GLR en SintLucas bundelen krachten tijdens gezamenlijke studiedag 

‘AI: de creatieve (r)evolutie in het onderwijs’

De wereld van generatieve AI ontketent een ongekende revolutie die van invloed is op de samenleving als geheel en op onderwijsprofessionals in creatieve vakopleidingen in het bijzonder.

In dit kader bundelen het Grafisch Lyceum Rotterdam en SintLucas de krachten op 9 november 2023. Dan organiseren de twee creatieve vakscholen gezamenlijk een studiedag voor al hun medewerkers met als thema: ‘AI: de creatieve (r)evolutie in het onderwijs.’

Waar liggen de kansen voor generatieve AI in de creatieve industrie? Welke mogelijkheden zijn er voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs? Welke risico’s brengen de ontwikkelingen mee en waarover moeten de scholen in gesprek? Wat betekent generatieve AI precies voor de creatieve beroepen? Tijdens de AI-conferentie krijgen de onderwijsprofessionals van het GLR en SintLucas antwoord op deze, en nog veel meer, vragen. Het belangrijkste doel van de dag is het creëren van een gemeenschappelijke basis voor het begrijpen van de impact van AI op verschillende facetten van media- en makersonderwijs op de twee scholen.

Keynote & workshops
De conferentie start met een keynote van dr. Maarten Lamers, docent aan de Universiteit van Leiden, over de vraag of AI creatief kan zijn, en wat de impact ervan is op de creatieve industrie. Lamers doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie, robots, biologisch-digitale hybride systemen en creativiteit in onderzoek. Vervolgens vinden er zo’n 70 workshops plaats, maar ook paneldiscussies, live podcasts en documentaire vertoningen. Denk aan onderwerpen als: Storytelling met AI-beelden; AI en ethiek; Slimmer werken met behulp van ChatGPT; en Verantwoord lesgeven met AI.

The Creative Connection

Onder de noemer The Creative Connection gaan het GLR en SintLucas de komende jaren vaker samenwerken. Beide scholen hebben veel ambitie en dezelfde opdracht: het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs op het snijvlak van creativiteit en technologie. De conferentie van 9 november vormt de aftrap van deze samenwerking. Wil je meer weten? Neem contact op met Erno Mijland.

Over Grafisch Lyceum RotterdamOver Grafisch Lyceum Rotterdam