners die dit initiatief actief ondersteunen.”

Edwin van der Veen, COO bij ITV Studios Netherlands, partner van OASIS, zegt over de samenwerking: “Wij geloven dat de toekomst van televisie ligt in immersive technology. Door talent in deze technieken op te leiden, kunnen we efficiënt hoogwaardige content blijven produceren en ervoor zorgen dat Nederland voorop blijft lopen in de televisiewereld. Deze ontwikkeling is een cruciale stap naar een toekomst waarin de Nederlandse televisie-industrie verder kan groeien en innoveren.”

Ruud Rabelink, Bestuurder SintLucas; “Dit is een ontwikkeling die we moeten en willen omarmen. Immersieve technologieën worden in de toekomst binnen steeds meer vakgebieden toegepast om vraagstukken op te lossen ofom  kennis en vaardigheden te vergroten . We willen als toonaangevende creatieve technische vakschool vooroplopen en de toepassingen van deze technologieën mede vormgeven. Om dat waar te maken is samenwerking en onderzoek noodzakelijk. Dankzij OASIS is het mogelijk om versneld een nieuwe opleiding te starten en daarmee invulling geven aan de vraag naar specialisten in bijvoorbeeld IX, VR en AR op de arbeidsmarkt.Ook professionaliseren en het actualiseren van kennis is belangrijk. We kunnen met OASIS zowel onze vakdocenten, als alumni en andere professionals een actueel aanbod in leven lang ontwikkelen bieden en blijven daardoor relevant voor de samenleving.”

 

Partner van CIIIC, gesteund door het Ministerie van OCW
De officiële lancering van OASIS op 9 juli vond plaats tijdens een bijeenkomst van CIIIC (Creative Industries Immersive Impact Coalition), waar OASIS nauw mee samenwerkt. CIIIC is een Nationaal Groeifondsprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap dat de inzet en impact van immersive technology in Nederland wil versterken. OASIS wordt gesteund door het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en heeft een subsidie toegekend gekregen van 2,4 miljoen euro. Toekomstige projecten en initiatieven

De komende jaren richt OASIS zich op de ontwikkeling van de volgende initiatieven:

• Een Innovation Board: een groep van experts uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid die advies geeft over strategische richtlijnen om de inzet van immersieve oplossingen te bevorderen.

• Onderwijsprogramma Immersive Design: vakscholen en bedrijven gaan relevant en actueel onderwijsaanbod ontwikkelen, waarbij studenten alles leren over het maken en toepassen van VR, AR, 3D-modellering, UI/UX-design en storytelling.

• Een Immersive Academy: een plek voor docenten, praktijkopleiders en professionals om aan de hand van innovatieve projecten kennis te actualiseren, technologieën te verkennen en te integreren binnen bedrijfsprocessen.

• Een Practoraat Immersive Solutions: stimuleert toegepast onderzoek en innovatie op het gebied van immersive technology tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden.

• Een Immersive Learning Community: een netwerk voor samenwerking en kennisuitwisseling, ondersteund door een online platform voor virtuele interactie.

OASIS

OASIS (Organised Advancement of Specialists in Immersive Solutions) is een nationaal consortium dat zich richt op het opleiden van specialisten in immersive technology. Immersive technology is een verzamelnaam van technologieën die gebruikers laten ‘onderdompelen’ in een interactieve, levensechte virtuele ervaring.

OASIS verenigt zes leidende technisch-creatieve mbo-vakscholen en 22 vooraanstaande bedrijven uit de media-, game- en entertainmentindustrie. Het is de grootste nationale samenwerking in Nederland op het gebied van immersive technology, zoals virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR).De zes mbo-vakscholen die als partner zijn aangesloten bij OASIS zijn: Mediacollege Amsterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, Grafisch Lyceum Rotterdam, SintLucas, Cibap en Nimeto.

OASIS werkt samen met de volgende partijen uit het bedrijfsleven: Media Campus NL, Beeld en Geluid, Redrum Bureau, CoVince, 360Fabriek, DA-RE Health Innovation, Fremantle Productions, AVROTROS, Banijay Benelux, ITV Studios Netherlands, TalpaStudios, Emagine, Stichting Nederlandse Publieke Omroep, Weknow Studio, Connec2, Stichting Gamelab Oost, Nehem, Iron Films, NEP the Netherlands, EMG Nederland, Studio XNL en Meta.

Bekijk de Q&ABekijk de Q&A

Immersive Academy

Immersive academy is een plek voor docenten, praktijkopleiders en professionals om aan de hand van innovatieve projecten kennis te actualiseren, technologieën te verkennen en te integreren binnen bedrijfsprocessen. De ontwikkelingen gaan snel. De trainingen en het leeraanbod sluiten aan op de vraag vanuit de markt. We maken hierbij gebruik van het samenwerkingsverband OASIS, waardoor we de juiste ervaren trainers en inhoud integraal aanbieden. In het najaar komt ons trainingsaanbod rondom Immersive design online. Wil je als eerste de mogelijkheid krijgen om deel te nemen?

Schrijf je in voor de nieuwsbriefSchrijf je in voor de nieuwsbrief