Verantwoording

Gezamenlijk creëren wij het onderwijs en werken we samen aan onze toekomst in de creatieve industrie.

Jaarverslag

In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar. Download hiernaast de jaarverslagen van 2016 tot en met 2022.

Kwaliteitsagenda

In de Kwaliteitsagenda 2019-2022 geeft SintLucas aan met welke maatregelen zij het onderwijs merkbaar wil verbeteren voor studenten en regionale/landelijke partners.

Inspectierapport

Eens in de vier jaar onderzoekt de inspectie elke onderwijsinstelling in Nederland. In maart 2017 kwam de inspectie langs bij SintLucas voor de mbo-opleidingen Digital Publisher en Mediavormgever en onze vmbo-opleiding.

Vanwege maatregelen van de overheid met betrekking tot COVID-19 heeft de Onderwijsinspectie de werkwijze van dit onderzoek in 2021 aangepast.