Praktische informatie

Op deze pagina vind je onder andere de schoolgids, het jaarrooster en een link naar Magister.

E-mailadressen team vmbo
Contact opnemen met een teamleider of een docent? Download hiernaast een overzicht van alle e-mailadressen van team vmbo.

Handleiding Magister
Magister is het leerlingadministratiepakket van SintLucas. Via Magisterweb hebben leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) toegang tot algemene informatie over school en tot gegevens zoals onder andere roosters, roosterwijzigingen, beoordelingen en absenties. Weten hoe het systeem werkt? Klik dan hiernaast in het zwarte vlak voor de handleiding.

Jaarplanning leerlingen
Download hiernaast de jaarplanning voor het schooljaar 2019-2020.

Schoolgids
In de schoolgids staat alle praktische informatie over schooljaar 2019-2020. De nieuwe versie kun je hiernaast downloaden.

Informatie schooljaar 2019-2020
De documenten en informatie die je nodig hebt om het schooljaar 2019-2020 goed te kunnen beginnen, vind je op deze pagina.

Toetsing en overgangsnormen
De toetsing en overgangsnormen voor het schooljaar 2019-2020 voor leerjaar 1-2-3-4 vind je hiernaast.

Examenreglement leerjaar 3 en 4
In de documenten die je hiernaast kunt downloaden, is het examenreglement voor klas 3 en klas 4 beschreven. Naast de regelgeving rondom toetsing en examinering vindt u ook het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In deze documenten staat het overzicht welke toetsen er in het schooljaar worden afgenomen. Ook is er een PTA samengesteld voor de keuzevakken.

Deze documenten worden jaarlijks op 1 oktober gepubliceerd op deze website.

Faciliteitenbeleid
Dyslexie, dyscalculie of een deskundigheidsverklaring? In het document faciliteitenbeleid in het zwarte vlak hiernaast staat beschreven welke faciliteiten kunnen worden toegekend tijdens het examen of gedurende het onderwijs op SintLucas.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel  (SOP) wordt vastgelegd welke ondersteuning het vmbo van SintLucas aan leerlingen kan bieden.

Schoolplan
In het schoolplan 2018‐2019 worden huidige en te realiseren ontwikkelingen voor komend schooljaar 2018-2019 voor de vmbo-opleiding van SintLucas beschreven. Een exemplaar kun je hierboven downloaden.

Sociaal veiligheidsbeleid

In het Sociaal Veiligheidsbeleid staat informatie die te maken heeft met de veiligheid in en rondom SintLucas, haar leerlingen en andere belanghebbenden van SintLucas. Het beleid is, samen met een aantal andere documenten die erbij horen, hiernaast te downloaden.

Pestprotocol
In het pestprotocol staat omschreven hoe SintLucas omgaat met pesten. Het bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, daarnaast staan er voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Procedure absentieregistratie
In de procedure absentieregistratie staat vermeld wat de stappen zijn bij absentie van een leerling.

Formulier buitengewoon verlof

Wil je buitengewoon verlof aanvragen, dan kun je hiernaast het formulier (2 pagina’s) downloaden en invullen. Je levert het ingevulde formulier uiterlijk twee weken voor vertrek in bij Jaan Vorst of Arjan Tielemans, teamleiders vmbo.

Mededelingenkaart

Je kunt de mededelingenkaart hiernaast downloaden en uitprinten. Je levert dit document in in de zwarte brievenbus bij de conciërges op de begane grond.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school wordt bestuurd door een zelfstandige stichting met rechtspositie. Het rijk subsidieert niet alle noodzakelijke uitgaven die de school moet doen. Om deze kosten te dekken vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage van € 110,- per jaar. De vrijwillige ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan het Kamp V1, de introductie, de afsluiting, verzekering, excursies, locker, de projectweek, kopieën op de leerlingenpas, examenkosten en de diploma-uitreiking.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling bedrijfsvoering (bedrijsfvoering@sintlucas.nl).

Opwaarderen printtegoed

Wil je het printtegoed op je leerlingpas opwaarderen? Ga dan naar deze website.  Je vult op deze pagina jouw leerlingnummer en wachtwoord in. Vervolgens kun je een bedrag op je kaart zetten.

Vervoer

Kom je met de bus naar SintLucas? In Brabant wordt korting aangeboden voor scholieren die met de bus reizen. Meer info vind je op deze website.

Contactpersoon vmbo

Voor vragen over het vmbo van SintLucas kun je contact opnemen met Wies van Limpt. Ze is bereikbaar via 088 – 373 02 17 of per mail via w.van.limpt@sintlucas.nl

VMBO-leerlingen

Aanmelden voor het schooljaar 2019 - 2020  

Aanmelden voor het schooljaar 2019 - 2020