Trots op score JOB-monitor 2024

Donderdag 6 juni zijn de resultaten van de JOB-monitor 2024 bekend gemaakt, de monitor waarin mbo-studenten gevraagd wordt naar hun mening over de school en het onderwijs. De JOB-monitor wordt landelijk tweejaarlijks afgenomen en is dit jaar door ruim 209.000 studenten ingevuld, 44% van alle mbo-studenten. Bij SintLucas vulden 1778 studenten de monitor in.

Studenten geven SintLucas als school een 7,2 en hun opleiding een 7,3. Zij waarderen met name de sfeer en geven aan dat ze met plezier naar school gaan. Op het onderdeel lesmateriaal en toetsen scoort SintLucas fors beter dan landelijk gemiddeld. Vergeleken met de JOB-monitor in 2022, zijn de scores voor SintLucas licht gedaald, de school scoorde toen een 7,5 en de waardering voor de opleiding was een 7,6. Ook landelijk is een daling terug te zien in de resultaten. Landelijk geven studenten hun school gemiddeld een 6,5 tegenover een 6,6 in 2022, de opleiding wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,7 tegenover een 6,8 twee jaar geleden. Binnen de creatieve vakscholen in Nederland staat SintLucas op de tweede plek als het gaat om de score voor opleiding en school.

André Gehring, lid college van bestuur SintLucas: “We zijn trots op het resultaat. Hieruit spreekt de waardering van onze studenten voor alle collega’s die zich dagelijks inzetten voor goed onderwijs bij SintLucas. De inzichten uit de JOB-monitor geven ons weer richting voor verbetering en ontwikkeling die we binnen de reguliere verbetercyclus oppakken. Een van de thema’s zal de stagebegeleiding zijn, hiervan geven studenten duidelijk aan dat daar verbetering nodig is.”

Wen Bregonje, voorzitter van de studentenraad: “De Studentenraad is trots om te zien dat SintLucas op veel punten hoger scoort dan het landelijke gemiddelde. Dit toont opnieuw aan hoe SintLucas streeft naar verbetering en innovatie. Hoewel er altijd ruimte is voor verbetering, verwachten wij dat dit zeker goed komt en dat SintLucas hier snel op inspeelt.”

De factsheet geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Op: https://www.jobmonitorresultaten.nl/ zijn de resultaten van alle deelnemende mbo’s te bekijken.