Begeleiding

Wij helpen jou

Tijdens de opleiding bij SintLucas dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen. Wat wil ik worden en welke keuzes horen daarbij?

Ondersteuning

Keuzes maken doe je niet alleen, maar met je loopbaancoach die jou tijdens je hele opleiding begeleidt. Met je loopbaancoach bespreek je de ontwikkeling die je doormaakt en je resultaten. Samen maak je keuzes voor je studievoortgang. Daarnaast is er een heel team van docenten en instructeurs die nauw betrokken zijn bij jouw opleiding.

Faciliteitenbeleid

Heb jij moeite met leren door bijvoorbeeld: dyslexie, dyscalculie of ADHD? In het document faciliteitenbeleid in het downloadblok hiernaast staat beschreven welke faciliteiten mogelijk kunnen worden toegekend tijdens het examen of gedurende jouw studie op SintLucas. Faciliteit aanvragen? Ga dan naar MijnLucas (portaal voor studenten van SintLucas). Onder “Snel naar” klik je op “Examinering”. Daar kan je de extra faciliteiten aanvragen.

Zorgadviesteam

Voor studenten die problemen hebben met leren of op sociaal-emotioneel gebied waardoor studeren en of schoolactiviteiten in het gedrang komen, beschikt SintLucas over een zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT regelt ondersteuning, geeft advies en/of verwijst naar hulpverlenende instanties. Het ZAT bestaat uit een interne zorgcoördinator en (externe) schoolmaatschappelijk werker. Zij werken, indien nodig, samen met andere instanties als gemeente, leerplichtambtenaar, politie en GGZ.

Heb je (extra) ondersteuning nodig tijdens je opleiding, dan kijken wij samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) of wij jou voldoende begeleiding en ondersteuning kunnen bieden om bij SintLucas te kunnen slagen. Meer informatie is te vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel voor Passend onderwijs.