RIF-subsidie toegekend

Unieke samenwerking in innovatie

RIF-subsidie toegekend

Zes toonaangevende technisch-creatieve mbo-vakscholen en prominente bedrijven uit de media-, game- en entertainmentindustrie hebben de handen ineengeslagen in een vooruitstrevende samenwerking. We hebben nu het bericht gekregen dat de RIF-subsidie (Regionaal Investeringsfonds mbo) hiervoor is toegekend! Deze unieke nationale publieke-private samenwerking, bekend als OASIS (Organized Advancement of Specialists in Immersive Solutions), heeft als doel om het gebruik en de ontwikkeling van immersive technologieën te stimuleren en daarmee de toekomstige arbeidsmarkt te versterken.

Wat is Immersive?
Immersive technologie, waaronder virtual reality (VR) en augmented reality (AR), biedt gebruikers de mogelijkheid om zich volledig onder te dompelen in digitale omgevingen. Van realistische simulaties in medisch onderwijs tot interactieve leerervaringen in de bouwkunde, deze technologieën transformeren diverse sectoren. OASIS streeft ernaar de mogelijkheden van immersive oplossingen praktisch te verkennen en toe te passen om het echte leven te verbeteren en maatschappelijke problemen op te lossen.

Wat is OASIS?
OASIS onderscheidt zich door de leidende rol van mbo-vakscholen, voortbouwend op hun sterke punten in toepassingsgericht denken en handelen. De samenwerking tussen Mediacollege Amsterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, Cibap, Nimeto, SintLucas en Grafisch Lyceum Rotterdam, en bedrijven als Banijay Benelux, ITV, Talpa, Fremantle, NEP, EMG en Meta heeft een landelijke schaalgrootte. Met deze nationale bundeling van krachten wil OASIS Nederland helpen om een sterke internationale concurrentiepositie op te bouwen in een veranderende wereld, waarbij immersive oplossingen centraal staan.

Nieuwe opleiding
We starten in het schooljaar van 2025 – 2026 met een nieuwe opleiding. SintLucas speelt in op de nieuwe ontwikkelingen in de markt en de groeiende behoefte aan kennis en praktische vaardigheden voor de arbeidsmarkt rondom dit thema. De komende vier jaar is de RIF van kracht en hierdoor kunnen we grote stappen maken. Van onderzoek tot het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en communitybuilding om het bedrijfsleven nauw te betrekken bij het totstandkomen van de opleiding. Werk je bij een organisatie of bedrijf waarin immersive design en technologie een grote rol speelt? En wil je samenwerken? Dan komen we graag met je in contact. Stuur een mail naar bestuurder Ruud Rabelink.

Immersive Academy

De ontwikkelingen gaan snel. NEXT by SintLucas wordt ingezet voor het opleiden en trainen van professionals en vakdocenten. De trainingen en het leeraanbod sluiten aan op de vraag vanuit de markt. We maken hierbij gebruik van het samenwerkingsverband OASIS, waardoor we de juiste ervaren trainers en inhoud integraal aanbieden. In het najaar komt ons trainingsaanbod rondom Immersive design online. Wil je als eerste de mogelijkheid krijgen om deel te nemen?

Schrijf je in voor de nieuwsbriefSchrijf je in voor de nieuwsbrief

Waarom is het zo belangrijk?
De snelle technologische vooruitgang brengt een groeiend tekort aan gekwalificeerd talent met zich mee. Wereldwijd wordt verwacht dat er tegen 2030 tot wel 23 miljoen banen zullen zijn die VR en AR vereisen. Bovendien groeit de markt voor AR/VR-software economisch gezien naar verwachting tot $50,3 miljard tegen 2028.  Efficiënte en effectieve trainingen op het gebied van VR en AR kunnen helpen bij het overbruggen van het arbeidsmarkttekort. VR-training kan werknemers bijvoorbeeld vier keer sneller opleiden dan traditionele methoden en verhoogt de effectiviteit van leren met 76%.

Aansluiting bij overheidsplannen
De doelstellingen van OASIS sluiten naadloos aan bij de plannen van de Nederlandse overheid om innovatie en technologie te bevorderen, zoals verwoord in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en het Nationale Groeifonds. Door te investeren in innovatieve technologieën en vaardigheden draagt OASIS bij aan de bredere economische en maatschappelijke doelstellingen van de overheid om Nederland toekomstbestendig en competitief te maken.