Internationale projecten vmbo

We nemen deel aan drie internationale projecten met onze vmbo-leerlingen. Een korte toelichting.

4 elements (V1, leerjaar 1): een project dat zich richt op de vier elementen aarde, vuur, wind en water. Tijdens dit project werken we samen met scholen uit Tsjechië, Portugal en Italië.

Own Your Learning (V2, leerjaar 2): een project dat zich richt op actiever leren, waarbij de leerling meer betrokken wordt bij zijn of haar eigen leerproces. Leerlingen leren hierbij van medeleerlingen door peer-to-peer learning, samenwerkend leren, en door het uitvoeren van verschillende opdrachten die hiermee te maken hebben. Tijdens dit project werken we samen met scholen uit Finland, Portugal en Ierland.

The Future is Real (V3, leerjaar 3): een project dat zich richt op samenwerkend leren met Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR). Leerlingen en docenten onderzoeken en ervaren hierbij wat AR en VR voor het onderwijs kunnen betekenen. Tijdens het project werken we samen met scholen uit Spanje en Italië.

Internationaal bezoek
De komende maanden krijgen we internationaal bezoek in Eindhoven. Voor het project Own Your Learning komen 18 leerlingen en 6 docenten uit Finland, Portugal en Ierland naar ons toe. Deze uitwisseling is tijdens de derde projectweek van 31 maart tot en met 6 april. Voor het project 4Elements bezoeken van 5 tot en met 11 mei 18 leerlingen en 6 docenten uit Portugal, Tsjechië en Italië onze school.

Aanvraag nieuwe internationale projecten
Op dit moment worden er nieuwe subsidieaanvragen geschreven voor projecten in de komende jaren. We zijn bezig met een geschiedenisproject over de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Dit is een samenwerking met een Deense, Poolse en Duitse school. Ook staat er een project voor lichamelijke opvoeding in de steigers, waarbij de Olympische Spelen centraal staan. Scholen uit Duitsland, Ierland en Griekenland werken hier aan mee. Heeft u een leuk, internationaal idee? Laat het ons weten! Neem contact op met docent Inge Berkers (i.berkers@sintlucas.nl).