Verantwoording

Gezamenlijk creëren wij het onderwijs en werken we samen aan onze toekomst in de creatieve industrie.

Jaarverslag

In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar. Download hiernaast de jaarverslagen van 2020, 2021 en 2022.

Kwaliteitsagenda

In de Kwaliteitsagenda 2019-2022 geeft SintLucas aan met welke maatregelen zij het onderwijs merkbaar wil verbeteren voor studenten en regionale/landelijke partners.

Verbeterplan BPV

Om de kwaliteit van het mbo en de beroepspraktijk vorming (bpv) te verbeteren, is er een verbeterplan BPV 2016-2021 opgesteld door SintLucas.

Inspectierapport

Eens in de vier jaar onderzoekt de inspectie elke onderwijsinstelling in Nederland. In maart 2017 kwam de inspectie langs bij SintLucas voor de mbo-opleidingen Digital Publisher en Mediavormgever en onze vmbo-opleiding.