Met Edukans naar India

"Ik had langer willen blijven"

Docente Annemiek Gijsbers verzorgde in India namens Edukans het programma teach the teacher.

Annemiek Gijsbers in India

Docente Annemiek Gijsbers verbleef twee weken in India. Ze ging daarheen namens Edukans, een organisatie die goed onderwijs in ontwikkelingslanden stimuleert. Tijdens haar verblijf verzorgde ze samen met twaalf andere onderwijsprofessionals een programma met als doel ‘teach the teacher’.

“We gaven tijdens een congres workshops aan docenten op het gebied van onder andere active learning, multiclass teaching, pedagogische waarden en differentiatie. Deze thema’s zijn aangedragen door een lokale onderwijsorganisatie die vijftig scholen ondersteunt”, vertelt Annemiek. In India zijn er veel scholen met weinig leerlingen, omdat de regering de regel heeft dat kinderen niet verder dan 1 kilometer hoeven te reizen naar school. De klassen bestaan daardoor uit kinderen van verschillende leeftijden en niveaus.

Foto’s gemaakt door Annemiek Gijsbers

Geïnspireerd
“Met het geven van de workshops hebben we docenten onder andere geïnspireerd om andere werkvormen te gaan gebruiken in hun lessen.” De docente vertelt waarom het belangrijk is om oog te hebben voor het niveauverschil van leerlingen. ”Als de kinderen op hun eigen niveau kunnen oefenen, krijgen ze het gevoel dat ze iets leren en blijven ze op school. Nu gebeurt het vaak dat ze door hun ouders van school gehaald worden, omdat ze thuis nodig zijn. Daardoor hebben ze minder kans op een betere toekomst, omdat ze niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen.”

Tolk
Het overdragen van kennis aan de Indiase collega’s verliep via een tolk. De meeste docenten beheersen de Engelse taal namelijk niet. Dat zorgde in het begin wel voor misverstanden. Annemiek licht toe: “De eerste dag hadden we een aantal oudere tolken die niet bekend waren met de inhoud van onze boodschap. Ze maakten er in de vertaling hun eigen verhaal van en spraken over dingen die wij niet hadden aangehaald. Een aantal jongere Indiase docenten, die ook deelnamen, begrepen inhoudelijk beter waar wij het over hadden. Zij namen dus de taak van deze tolken over. Dat bracht wel wat commotie te weeg, maar zij zorgden er wel voor dat wij het met onze collega’s inhoudelijk over dezelfde dingen hadden.”

Verdieping
Naast het geven van workshops tijdens het congres, ging de groep onderwijsprofessionals ook langs bij verschillende scholen. “We gingen daar dieper in op thema’s die we tijdens het congres al aangehaald hadden. Ook keken we mee in de les. Onze Indiase collega’s brachten ideeën en werkvormen in de praktijk en daar gaven wij feedback op.” Annemiek kwam erachter dat je het inspireren om nieuwe werkvormen te gebruiken niet los kunt zien van de omstandigheden waarin haar Indiase collega’s lesgeven. “Je kunt ze leren om te differentiëren tussen niveaus maar als er twee docenten op een groep van 250 leerlingen staan, dan is dat niet mogelijk. Daarnaast zijn de omstandigheden waarin lesgegeven wordt ook heel anders dan in Nederland. Scholen hebben weinig geld voor zaken als elektriciteit, toiletten of leermiddelen. De kinderen zitten tijdens de les op de grond en moeten buiten in een rijstveld naar het toilet. Wij kunnen dat erg vinden, maar zij weten niet beter.”

Langer blijven
Annemiek, die lesgeeft geeft bij de mbo-opleiding media- en evenementenmanagement, keerde met een hoop indrukken terug uit India. “Ik had graag nog wat langer willen blijven. Want het kost echt wel even tijd om erachter te komen hoe het schoolsysteem werkt, de taalbarrière en natuurlijk de culturele verschillen te overbruggen.”