Leerwegen

Drie vmbo
leerwegen

Als je kiest voor het vmbo van SintLucas, dan kies je voor een opleiding die bestaat uit algemene vakken met daarnaast veel aandacht voor creatieve vakken.

Leerwegen

Binnen het vmbo bieden we drie leerwegen aan met het profiel Media, Vormgeving & ICT (MVI). Alle leerlingen doorlopen eerst de algemene onderbouw. In leerjaar 3 en 4 kom je terecht in een van onze drie leerwegen. De inhoud van het profiel MVI is voor iedere leerweg anders. Het vmbo van SintLucas zit in Eindhoven.

Afhankelijk van je basisschooladvies en jouw prestaties in leerjaar 1 en 2 volg je in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) een van de volgende leerwegen.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg is een praktische opleiding, volledig gericht op vormgeven en media. Het beroepsgerichte programma is uitgebreider dan bij de gemengde leerweg. Naast Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en maatschappijleer, doen leerlingen nog meer ervaring op met video, internet, beeld en geluid, animatie, theatertechniek, interactieve vormgeving (bijvoorbeeld websites en apps), grafische software, desktoppublishing, sign, ontwerpen, typografie, pagina-opmaak en fotografie. Deze leerweg is een mooie opstap naar de mbo-opleidingen op het gebied van media en vormgeven binnen SintLucas. Verder leren aan een andere mbo-instelling kan natuurlijk ook.

Gemengde leerweg

Voor wie weinig moeite heeft met leren en toch al wat beroepsgerichte kennis wil opdoen, is de gemengde leerweg een goede keuze. Leren wordt hier afgewisseld met doen. Het programma bestaat uit vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, tekenen, maatschappijleer, economie of geschiedenis. Daarnaast staan kunstgeschiedenis en MVI (Media, Vormgeving en ICT) op het lesprogramma. Bij MVI ontdekken de leerlingen de mogelijkheden van internet, video, fotografie, animatie, beeld en geluid. Ook leren ze ontwerpen en werken met verschillende computerprogramma’s. De gemengde leerweg sluit goed aan op de mbo-opleidingen op het gebied van vormgeven en media. Ook kun je doorstromen naar een ander soort mbo-vervolgopleiding.

Gemengde leerweg theoretisch

Deze leerweg is voor leerlingen die een vmbo-t advies hebben gekregen. Als je deze leerweg volgt, doe je examen in een extra theorievak: economie of geschiedenis. Na het succesvol afsluiten van de gemengde leerweg krijg je een diploma van SintLucas. Als je slaagt voor de gemengde leerweg en dus ook voor het extra vak, dan vragen we het diploma theoretische leerweg aan. Dit diploma draagt dan niet de naam van SintLucas. Onze school regelt dit via de staatsexamencommissie. Je ontvangt dit diploma tijdens een feestelijke uitreiking, meestal in oktober.

Bekijk hieronder de animatie met meer info over het profiel Media, Vormgeven & ICT.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons vmbo, de intakeprocedure, de (creatieve en theorie) vakken, begeleiding, internationalisering en activiteiten? Bekijk dan onze video’s waarin leerlingen en docenten hier meer over vertellen!

Bekijk de filmpjesBekijk de filmpjes

Brochure aanvragen