Begeleiding

Persoonlijke
begeleiding

Je schooltijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Hiervoor moet je je veilig voelen in een omgeving waar op een fijne manier met elkaar wordt omgegaan en de leerlingen elkaar respecteren.

SintLucas besteedt veel aandacht aan het begeleiden van jou. Problemen met de klas, jezelf, je studie of bijvoorbeeld thuis, het is allemaal bespreekbaar op school. Je kan altijd bij iemand terecht waar jij je prettig bij voelt.

Mentor

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt. Hij is de schakel tussen jou, docenten en je ouder(s)/verzorger(s). Wanneer je iets persoonlijks wilt bespreken, kan je bij hem terecht. Naast het geven van vertrouwen kijkt hij ook samen met jou naar je voortgang, motivatie, aanwezigheid enzovoorts.

Per week heb je één mentoruur en één LOB (loopbaan, oriëntatie en begeleiding) uur. Tijdens de mentorles wordt er o.a. aandacht besteed aan plannen en organiseren maar ook aan het creëren van een hechte groep waarin met respect met elkaar wordt omgegaan. Tijdens het LOB-uur wordt jouw loopbaan besproken. Wat zijn je ambities, je kwaliteiten en waar word je gelukkig van.

Leerlingbegeleiders

SintLucas vmbo heeft twee leerlingbegeleiders (één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw). Als jij een hulpvraag hebt die de mentor niet kan oplossen dan springt de leerlingbegeleider bij. Zij zal samen met jou en je mentor gaan kijken naar een passende oplossing.

Wanneer er hulp nodig is van buiten de school dan regelen we deze. De leerlingbegeleider doet dat in overleg met onze ondersteuningcoördinator.

Onderwijsassistentes

Wanneer je het lastig vindt om te plannen of te leren dan, kan je bij onze onderwijsassistentes studie of structuurbegeleiding volgen. Eén op één leren ze jou dan aan hoe je bijvoorbeeld het beste kan plannen. Ook verzorgen zij de huiswerkklas iedere middag na school. Hier mag je altijd aansluiten als je het prettig vindt je huiswerk te maken op school.

Coach

Heb je structureel meer ondersteuning nodig dan je mentor je kan bieden, dan kan je hulp krijgen van één van onze coaches. Meestal gaat dit om leerlingen die een vorm van leer- of gedragsproblematiek hebben. Eén uur per week heb je dan een gesprek met je coach die je helpt met allerhande zaken. Dit is altijd maatwerk en samen met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor afgestemd.

Wil je het totale overzicht van onze begeleidingslijn zien dan verwijzen we je naar ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Hierin beschrijven we heel precies wie er allemaal werken binnen de begeleidingslijn en wat ze precies doen.

Faciliteiten

Heb jij een  (leer-)probleem zoals  bijvoorbeeld dyscalculie, dyslexie of ADHD? Dan kunnen faciliteiten aangevraagd worden. Dit doen we altijd in overleg met jou. Jij weet immers het best wat jou helpt. Voorbeelden hiervan zijn het geven van extra tijd bij toetsen en examens of het gebruik van een laptop in de klas. De precieze procedure en mogelijkheden hiervan zijn opgenomen in het faciliteitenbeleid. Meer informatie hierover vind in het document faciliteitenbeleid. In dit animatiefilmpje leggen we uit hoe het faciliteitenbeleid  precies werkt.

IOV (Interne Ondersteuningsvoorziening)

We vinden het op SintLucas belangrijk dat er altijd een plek is waar je naartoe kan gaan als het even niet meer gaat. De IOV is een lokaal waar altijd iemand van de begeleidingslijn aanwezig is en waar jij gewoon binnen kan lopen. Misschien heb je het (tijdelijk) lastig thuis of heb je door ziekte veel lessen gemist, dan biedt de IOV uitkomst. Van luisterend oor tot een persoonlijk inhaaltraject de IOV is hiervoor de geschikte plek.

Huiswerkklas

Voor alle leerlingen van SintLucas is er dagelijks het 7e, 8e en 9e lesuur (na de reguliere lessen) een huiswerkklas. Leerlingen kunnen hier onder toezicht / begeleiding van onderwijsassistenten huiswerk maken. Dit kan op vrijwillige basis of in overleg met ouder(s)/verzorger(s) ‘verplicht’. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de huiswerkklas.