Aanmelden leerjaar 1
vmbo

Informatie aanmelden vmbo leerjaar 1

Heb je interesse om naar SintLucas te gaan en is je huidige school Antoon Schellenscollege, Helder of EOA dan vinden we het fijn als je mentor met de ondersteuningscoördinator van je huidige school een mail stuurt naar intake-vmbo@sintlucas.nl. Wij plannen dan een afspraak in met de leerling, ouder(s), huidige mentor, ondersteuningscoördinator van je huidige school, maar ook de ondersteuningscoördinator van SintLucas en de coördinator werving nieuwe leerlingen van SintLucas.

Leerlingen die op het moment van aanmelden onderwijs volgen op het Antoon Schellenscollege, Helder HAVO/VWO, Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) en bewust willen instromen in leerjaar 1 kunnen zich inschrijven voor de creatieve intake vanaf 27 januari 2024  t/m 23 februari 2024 via onze website. Vrijdag 8 maart is voor deze groep een creatieve intake gepland. Bij een positieve creatieve uitslag meld deze groep zich in de aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024 aan en doet indien nodig ook mee met de loting.

SintLucas vmbo is een creatief vmbo waar we de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg aanbieden en inspringen op technologische ontwikkelingen en waar je opgeleid wordt voor de creatieve industrie. We bieden het profiel Media, Vormgeving en ICT aan, kortweg: MVI. Dit betekent dat je uiteindelijk naast de creatieve vakken ook examen doet in Nederlands, Engels, nask1, wiskunde en economie of geschiedenis en BTE voor de gemengde leerweg. Om jouw schoolcarrière zo succesvol mogelijk te maken en je goed voor te bereiden op ons vmbo werken wij met een creatieve intake. Zo gaan wij kijken naar jouw creatieve aanleg.

Onze aanmeldprocedure voor schooljaar 2024-2025 bestaat uit twee stappen, de creatieve intake en de aanmelding. 

Onderaan deze pagina is een visueel stappenplan over onze aanmeldprocedure te vinden. Dit stappenplan kan je ook downloaden. De download vind je onder de afbeelding.

Stap 1a: Inschrijven creatieve intake 
Je schrijft je eerst in voor de creatieve intake van vrijdag 8 maart 2024. Deze inschrijving is van 27 januari 09.00 uur tot en met 23 februari 17.00 uur 2024. De inschrijving voor de creatieve intake is op dit moment gesloten.

Stap 1b: Uitvoering creatieve intake
De uitvoering van de creatieve intake zal plaatsvinden tussen 19 februari en 15 maart  2024.
Vanaf dit schooljaar is de creatieve intake vernieuwd. Je komt hiervoor naar SintLucas en werkt zelfstandig aan een aantal opdrachten die je dan van ons krijgt. Voor de creatieve intake is het dus niet meer nodig om een portfolio of een thuisopdracht te maken. Neem wel je ID/paspoort mee naar de creatieve intake. 

We willen tijdens de creatieve intake zien welke ideeën je hebt en hoe creatief je bent. Er is dus niet maar één juist antwoord. Dit zou een mogelijke opdracht kunnen zijn: Teken zoveel mogelijk verschillende ideeën bij, in en met onderstaande cirkel

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Tijdens deze opdrachten kijken we naar:

  • Divergent denken (zoveel mogelijk verschillende ideeën bedenken );
  • Flexibiliteit (met je ideeën  in verschillende richtingen denken);
  • Originaliteit (een ongebruikelijk of niet veel voorkomend idee bedenken);
  • Het uitleggen van de keuzes die je maakt aan de creatieve docent (je hoeft niets klassikaal te presenteren).

Het deelnemen aan andere schoolkeuzeactiviteiten bij SintLucas zoals een open dag, een proefles en/of een creatieve workshop heeft geen invloed op de toelatingsprocedure.

Stap 1c: Uitslag creatieve intake
De uitslag van de creatieve intake ontvangen jouw ouder(s)/verzorger(s) via e-mail uiterlijk een week na de creatieve intake. Bij een positieve uitslag voor de creatieve intake kun je door naar stap 2a: aanmelding SintLucas vmbo. Bij een negatieve uitslag voor de creatieve intake kun je jezelf niet meer aanmelden bij SintLucas vmbo.

Stap 2a: aanmelding SintLucas vmbo
Vanaf dit schooljaar is er een centrale aanmeldweek voor heel Nederland van 25 maart 2024 t/m 31 maart 2024. Via www.ldos.nl (centraal aanmeldsysteem voor het samenwerkingsverband Eindhoven Kempenland) log je in met de oudercode die je krijgt van je basisschool en geef je aan naar welke andere scholen je voorkeur gaat voor als er geloot moet worden. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen zal er een lotingsprocedure gestart worden voor alle leerlingen die een positieve uitslag hebben ontvangen op de creatieve intake én zich hebben aangemeld via LDOS. Verder hanteren wij geen voorrangsregels. Je plaatst de drie scholen in volgorde van voorkeur in LDOS. Alleen als je SintLucas op de 1e plaats zet doe je mee met onze loting.

Let op: Omdat je van EOA, Antoon Schellenscollege of Helder komt heb je geen LDOS oudercode gekregen van je huidige school

Vanaf 18 maart 09.00 tot en met 27 maart 17.00 uur 2024 een formulier op onze website een afspraak inplannen om tijdens de aanmeldweek van maandag t/m vrijdag naar onze school te komen om je voorkeurslijst digitaal bij ons op school in te vullen (Torenallee 75, Eindhoven). Neem je ID of paspoort mee en een bewijs met het advies van de basisschool, zodat wij je goed kunnen helpen met aanmelden. Het formulier om een afspraak in te plannen is inmiddels gesloten.

Stap 2b: Loting
Na de aanmeldweek volgt er op woensdag 3 april 2024 een loting door een notaris. Dit schooljaar nemen we een extra klas aan. Dit betekent dat we 158 leerlingen kunnen aannemen. Op donderdag 4 april 2024 vanaf 12.00 uur zie je via het ouderportaal in LDOS aan welke school je bent toegewezen. De toewijzing is definitief. Wanneer een leerling na de toewijzing besluit om naar een andere school buiten de regio te gaan, dienen ouder(s)/verzorger(s) contact op te nemen met de school van toewijzing.

Stap 2c: Ondersteuningsbehoefte onderzoeken
Na de voorlopige plaatsing onderzoeken we je ondersteuningsbehoefte aan de hand van de gegevens van de basisschool uit je dossier en door telefonisch contact met de leerkracht van jouw groep 8

Stap 2d: definitieve uitslag
Hierna volgt de definitieve uitslag op 8 mei 2024 via een e-mail. Ben je afgewezen? Dat is vervelend, maar we helpen je bij het vinden van een passende school. Wanneer je bent aangenomen dan heten we je voor schooljaar 2024-2025 van harte welkom op SintLucas vmbo leerjaar 1.

Woensdag 19 juni is onze kennismakingsdag met je nieuwe klasgenoten en mentor. Je krijgt hier nog een uitnodiging voor.

Vragen?

Heb je vragen over de creatieve intake, aanmelding of toelating? Stuur dan een e-mail naar intake-vmbo@sintlucas.nl. Of kom naar een proefles waar je ouder(s) of verzorger(s) een presentatie met informatie over onze school en opleiding krijgen en een rondleiding door de school, terwijl jij een creatieve workshop volgt.

Stuur een mailStuur een mail