Ons onderwijs

Creatief
Kleinschalig
Veilig

SintLucas is een creatief vmbo waar we inspringen op technologische ontwikkelingen en groei voorop staat. We zijn een kleinschalige, veilige school waar je gezien en gehoord wordt en waar je jezelf mag zijn. In een respectvolle omgeving ontwikkel je eigenheid en zelfvertrouwen.

Visie

We stimuleren een open houding, creatief talent en doorzettingsvermogen. De kern van het onderwijs is dat onze leerlingen en medewerkers met trots en plezier werken aan de vervulling van hun passie. ​We besteden veel aandacht aan een goede algemene theoretische basis. Ons grootste belang is dat leerlingen succesvol doorstromen naar passend (creatief) vervolgonderwijs. ​Voor álle leerlingen geldt dat SintLucas ze begeleidt naar de juiste plek!

Onderwijs

Binnen ons vmbo-onderwijs hebben we de volgende uitgangspunten:

  • We bieden toonaangevend vakonderwijs;
  • We hechten waarde aan eigenheid en trots;
  • We hebben een onderwijsklimaat dat gericht is op groei en plezier;
  • We zijn kleinschalig en gericht op de leerling.

Profiel Media, Vormgeving en ICT

Het vmbo van SintLucas biedt het profiel Media, Vormgeving en ICT aan, kortweg: MVI. Het werken vanuit een profiel maakt dat de leerling meer keuzemogelijkheden en kansen krijgt om te onderzoeken welke opleiding en welk beroep het beste bij hem/haar past. Het profiel MVI is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), de beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken. Bekijk hier een filmpje over het profiel en de keuzevakken.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Tijdens LOB krijgt de leerling inzicht in zijn eigen talenten en identiteit. Dit doet hij door steeds terug te kijken op zinvolle ervaringen en door vooruit te kijken naar nieuwe uitdagingen. Dit reflecteren leert de leerling in de lessen Personality, het mentoruur, tijdens Go en de keuzevakken en in gesprek met de mentor. Doordat de leerling steeds meer bewust wordt van zijn eigen competenties en vaardigheden kan hij beter keuzes maken in zijn loopbaan tijdens en na SintLucas. Alle LOB- activiteiten, reflecties en ontwikkelingen worden vastgelegd in het loopbaandossier.

Internationalisering

Globalisering verlegt grenzen. Internationale samenwerking, internet en reizen maken persoonlijke en zakelijke contacten over grenzen heen steeds vanzelfsprekender. Een leerling die nu zijn middelbare school afrondt, maakt een grote kans in een internationale studie-, werk- of woonomgeving terecht te komen. Wij bieden onze leerlingen de gelegenheid om ervaring op te doen middels buitenlandse uitwisselingsprogramma’s en stages. Jongeren die door internationalisering op school al kennis maken met de internationale en interculturele samenleving, hebben een breder perspectief en betere kansen op de internationale arbeidsmarkt.

Benieuwd naar ons creatief technologisch vmbo? Vraag een brochure aan.