Onderzoek Creatieve industrie Gemeente Eindhoven

Enquête alumni

De gemeente Eindhoven wil in het kader van het programma Creatieve Industrie graag weten waar oud-studenten van onze opleidingen terecht zijn gekomen.

Beste oud-student,

De gemeente Eindhoven voert een onderzoek uit naar de creatieve sector in de regio Eindhoven en heeft ons verzocht om dit onderzoek onder oud-studenten van SintLucas te verspreiden.

Onderstaand lees je meer over het onderzoek en een link naar de enquête. Let op: in het onderzoek staan de huidige namen van de opleidingen van SintLucas. Kijk bij welke huidige opleiding de door jou gevolgde opleiding het beste aansluit. Zowel alumni van onze opleidingen in Boxtel als Eindhoven kunnen aan het onderzoek deelnemen.

—————————————————————————————————————————————————————————

Beste professional in de creatieve industrie,

Wij vragen je om mee te helpen aan een onderzoek naar de creatieve sector in Eindhoven, door het invullen van een digitale enquête. We hebben namelijk jouw hulp nodig om er achter te komen wat er nodig is om de creatieve sector in Eindhoven verder tot bloei te laten komen.

De creatieve sector in Eindhoven en omgeving is sterk ontwikkeld: verschillende onderwijsinstellingen met creatieve opleidingen zijn in Eindhoven gevestigd. Ook zijn er veel bedrijven gevestigd die nationaal en internationaal concurreren. Kortom, creatieve industrie in Eindhoven staat op de kaart.

Cultuur Eindhoven, verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven, geeft in de periode 2017 en 2020 invulling aan het Programma Creatieve Industrie. Een van de doelstellingen van dit programma is het duurzaam versterken van de keten van cultuureducatie naar de top van de creatieve industrie. Hier voor willen wij onderzoeken of professionals in de creatieve industrie behoefte hebben aan ondersteuning in het (verder) ontwikkelen van competenties die doorslaggevend zijn voor het slagen als professional.

Deze enquête is een belangrijk deel van het onderzoek. De vragen zijn opgebouwd aan de hand van thema’s die naar verwachting relevant zijn voor professionals in de creatieve sector. Deze thema’s zijn opgehaald uit literatuur en gesprekken met instellingen die actief zijn in de creatieve sector. De thema’s zijn:

  • algemene vaardigheden
  • netwerken
  • multidisciplinair werken
  • onderhandelen en sociale zekerheid

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Aan het eind van de enquête kun je aangeven of je deel wilt nemen aan groepsgesprekken, waarin de resultaten van de enquête worden besproken.

Klik hier om te beginnen met de enquête.

We danken je hartelijk voor jouw hulp!