Meesterproef in de Lambertuskerk met succes afgerond

Retoucheren in de Lambertuskerk

Studenten van onze opleiding Decoratie- en restauratieschilder zijn klaar met de restauratie van de schilderingen van Perey in de Lambertuskerk te Helmond. De restauratie is onderdeel van hun meesterproef waarin ze bewijzen bekwaam te zijn als beginnend beroepsbeoefenaar.

Ingewikkelde klus
De schilderingen met Bijbelse taferelen en decoraties, aangebracht in kooromgang tussen 1902 – 1906 door Emmanuel Perey, zijn door de jaren heen gerestaureerd. Echter zonder goed resultaat. Voor de herfstvakantie hebben de studenten onderzoek gedaan naar de schilderingen. Ze kwamen als snel tot de conclusie dat de uitvoering een ingewikkelde klus zou worden. Met name “Het laatste avondmaal” was dermate beschadigd door vocht en zouten dat de schildering als verloren beschouwd kon worden. (zie ook vorig artikel). Naast deze schildering waren ook verschillende geometrische motieven en de heilige St. Lucas dermate beschadigd dat ook hier een enorme uitdaging lag voor de studenten.

Hoe krijg je een schildering waarbij grote delen ontbreken weer toonbaar voor het publiek?
Dit probleem vraagt om veel vakkennis, onderzoek en een goed advies. Restaureren was niet mogelijk. De verflaag zat niet alleen geheel los, maar was ook nog eens volledig versteend waardoor het consolideren van schildering geen optie was. De losse verfschollen vielen alleen al door de zwaartekracht vanzelf naar beneden. Met goedkeuring van het kerkbestuur is daarom besloten om de schildering met behulp van de laatste resten en afbeeldingen te reconstrueren. Dit vergde veel van de creatieve competenties van de studenten. Je gaat immers een schildering van een kunstenaar uit begin vorige eeuw reconstrueren. Hoe de studenten te werk zijn gegaan is interessant…

De werkwijze
Met behulp van melinex (een doorzichtige kunststof) zijn eerst de nog aanwezige contouren overgenomen. Daarna zijn de verdwenen contouren aangevuld. Met behulp van calquepapier is de tekening daarna weer overgenomen en zijn de contouren doorgeprikt. Je krijgt dan een zogenaamde paustekening die onder andere bij een frescotechniek gebruikt wordt. Na het vastleggen van de tekening volgde eerst een enorme uitdaging om de muur weer gezond te maken en te voorzien van een goede ondergrond. Daarbij hebben de studenten goed rekening moeten houden met droogtijden in verband met de temperatuur in de kerk. Het is in de wintermaanden een stuk kouder in een kerk dan wanneer je een restauratie doet in de lentemaanden.

Verbluffend resultaat
Ongeveer vijf weken lang zijn de studenten bezig geweest met de reconstructie. Het resultaat is verbluffend. De gezichten en gewaden zijn prachtig gereconstrueerd en passen weer in de gehele schildering in de kooromgang. Met trots kunnen de studenten en docenten terugkijken naar een ingewikkelde maar uitdagend meesterproef. Chapeau.

De meesterproef is onder begeleiding van docenten Joep Dirckx en Adrie Kemps en oud collega Frans van de Leur uitgevoerd door; Bianca de Bruin, Guusje Breuer, Michaela van Nuenen, Caro Oudenhuijsen, Laura Vliegenberg, Tessa Janssen, Ghaja van Alphen, Arden van der Heijden en Juliette van den Hout.

December 2018

Voor de restauratie
Na de restauratie