Kosten
opleiding

Laptop, software,
lesgeld en leermiddelen.

Welke kosten maak je als je een mbo-opleiding
volgt bij SintLucas.

Overzicht kosten

De belangrijkste kosten van de opleiding bestaan uit de aanschaf van een laptop en software, lesgeld (vanaf 18 jaar) en leermiddelen. Deze kostenonderdelen worden hieronder per onderwerp toegelicht.

De kosten verschillen per opleiding, dat komt o.a. doordat je niet voor iedere opleiding dezelfde soort leermiddelen hoeft aan te schaffen. In dit document kan je per opleiding en leerjaar de kosten vinden.

Aanschaf laptop & software

Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen doorlopen, is een laptop onmisbaar. We geven advies aan nieuwe studenten over welke laptop en software ze voor hun opleiding het beste aan kunnen schaffen. Voor de ene opleiding is een basic laptop voldoende, voor de andere opleiding heb je een laptop met meer vermogen nodig. Bijvoorbeeld omdat je met bepaalde computerprogramma’s moet kunnen werken. De aanbevolen laptopspecificaties voor jouw opleiding kan je voor de start van jouw vinden op MijnLucas, de digitale omgeving voor studenten van SintLucas.

Leermiddelen

Voor je opleiding schaf je leermiddelen aan. Bij de ene opleiding gaat het om de aanschaf van kleding en veiligheidsschoenen. Bij de andere opleiding om gereedschap en verf. De kosten verschillen per richting.

Terugkoopregeling ongebruikte leermiddelen mbo

Als student wordt er van je verwacht dat je de leermiddelen aanschaft die voor jouw opleiding aanbevolen worden. Andersom mag je dan als student verwachten dat die aanbevolen leermiddelen ook daadwerkelijk gebruikt worden gedurende je opleiding. Wanneer dit niet gebeurt dan kun je sinds het schooljaar 2021-2022 mogelijk aanspraak maken op terugbetaling van de kosten die je hiervoor hebt gemaakt. In het document Terugkoopregeling ongebruikte leermiddelen mbo lees je onder welke voorwaarden je hier aanspraak op kunt maken en hoe je vervolgens een aanvraag kunt indien.

Lesgeld

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld en dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je betaalt alleen lesgeld als je 18 jaar of ouder bent op 1 augustus 2024.  Het lesgeld voor het schooljaar 2023-2024 is €1.357-. Voor het schooljaar 2024-2025 is het lesgeld €1.419,-.

Betaling gaat via Mijn DUO. Je kunt het hele bedrag in 1 keer betalen, maar het mag ook in 9 termijnen. Als je op 1 augustus ingeschreven staat, betaal je altijd lesgeld voor het volledige opleidingsjaar. Als je jouw opleiding al in de loop van het jaar afrondt, kun je onder voorwaarden een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Stop je met je studie, dan moet je in sommige gevallen ook je prestatiebeurs terugbetalen (basisbeurs, aanvullende beurs en OV-jaarkaart). Meer informatie is te vinden via lesgeld mbo is te vinden op de site van DUO.

OV-studentenkaart

Ben je jonger dan 18 jaar als je start met je mbo-opleiding, dan heb je ook recht op een OV-studentenkaart. Wil je er zeker van zijn dat je met een OV-studentenkaart kunt reizen, vraag deze dan op tijd aan. Meer informatie kun je vinden op deze website.

Tegemoetkoming studiekosten

Soms is het mogelijk (vooral voor studenten/leerlingen jonger dan 18 jaar) om tegemoetkoming in de studiekosten te kunnen ontvangen van of via diverse instanties. De mogelijkheden voor ondersteuning zijn aanmerkelijk verruimd vanwege de regeling MBO-studentenfonds.

  • Jonger dan 18
    Stichting Leergeld: financiële afspraken worden lokaal georganiseerd. Meer info via de website van stichting Leergeld. Mocht je hierover meer willen weten, stuur dan een mail naar debiteuren@sintlucas.nl.
  • 18 jaar of ouder
    Studiekosten dienen betaald te worden uit de studiefinanciering.

Ook zijn er gemeentelijke regelingen die lokaal georganiseerd worden. Er is geen uniforme procedure per gemeente. Veel gemeenten bieden speciale regelingen aan voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.

SintLucas

SintLucas

SintLucas

SintLucas

SintLucas