Projecten

Echt aan de slag

SintLucas waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Levensechte projecten

Binnen ons projectonderwijs kunnen studenten uit verschillende studierichtingen samenwerken aan een project. Deze opdrachten omvatten het brede gebied waar SintLucas voor opleidt. Van briefing tot projectbegeleiding, van ontwerp tot product en van offerte tot factuur.

Project aanmelden

Alle projectaanvragen worden beoordeeld op onderwijsrelevantie. Dat betekent dat niet alle projecten door SintLucas uitgevoerd worden, of dat ze op een ander, later, moment worden uitgezet. Als een project doorgaat, heeft SintLucas een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

De student(en) en begeleidend docent doen hun uiterste best om een project succesvol te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat het eindproduct niet (geheel) aan je verwachtingen voldoet of dat er hindernissen in het proces optreden. Daardoor kan een project meer tijd, energie of middelen vragen dan vooraf ingeschat wordt of mogelijks wordt het project niet (geheel) afgerond.

Project aanmeldenProject aanmelden

Project aangemeld?

Je ontvangt binnen enkele dagen het projectnummer dat aan jouw aanvraag is toegekend. Wij verzoeken je dit nummer te gebruiken wanneer je contact met ons opneemt over de aanvraag. Binnen 10 werkdagen neemt een bedrijfscontactpersoon van SintLucas contact met je op om jouw aanvraag en de verdere werkwijze door te nemen.

Leermogelijkheden studenten

Bij projectaanvragen kijken wij naar de leermogelijkheden van onze studenten. Wij zien projecten als een onderwijsactiviteit waarbij bepaalde leerdoelen of competenties behaald kunnen worden. Daarom beoordelen onze docenten of een project past binnen de lessen of onze eigen studio. Zij kijken onder andere naar het leervermogen van de student, uitdaging, aansluiting bij thema’s binnen de lessen en de termijn waarop de opdracht uitgevoerd kan worden.

Optimale ondersteuning

Om studenten optimaal te kunnen ondersteunen, vragen wij van je als klant minimaal het volgende:

  • Je investeert tijd en energie in de begeleiding van de student(en) en het project;
  • Je introduceert/brieft het project aan de klas, groep of student;
  • Je zorgt voor vervoer van personen en middelen (indien van toepassing);
  • Je zorgt dat de student veilig kan werken (indien van toepassing);
  • Je draagt zorg voor de afhandeling van naburige rechten (bijvoorbeeld muziekrechten, stockfoto’s);
  • samen met de student(en) en docent beoordeelt en evalueert je het project.

SintLucas is een onderwijsorganisatie zonder winstoogmerk. We brengen materiaalkosten en eventuele andere onkosten bij jou in rekening. SintLucas is niet btw-plichtig.

Vragen?

Heb je nog vragen over het aanmelden van een project? Stuur een mail naar projecten@sintlucas.nl, dan nemen wij contact met je op.