SintLucas JOBS

Creatief en flexibel
werken

SintLucas JOBS is per 1 juni 2024 gestopt

SintLucasJOBS is per 1 juni gestopt
SintLucas JOBS is een aantal jaren geleden opgericht en is het creatieve uitzendbureau van SintLucas waar studenten, buiten hun curriculum om, werkervaring op kunnen doen door middel van betaalde bijbanen. Hieruit zijn prachtige samenwerkingen voortgekomen. Dankzij verschillende opdrachtgevers hebben onze studenten waardevolle vlieguren kunnen maken die hen voorbereiden op een vervolgopleiding of baan.

De aansluiting met het werkveld blijft een belangrijk speerpunt. SintLucas JOBS is gestopt, maar om de student beroepsvaardig te maken, wordt in een andere vorm binnen het onderwijs samengewerkt met het werkveld.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via backoffice.

 

 

Q&A JOBS

Mogelijk past jouw opdracht binnen een van deze onderdelen van SintLucas:

Projectbureau | projecten@sintlucas.nl
Studenten werken dan in een vaste periode in onderwijstijd aan een project. Hier geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Alumniplatform | www.sintlucasalumni.nl
Via dit platform kan een vacature of project in beeld gebracht worden bij oud studenten van SintLucas die een eigen bedrijf hebben.

Alle lopende samenwerkingen worden per direct ontbonden, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Dit betekent niet dat de samenwerking stopt. Deze kan voortgezet worden, maar dan volgens nieuwe afspraken die je direct met de ZZP’er maakt. Wil je meer informatie of toelichting? Stuur ons een mail.

 

Bedrijfsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van SintLucas JOBS worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen en worden niet doorgespeeld aan derden.

De samenwerking wordt niet voortgezet,
Alle rechten over het werk dat tot aan de ontbinding van de samenwerking is gemaakt liggen, bij de opdrachtgever.

De samenwerking wordt wel voortgezet
Alle rechten over het werk dat tot aan de ontbinding van de samenwerking is gemaakt, liggen bij de opdrachtgever. Afspraken met betrekking tot auteursrechten over het vervolg van de samenwerking dienen altijd vooraf gemaakt te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zorg ervoor dat deze afspraken duidelijk schriftelijk worden vastgelegd.

Q&A JOBS

SintLucas JOBS

SintLucas JOBS

SintLucas JOBS

SintLucas JOBS

SintLucas JOBS