Waarom? Daarom! Immersive design in onderwijs

Immersive design is aan een snelle opmars bezig. Niet meer alleen in de game- en filmindustrie, maar in steeds meer sectoren wordt immersive design toegepast. Vanuit de ervaring met onder meer gametechnologie en audiovisuele techniek speelt SintLucas, met andere mbo-vakinstellingen en bedrijven, een voortrekkersrol om deze technologie in het onderwijs te integreren. David Buzzi, docent 3D en animatie, licht toe hoe dit in de praktijk vorm krijgt.

Immersive design

Om bij het begin te beginnen, wat is immersive design? David: “Immersive betekent onderdompelen. Immersive design is een verzamelnaam voor technologieën waarmee iemand in een ervaring wordt ‘ondergedompeld’. En dat is meer dan alleen een VR- of een AR-bril opzetten. Het gaat erom dat je zo veel mogelijk technologieën combineert om een 365-graden ervaring te geven. Daar horen bijvoorbeeld ook sensoren bij om kou of wind te voelen, alle zintuigen worden aangesproken. Met immersive design trek je mensen nog meer in een verhaal. Een film kijken op een scherm is heel passief, bij een VR-bril heb je een bril op je hoofd, bij een escaperoom is de ervaring fysiek, maar mis je een episch landschap met bijvoorbeeld draken en andere wezens. Door deze samen te brengen, kun je een realistische totaalbeleving creëren, waarbij je ondergedompeld wordt in het verhaal. Het samenbrengen vraagt echter wel een andere workflow en andere mensen dan als je deze technologieën afzonderlijk gebruikt. Waar veel datavisualisaties het werk van 2D-vormgevers was, wordt dat nu een interactieve ervaring.”

Samenwerken

David licht toe dat samenwerken het sleutelwoord is als het gaat om de ontwikkeling van immersive design: “De Metaverse Werkplaats is een Nederland-breed consortium om nieuwe technologie te promoten en in het onderwijs te brengen. Met verschillende vakscholen en bedrijven zijn wij hierbij aangesloten. Nederland is relatief klein en budgetten zijn doorgaans niet zo groot, het consortium biedt de kans om gezamenlijk nieuwe technologieën te onderzoeken. Ook is er subsidie aangevraagd om werkplaatsen op te zetten en bijvoorbeeld docenten te trainen. We zitten aan de voorkant van de ontwikkelingen, maar weten nog niet waar deze naartoe gaan, dus kennisdeling is heel belangrijk en we hebben elkaar nodig.”

Binnen SintLucas leidt immersive design tot meer samenwerking in multidisciplinaire teams. Waar de opleidingen AV-specialist en Digital design & motion bijvoorbeeld nog redelijk apart van elkaar werken, is samenwerking nodig om tot een immersive product te komen. De ontwikkeling van immersive design is een mooie kans om vanaf de basis iets nieuws op te bouwen met elkaar.” Het keuzedeel Immersive design dat door het Mediacollege Amsterdam is geïnitieerd en mede ontwikkeld wordt door SintLucas, het Grafisch Lyceum Rotterdam en Cibap is een mooi voorbeeld van samenwerking.

Virtual Production Film

Een ander voorbeeld van teamwork is het Virtual Production filmproject, geïnitieerd door de Metaverse werkplaats. De afgelopen maanden werkten studenten van verschillende scholen met Breda University of Applied Sciences (BUAS) en Ironfilms aan een film waarbij gebruik werd gemaakt van immersive design. David: “Een virtual production film is een combinatie van fysieke en digitale platformen in een real-time film- of video-omgeving. Bij virtual production worden die platformen samengevoegd om tijdens opnames virtuele decors en omgevingen te creëren. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en creativiteit bij producties, omdat het hierdoor niet meer nodig is om alle decors fysiek te bouwen of personen naar een locatie te brengen. Tijdens het project werd gewerkt met een grote ledscreen wand met een camera die kon meebewegen. BUAS heeft apparatuur om een virtual production film te maken. Ironfilms, een virtual production bedrijf uit Eindhoven, heeft geassisteerd bij de productie en de draaidag. Iedere school heeft een deel van de film gemaakt, wat uiteindelijk samen een lange film is geworden.”

Bekijk de filmBekijk de film