SintLucas krijgt krijgt subsidie voor Center for Teaching and Learning (CTL)

SintLucas, de vakschool voor betekenisvolle creativiteit in Boxtel en Eindhoven, heeft op 3 april groen licht gekregen van het ministerie voor een ambitieus project: de vorming van een Center for Teaching and Learning (CTL). Met deze goedkeuring is een subsidie gemoeid van 500.000 euro vanuit het Nationaal Groeifonds.

In het project gaat SintLucas de reeds ingezette route naar het creëren van een onderzoekende, lerende cultuur versterken en versnellen. SintLucas wil zich hiermee onderscheiden als een toonaangevende onderwijsinstelling.

Bij het vormen van een CTL wordt SintLucas begeleid door Npuls, een landelijke organisatie van mbo-, hbo- en wo-instellingen. Npuls ondersteunt de onderwijsinstellingen bij het creëren van infrastructuren en netwerken, het delen van kennis, het experimenteren met pilots en het ontwikkelen van oplossingen en producten ter ondersteuning van digitaal leren en onderwijzen.

Bij SintLucas is de basis voor het CTL al aanwezig. Sinds 2022 kent de instelling een Expertisecentrum. Hierin zijn het Practoraat Betekenisvolle Creativiteit, een onderzoekswerkplaats, het team onderwijsadvies en -kwaliteit en de centrale maakplaatsen ondergebracht. Medewerkers kunnen zowel vast als voor een specifiek project of specifieke taak onderdeel zijn van het Expertisecentrum voor een bepaalde tijd.

Met de extra investeringen vanuit de CTL-regeling wil SintLucas de volgende doelen realiseren:

  • ervoor zorgen dat onze medewerkers zich kunnen professionaliseren en ontwikkelen, bijvoorbeeld met trainingen, gezamenlijk conferentiebezoek of een bibliotheek voor vakliteratuur;
  • meer en intensievere samenwerkingen uitbouwen om te leren van en met andere scholen over thema’s als didactiek, pedagogiek en digitalisering;
  • collega’s bij elkaar brengen die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn op het gebied van onderwijsontwikkeling, innovatie en onderzoek, bijvoorbeeld rond nieuwe toekomstgerichte opleidingen als Immersive solutions;
  • samen praktijkonderzoek doen, ondersteunen van medewerkers bij het experimenteren en onderzoeken in hun onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van proeftuinen.

Over drie jaar wil SintLucas bereikt hebben dat docenten weten hoe ze optimaal samen kunnen werken met en deel kunnen nemen in het Expertisecentrum. Ook beoogt SintLucas dat er duurzame en intensieve samenwerkingen zijn gegroeid die ertoe bijdragen dat studenten toonaangevend onderwijs krijgen. Hierdoor kunnen we onze creatieve talenten begeleiden naar een mooie toekomst in het werkveld.

SintLucas staat bekend om haar focus op creatieve talentontwikkeling op zowel vmbo- als mbo-niveau. De ‘Visie 2027’ van SintLucas omvat drie pijlers: toonaangevend onderwijs, toonaangevende organisatie en nauwe samenwerking met het beroepenveld en de maatschappij. Deze visie is onderlegger voor de doorontwikkeling van het CTL.

Visie 2027 Creating Opportunities

In de veranderende wereld speelt creativiteit een belangrijke rol. De behoefte aan creatieve denkers en makers is groot. Bij SintLucas staan we samen voor toonaangevend onderwijs. We begeleiden onze leerlingen en studenten met hun creatieve talent naar een succesvolle toekomst en maken creativiteit van betekenis voor de maatschappij. SintLucas heeft de Visie2027 Creating Opportunities gelanceerd die inspireert, en ons verhaal vertelt wie we zijn en waar we met ons mooie vmbo en mbo naar onderweg zijn!

Missie, visie en strategie V2Missie, visie en strategie V2