SintLucas Decoratie- en restauratieschilder

Studenten Decoratie- en restauratieschilder restaureren zijpanelen Lambertuskerk

Lambertuskerk - zijpaneel

Twintig vierdejaars studenten van de opleiding Decoratie- en restauratieschilder werken in de Lambertuskerk in Helmond aan hun eindexamenopdracht. De studenten hebben van het parochiebestuur de opdracht gekregen om de wandschilderingen op de zijpanelen in het transept van de kerk te restaureren. Een hele eer! Tijd voor een bezoekje aan de studenten en docenten, Joep Dirckx en Henk van Goch, die werken aan dit bijzondere project.

Les in de kerk

De studenten werken nu niet alleen in de Lambertuskerk aan hun eindexamenopdracht, maar krijgen in verband met het coronavirus tegelijkertijd ook les in de deze kerk. In de kerk is er meer ruimte om op 1.5 meter afstand onderwijs te verzorgen. Het bijkomend voordeel is natuurlijk dat ze alles wat ze leren meteen in de praktijk kunnen brengen, aldus docent Decoratie- en restauratieschilder Joep Dirckx. Joep: “Dit maakt de ervaring van de studenten ook levensecht. De studenten leren op deze manier namelijk ook nog beter samenwerken. Stilzitten is er niet bij! In elke fase van het project moeten de studenten een ondernemende houding laten zien waarbij creatieve denkprocessen een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het zelfstandig doen van een archiefbezoek, het opvragen van documenten bij verschillende landelijke instanties en het combineren van al deze informatie om tot een geheel te komen.”

Vooronderzoek

Op dit moment zijn de studenten bezig met het doen van vooronderzoek. Vierdejaars studenten Milou van Erven en Kristel Meijers vertellen hoe zij te werk gaan. Kristel: “De bedoeling is dat wij straks een goed advies kunnen geven aan het parochiebestuur van de Lambertuskerk over hoe zij de zijpanelen in de kerk het beste kunnen laten restaureren. Wij gaan het schilderwerk restaureren, maar het zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat er veel vocht in de muur zit. Dan kunnen wij adviseren om dit eerst door experts te laten weghalen”. Om een goed advies uit te brengen doen de studenten eerst vooronderzoek. Milou: “Tijdens het vooronderzoek kijken we naar de verschillende onderdelen en lagen waaruit de schildering bestaat, doen verfproefjes en kijken naar de historie van de schildering. Helaas is er veel informatie verloren gegaan tijdens de tweede wereldoorlog. Daarom zoeken we op zoveel mogelijk verschillende plaatsen naar informatie over de schildering: in archieven, in boeken en op internet.” Met het vooronderzoek zijn de studenten tot en met half oktober bezig. Daarna kan het echte restauratiewerk beginnen. Het totale project duurt ongeveer 3 maanden.

Het verhaal achter het zijpaneel

De klas is opgedeeld in groepjes van vijf studenten en per groepje restaureren de studenten een zijpaneel. Kristel en Milou restaureren samen met hun groepsleden het zijpaneel genaamd “De Wonderbarengenezing van Maria Pellemans uit Haarlem op het graf van heilige Theresia”. Milou: Theresia had geneeskundige krachten en mensen genazen in haar bijzijn. Maria Pellemans was ernstig ziek en zij is wonderbaarlijk genezen op het graf van heilige Theresia.” Kristel: “We proberen straks tijdens het restaureren zo dicht mogelijk bij de originele schildering te blijven. Dit doen we door middel van retoucheren. Hierbij werken we kleine beschadigingen bij en proberen zoveel mogelijk van het origineel te behouden. Soms is het ook nodig om te reconstrueren. In dat geval probeer je het beeld wat er ooit was te zelf opnieuw te schilderen.”

Superleuk project

Kristel: “Ik vind het heel gaaf en superleuk dat we dit mogen doen. Ik was altijd al geïnteresseerd in restaureren en nu mag ik het ook echt zelf gaan doen. Milou vult aan: “Met corona kan je ook niet veel op school zijn en hier kunnen we wel drie dagen per week aan de slag. Je bent ook meteen op de plek waar je straks gaan restaureren. Dit werkt ook makkelijk.”

Meerjarenproject

De restauratie van de zijpanelen is een onderdeel van een meerjarenproject in de Lambertuskerk. Docent Joep: “Wij zijn al jaren bezig met het restaureren van schilderingen in de kerk tot een hoogte van 6 meter. Elk jaar pakken we iets aan. Wij hopen in de toekomst ook restauratiewerkzaamheden boven de 6 meter uit te kunnen voeren. Helaas kost dit erg veel geld omdat we dan moeten werken met grote steigers die voor een langere periode in de kerk moeten blijven staan.”

Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden in de kerk begin december afgerond en is de Lambertuskerk weer vier gerestaureerde muurschilderingen rijker.

 

Foto’s door: Rutger Hoebergen