Aanmelden leerjaar 1
vmbo

Informatie aanmelden vmbo leerjaar 1

SintLucas vmbo is een creatief vmbo waar we inspringen op technologische ontwikkelingen en waar je opgeleid wordt voor de creatieve industrie. We bieden het profiel Media, Vormgeving en ICT aan, kortweg: MVI. Dit betekent dat je uiteindelijk naast de creatieve vakken ook examen doet in Nederlands, Engels, nask1, wiskunde en economie of geschiedenis en BTE voor de gemengde leerweg. Om jouw schoolcarrière zo succesvol mogelijk te maken en je goed voor te bereiden op ons vmbo werken wij met een creatieve intake. Zo gaan wij kijken naar jouw creatieve aanleg.

Onze aanmeldprocedure voor schooljaar 2024-2025 bestaat uit twee stappen, de creatieve intake en de aanmelding. 

Onderaan deze pagina is een visueel stappenplan over onze aanmeldprocedure te vinden.

Stap 1a: Inschrijven creatieve intake 
Je schrijft je eerst in voor de creatieve intake. Deze inschrijving is van 27 januari tot en met 23 februari 2024 en verloopt via onze website www.sintlucas.nl.

Stap 1b: Uitvoering creatieve intake
De uitvoering van de creatieve intake zal plaatsvinden tussen 19 februari en 15 maart 2024.
Vanaf dit schooljaar is de creatieve intake vernieuwd. Je komt hiervoor naar SintLucas en werkt zelfstandig aan een aantal opdrachten die je dan van ons krijgt. Voor de creatieve intake is het dus niet meer nodig om een portfolio of een thuisopdracht te maken.

We willen tijdens de creatieve intake zien welke ideeën je hebt en hoe creatief je bent. Er is dus niet maar één juist antwoord. Dit zou een mogelijke opdracht kunnen zijn: Teken zoveel mogelijk verschillende ideeën bij, in en met onderstaande cirkel

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Tijdens deze opdrachten kijken we naar:

  • Divergent denken (zoveel mogelijk verschillende ideeën bedenken );
  • Flexibiliteit (met je ideeën  in verschillende richtingen denken);
  • Originaliteit (een ongebruikelijk of niet veel voorkomend idee bedenken);
  • Het uitleggen van de keuzes die je maakt aan de creatieve docent (je hoeft niets klassikaal te presenteren).

Stap 1c: Uitslag creatieve intake
De uitslag van de creatieve intake ontvangen jouw ouder(s)/verzorger(s) via e-mail uiterlijk een week na de creatieve intake. Bij een positieve uitslag voor de creatieve intake kun je door naar stap 2a: aanmelding SintLucas vmbo. Bij een negatieve uitslag voor de creatieve intake kun je jezelf niet meer aanmelden bij SintLucas vmbo.

Stap 2a: aanmelding SintLucas vmbo
Vanaf dit schooljaar is er een centrale aanmeldweek voor heel Nederland van 25 maart 2024 t/m 31 maart 2024. Via onze website kun je je aanmelden bij SintLucas. Hiervoor heb je jouw ID of paspoort nodig. Je kunt je alleen aanmelden als je vooraf een creatieve intake hebt gedaan en deze positief is beoordeeld.

Heb je toch hulp nodig bij het aanmelden? Dan kan je op maandag 25 maart tussen 15.00 – 17.00 uur en dinsdag 26 maart tussen 15.00 – 17.00 uur bij ons op school terecht (Torenallee 75, Eindhoven) zodat wij je kunnen helpen. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem hiervoor wel je ID of paspoort mee.

Omdat SintLucas een lotingschool is, is het nodig jezelf ook op een andere school aan te melden tijdens de aanmeldweek. Is deze tweede school ook een lotingsschool, meld je dan ook bij een derde school aan. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen zal er een lotingsprocedure gestart worden voor alle leerlingen die een positieve uitslag hebben ontvangen op de creatieve intake én zich hebben aangemeld.

Stap 2b: Loting,

Na de aanmeldweek volgt er op dinsdag 2 april 2024 een loting door een notaris. Er worden 140 leerlingen ingeloot. Op 3 april 2024 ontvang je de uitslag van de loting via e-mail. Dit kan zijn “voorlopig ingeloot”, “op onze wachtlijst” of definitief uitgeloot”. Ben je “voorlopig ingeloot” of “op onze wachtlijst”? Dit is een voorlopige uitslag.

Let op: leerlingen die op meerdere scholen zijn ingeloot ontvangen een e-mail met het verzoek om uiterlijk donderdag 4 april 2024 voor 12.00 uur bij de school van voorkeur te bevestigen dat leerling gebruik wil maken van de plaatsing.

Stap 2c: Ondersteuningsbehoefte onderzoeken
Na de voorlopige plaatsing onderzoeken we je ondersteuningsbehoefte aan de hand van de gegevens van de basisschool uit je dossier en door telefonisch contact met de leerkracht van jouw groep 8

Stap 2d: definitieve uitslag
Hierna volgt de definitieve uitslag op 8 mei 2024 weer via een e-mail. Ben je afgewezen? Dat is vervelend, maar we helpen je bij het vinden van een passende school. Wanneer je bent aangenomen dan heten we je voor schooljaar 2024-2025 van harte welkom op SintLucas vmbo leerjaar 1.

Woensdag 19 juni is onze kennismakingsdag met je nieuwe klasgenoten en mentor. Je krijgt hier nog een uitnodiging voor.

Antoon Schellenscollege, Helder en de EOA
Leerlingen die op het moment van aanmelden onderwijs volgen op het Antoon Schellenscollege, Helder HAVO/VWO, Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) kunnen zich aanmelden in de aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024.

Bijlagen

Download hiernaast de bijbehorende documenten: stappenplan aanmeldprocedure vmbo (NL/EN).

Vragen?

Heb je vragen over de creatieve intake, aanmelding of toelating? Stuur dan een e-mail naar intake-vmbo@sintlucas.nl. Of kom naar een proefles waar je ouder(s) of verzorger(s) een presentatie met informatie over onze school en opleiding krijgen en een rondleiding door de school, terwijl jij een creatieve workshop volgt.

Stuur een mailStuur een mail