SintLucas Eigenheid

Je suis professeur

je suis professeur

#jesuisprofesseur

Ook Nederland werd opgeschrikt door de moord op Samuel Paty. Samuel, leraar geschiedenis aan het Collège de Bois d’Aulne bij Parijs, gaf zijn jaarlijkse lessenserie over burgerschap. Het ging over vrijheid van meningsuiting.

Het is schokkend dat een leraar, die de waarde van vrijheid en verdraagzaamheid overdraagt aan nieuwe generaties, daarvoor betaalt met zijn leven. Het zijn onze basiswaarden, de democratische rechtstaat en de vrijheid voor ieder om te leven zoals je wilt.

Dat deze basiswaarden niet vanzelfsprekend zijn en tot spanning kunnen leiden, wordt hierdoor onderstreept. Daarom is het belangrijk dat leraren kunnen rekenen op ieders steun.

SintLucas staat voor de vrijheid voor ieder om te leven zoals je wilt. Dit onderstrepen we met de kernwaarde eigenheid: wie jij bent is wat jou bijzonder maakt! Bij SintLucas kunnen leerlingen, studenten en medewerkers zichzelf zijn en anders zijn. Zodat ze hun persoonlijke talent optimaal kunnen ontwikkelen en een eigen plek in de wereld veroveren. Eigenheid houdt echter ook in dat ze de eigenheid van anderen respecteren en de ruimte geven.

Vandaag staan we stil bij de moord op Samuel Paty.