WIE DOET WAT?

Organisatie

SintLucas bestaat uit professionals die samen de organisatie vorm en inhoud geven.

Student aan het werk

Platte organisatie

SintLucas is een platte organisatie met een college van bestuur, een directie, schoolleiding en de onderwijsgevenden. Daarnaast zijn er staf- en ondersteunende diensten die werken ten behoeve van het onderwijs.

College van Bestuur

André Gehring en Ruud Rabelink vormen samen het College van Bestuur van SintLucas.

Directeuren

​​​​​​​De directie wordt gevormd door Anita Verbeek en Renate van Oosten. Zij zijn samen integraal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en organisatie van het onderwijs.

Raad van Toezicht

Het College van Bestuur wordt gecontroleerd en geadviseerd door een Raad van Toezicht. De leden houden integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen SintLucas. De raad ziet er op toe dat beide scholen hun onderwijstaak en werkgeverschap uitstekend waarmaken.

Renate, Ruud Anita en André

Medezeggenschap

SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden, die in 2011 van kracht is geworden. Er is een ouderraad, een studenten- en leerlingenraad en een ondernemingsraad.

Meer informatie
Atrium