VAN TALENT NAAR TOEKOMST

VMBO

VMBO Leerwegen

Als je kiest voor het vmbo van SintLucas, dan kies je voor een opleiding die bestaat uit algemene vakken met daarnaast veel aandacht voor creatieve vakken. Binnen het vmbo bieden we drie leerwegen aan met het profiel Media, Vormgeving & ICT (MVI). Alle leerlingen doorlopen eerst de algemene onderbouw. In leerjaar 3 en 4 kom je terecht in een van onze drie leerwegen. De inhoud van het profiel MVI is voor iedere leerweg anders.Het vmbo van SintLucas zit in Eindhoven.

Afhankelijk van je basisschooladvies en jouw prestaties in leerjaar 1 en 2 volg je in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) een van de volgende leerwegen

Kaderberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg is voor leerlingen die het liefste kennis opdoen door praktisch bezig te zijn.

Gemengde leerweg

Deze leerweg is voor leerlingen die meer met theorie bezig willen zijn. Je krijgt beroepsgerichte vakken en wat meer theorie.

Gemengd theoretische leerweg

Deze leerweg is voor leerlingen die een vmbo-t advies hebben gekregen. Als je deze leerweg volgt, doe je examen in een extra theorievak: economie of geschiedenis. Na het succesvol afsluiten van de gemengde leerweg krijg je een diploma van SintLucas. Als je slaagt voor de gemengde leerweg en dus ook voor het extra vak, dan vragen we het diploma theoretische leerweg aan. Dit diploma draagt dan niet de naam van SintLucas. Onze school regelt dit via de staatsexamencommissie. Je ontvangt dit diploma tijdens een feestelijke uitreiking, meestal in oktober.

Bekijk hieronder de animatie met meer info over het profiel Media, Vormgeven & ICT.

VMBO-leerling gymzaal
VMBO-leerling gymzaal
VAN TALENT NAAR TOEKOMST

Waarom SintLucas?

SintLucas is een creatief vmbo waar groei voorop staat. We zijn een kleinschalige, veilige school waar je gezien en gehoord wordt en waar je jezelf mag zijn. In een respectvolle omgeving ontwikkel je eigenheid en zelfvertrouwen.

Meer informatie
Atrium VMBO

Aanmelden schooljaar 2019 - 2020  

Aanmelden schooljaar 2019 - 2020