SintLucas JOBS

Creatief en flexibel
werken

SintLucas JOBS stopt per 1 juni

SintLucasJOBS stopt per 1 juni
SintLucas JOBS is een aantal jaren geleden opgericht en is het creatieve uitzendbureau van SintLucas waar studenten, buiten hun curriculum om, werkervaring op kunnen doen door middel van betaalde bijbanen. Hieruit zijn prachtige samenwerkingen voortgekomen. Dankzij verschillende opdrachtgevers hebben onze studenten waardevolle vlieguren kunnen maken die hen voorbereiden op een vervolgopleiding of baan.

De aansluiting met het werkveld blijft een belangrijk speerpunt. We gaan stoppen met SintLucas JOBS, maar om de student beroepsvaardig te maken, wordt in een andere vorm binnen het onderwijs samengewerkt met het werkveld.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via het algemene nummer: 040 – 259 13 91.

Mede namens SintLucas JOBS,
Nikki Bosveld, Sanne Kelder en Jessie Raijmakers

Heb je nog aanvullende vragen over SintLucas JOBS?

Mocht je met SintLucas in contact willen komen, neem dan contact op via het algemene nummer: 040 – 259 13 91. Hieronder in de FAQ lees je de meest gestelde vragen en antwoorden hierop. We willen jullie bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen jaren!

FAQ

Ik heb een lopende job via SintLucas JOBS met een ZZP’er
Alle lopende samenwerkingen worden per direct ontbonden, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Dit betekent niet dat de samenwerking stopt. Deze kan voortgezet worden, maar dan volgens nieuwe afspraken die je direct met de ZZP’er maakt. Om dit in goede banen te leiden, neemt SintLucas JOBS op korte termijn contact met je op voor een goede afhandeling en/of voortzetting. Heb je nog vragen? Mail naar info@sintlucasjobs.nl of bel/app naar 06-18624791 (Nikki Bosveld).

Ik heb een lopende job met een uitzendkracht via JOBS en gebruik zelf het maqqie-platform
Jullie kunnen de samenwerking gewoon voortzetten. Wij helpen je hier graag bij en nemen op korte termijn contact met je op voor een goede afhandeling en/of voortzetting. Heb je nog vragen? Mail naarinfo@sintlucasjobs.nl of bel/app naar 06-18624791 (Nikki Bosveld).

De job moet nog beginnen
Wij hebben een aantal geschikte kandidaten voorgesteld, maar zullen geen contracten meer afsluiten. Je mag de samenwerking zelf voortzetten. Om dit te regelen, neemt SintLucas JOBS op korte termijncontact met je op. Heb je nog vragen? Mail naar info@sintlucasjobs.nl of bel/app naar 06-18624791(Nikki Bosveld).

Wij nemen per direct geen nieuwe jobs meer aan.

Mogelijk past jouw opdracht binnen een van deze onderdelen van SintLucas:

Projectbureau | projecten@sintlucas.nl
Studenten werken dan in een vaste periode in onderwijstijd aan een project. Hier geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Alumniplatform | www.sintlucasalumni.nl
Via dit platform kan een vacature of project in beeld gebracht worden bij oud studenten van SintLucas die een eigen bedrijf hebben.

Bedrijfsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van SintLucas JOBS wordenbewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen en worden niet doorgespeeld aan derden.

De samenwerking wordt niet voortgezet
Alle rechten over het werk dat tot aan de ontbinding van de samenwerking is gemaakt liggen, bij de opdrachtgever.

De samenwerking wordt wel voortgezet
Alle rechten over het werk dat tot aan de ontbinding van de samenwerking is gemaakt, liggen bij de opdrachtgever. Afspraken met betrekking tot auteursrechten over het vervolg van de samenwerking dienen altijd vooraf gemaakt te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zorg ervoor dat deze afspraken duidelijk schriftelijk worden vastgelegd.

FAQ

SintLucas JOBS

SintLucas JOBS

SintLucas JOBS

SintLucas JOBS

SintLucas JOBS