Persbericht: nieuwe leden raad van toezicht

PERSBERICHT

NIEUWE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SiNTLUCAS

SintLucas heeft op 25 oktober Paula Willemse en Mathieu Weggeman verwelkomd als leden van de raad van toezicht. SintLucas zocht nieuwe leden nadat Anne Schouten en Ria van ‘t Klooster de raad van toezicht verlieten vanwege het einde van hun statutaire termijn.

Paula Willemse is mede-eigenaar en senioradviseur/onderzoeker bij IVA Onderwijs en actief in nagenoeg alle onderwijssectoren. IVA Onderwijs voert audits en advies/onderzoekstrajecten uit voor met name mbo, hbo en universiteiten op het gebied van onderwijs, doelmatigheid, examinering en toetsing, kwaliteitszorg en het omgaan met data. Ze heeft daardoor een brede kijk op beroepsonderwijs en branches. Paula Willemse over haar lidmaatschap: “specialistisch vakmanschap draait om (h)erkenbare kwaliteit. Als raad van toezicht-lid streef ik ernaar een kritische en betrokken partner te zijn. Niet alleen toezien op die kwaliteit, maar deze ook mee verder ontwikkelen”.

Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur. Hij heeft ruime ervaring met de inrichting van onderwijsleerprocessen. In de onderzoek- en advies & bestuurspraktijk, houdt hij zich onder meer bezig met kennismanagement, vakmanschap, organisatieontwikkeling en ondernemerschap. Weggeman: “SintLucas, is een prachtige school, waar het vak en de vakmensen altijd het belangrijkst zijn, en met afgestudeerden die we in Brainport en in de rest van Nederland heel hard nodig hebben. Daaraan een bijdrage leveren, is een eer en een genoegen” .

Raad van toezicht SintLucas
De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken bij SintLucas. Daarnaast is de raad adviseur, klankbord en sparringpartner voor het college van bestuur. SintLucas kent binnen de raad vijf commissies: onderwijs & kwaliteit, financiën & informatievoorziening, organisatieontwikkeling, medezeggenschap en remuneratie.

Naast Paula Willemse en Mathieu Weggeman bestaat de raad van toezicht uit voorzitter Gerdy Harteveld (Gerdy Harteveld management), Harry Puts (Made in May) en Edwin Jansen (Sint Trudo). Elk lid is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van SintLucas als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond.

Toekomstbestendig onderwijs en een toekomstbestendige organisatie
Ruud Rabelink, voorzitter college van bestuur, is blij met de nieuwe leden: “Paula Willemse heeft haar sporen binnen mbo-land ruimschoots verdiend. Met haar kennis op het gebied van onderwijs en examinering en haar netwerken zal zij de onderwijscommissie en de voltallige raad van toezicht aanvullen en versterken. Daarnaast heeft Paula een aanstekelijk enthousiasme, een kritische blik en is ze een verbinder. Mathieu Weggeman zal bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs en een dito organisatie en kan helpen om innoverend en uitdagend vakmanschap te blijven realiseren”