SintLucas Decoratie- en restauratieschilder

Succesvolle oplevering examenproject Lambertuskerk

Vrijdag was een bijzondere dag voor de examenstudenten van de opleiding Decoratie en restauratieschilder. In de H. Lambertuskerk vond de eindoplevering plaats van het examenproject 2022. Dit examen bestaat uit een zorgvuldig onderzoek, een advies en uitvoering. Studenten Stijn den Turck en Meeke Molenschot vertellen over dit mooie project.

Werk zichtbaar

Ze hebben in vijf weken een reconstructie van sjabloon schilderingen van E. Perey in
een portiek in de H. Lambertuskerk in Helmond uit 1924-25 uitgevoerd. Student Stijn
vertelt enthousiast: “Zo’n kans krijg je niet overal. Zo bijzonder dat ik zelf heb
bijgedragen aan het behoud van de historie van de kerk. Meeke vult aan: “We
waren allemaal extra alert en gefocust aan het werk, want alles wat je maakt is
meteen zichtbaar. Het moet kwalitatief heel goed zijn en kloppen.”

De schilderingen van E. Perey liggen verborgen onder een dikke laag muurverf uit de
jaren 80/90 en een reconstructie uit eind jaren 60. De muurverflaag uit de jaren
80/90 is voor een groot gedeelte als ondergrond gebruikt, zodat de historische laag
en informatie ervan behouden blijven.

Oog voor detail

Als referentie voor de reconstructie en de kleuren zijn eerder blootgelegde vensters
gebruikt en de gedeeltes waar de muurverf losliet. Een mooie klus, aldus Meeke;
“We hebben tot op de millimeter nauwkeurig sjablonen gemaakt op basis van de
blootgelegde vensters. Omdat de kerk niet exact recht is, kwam er een extra
uitdaging bij. Alles moest ter plekke heel specifiek uitgemeten worden, om het
patroon kloppend te houden. Gedetailleerd en verfijnd werken past bij mij, dus ik
vond dit heel gaaf om te doen.”

Eigen interesses

Stijn vertelt verder: “We hebben hier veel geleerd. Niet alleen in de uitvoering, maar
ook in het onderzoek vooraf. Ik ben erg geïnteresseerd in archiefonderzoek, het
uitpluizen van documenten en geschiedenis. Dat mocht ik hier mooi combineren.
Met resultaat, want ik heb uiteindelijk het originele contract uit 1924 met
handschrift en datum teruggevonden!”

Trots

De studenten kijken positief terug op het project. Stijn: “Het was een mooi moment
toen we de laatste hand legden aan de muur en écht klaar waren. Dan zie je wat we
samen hebben bereikt.” Meeke voegt hier aan toe: “Ik vond het bijzonder om hier
aan mee te werken en te zien hoe uiteindelijk alles van ons plan samenkomt. Dit
gedeelte van de kerk is weer mooi hersteld.”

Dankbare samenwerking

Naast het schilderwerk zijn de pleister en verflagen, aangetast door vocht en zouten,
zorgvuldig gerepareerd en geconsolideerd. Docent Joep Dirckx is blij met het
resultaat. “Het is zó belangrijk dat studenten de kans krijgen om praktijkervaring op
te doen. Daarom ben ik dankbaar voor de terugkerende samenwerking met het
parochiebestuur. Hier komt alles van het vakgebied samen. Onderzoek, advies,
presenteren aan opdrachtgevers, uitvoering, regelgeving rondom Rijksmonumenten,
kwaliteitseisen, etc. Heel mooi om de studenten te zien groeien in hun vak.”