Aanmelden
zij-instroom
vmbo

Informatie instroom

Instromen vanuit regulier onderwijs is op SintLucas vmbo (mits er plaatsen zijn) mogelijk in leerjaar 2 of 3

Op SintLucas vmbo wordt er in leerjaar 3 gestart met een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierdoor is het niet mogelijk om nog in te stromen in leerjaar 4.

SintLucas vmbo is een creatief vmbo waar we kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg aanbieden en inspringen op technologische ontwikkelingen en waar je opgeleid wordt voor de creatieve industrie. We bieden het profiel Media, Vormgeving en ICT aan, kortweg: MVI. Dit betekent dat je uiteindelijk naast de creatieve vakken ook examen doet in Nederlands, Engels, nask1, wiskunde en economie of geschiedenis en BTE voor de gemengde leerweg. Om jouw schoolcarrière zo succesvol mogelijk te maken en je goed voor te bereiden op ons vmbo werken wij met een creatieve intake. Zo kijken we naar jouw creatieve aanleg.

Op SintLucas werken wij met een verlengde brugklas. Dit betekent dat leerlingen van de verschillende niveaus in leerjaar 1 en 2 bij elkaar in de klas zitten. Het niveau waarin wij dit duiden is KGT, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg. In leerjaar 3 en 4 volg je de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg. Leerlingen die de theoretische leerweg volgen (extra vak economie of geschiedenis) zitten samen met leerlingen die de gemengde leerweg volgen in de klas.

Aanmelden schooljaar 2023-2024 en schooljaar 2024-2025

Schooljaar 2023-2024

Leerjaar 2 -Kader Gemengd Theoretisch (KGT)
Er zijn voor schooljaar 2023-2024 geen mogelijkheden om in te stromen in leerjaar 2 -Kader Gemengd Theoretisch (KGT)

Leerjaar 3 – Kaderberoepsgerichte leerweg
Er zijn voor schooljaar 2023-2024 geen mogelijkheden om in te stromen in leerjaar 3 – Kaderberoepsgerichte leerweg

Leerjaar 3 – Gemengd  leerweg Theoretisch 
Er is voor schooljaar 2023-2024 geen mogelijkheden om in te stromen in leerjaar 3 – Gemengd leerweg Theoretisch

 

Schooljaar 2024-2025
Op donderdag 18 april 2024 publiceren wij voor 20.00 uur op deze pagina het aantal plaatsen voor zij-instroom voor schooljaar 2024-2025:

Leerjaar 2 -Kader Gemengd Theoretisch (KGT)
Er zijn voor schooljaar 2024-2025 geen mogelijkheden om in te stromen in leerjaar 2 -Kader Gemengd Theoretisch (KGT)

Leerjaar 3 – Kaderberoepsgerichte leerweg
Er zijn voor schooljaar 2024-2025 twee plaatsen om in te stromen in leerjaar 3 – Kaderberoepsgerichte leerweg

Leerjaar 3 – Gemengd  leerweg Theoretisch
Er is voor schooljaar 2024-2025 geen mogelijkheden om in te stromen in leerjaar 3 – Gemengd leerweg Theoretisch

Aanmeldprocedure vmbo leerjaar 2-3

Onze aanmeldprocedure voor schooljaar 2023-2024 en 2024-2025 bestaat daarom uit twee stappen, de aanmelding en de creatieve intake.

Elk jaar stappen er leerlingen over naar een andere school (zij-instroom). Voor deze leerlingen publiceren wij op deze pagina op 18 april 2024 voor  20.00 uur (voor de meivakantie) ons aantal beschikbare plaatsen.

Op woensdag 22 mei vanaf 09.00 uur t/m donderdag 23 mei 2024 17.00 uur kun jij je via onze website online aanmelden voor zij-instroom, hiervoor heb je jouw ID of paspoort nodig.

Na de aanmelding is het belangrijk dat je huidige school een dossier maakt. Dit dossier kan, indien je binnen het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland valt, via LDOS aangemaakt worden. Verder vragen we altijd aan je huidige school om een inlichtingenformulier, dat we toesturen, in te vullen. Het dossier bestaat uit:

 • Ingevuld inlichtingenformulier en onderwijskundig rapport VO-school.
 • Een recente cijferlijst.
 • Een overzicht van je presentieregistratie.
 • Eventuele aanvullende documenten.

Nadat we dit dossier hebben ontvangen nodigen we je uit voor onze creatieve intake. Je komt hiervoor naar SintLucas en werkt zelfstandig aan een aantal opdrachten die je van ons krijgt. Tijdens deze opdrachten kijken we naar:

 • Divergent denken (Zo veel mogelijk verschillende ideeën bedenken).
 • Flexibiliteit (met je ideeën in verschillende richtingen denken).
 • Originaliteit (een ongebruikelijk of niet veel voorkomend idee bedenken).
 • Het uitleggen van de keuzes die je maakt aan de creatieve docent (je hoeft niets klassikaal te presenteren).

Na een positieve uitslag van de creatieve intake bekijken we door middel van je dossier of je ondersteuningsbehoefte past binnen het aanbod van SintLucas. Dit wordt beoordeeld door de ondersteuningscoördinator in samenspraak met de orthopedagoog en de coördinator werving nieuwe leerlingen. Is de uitslag van de creatieve intake positief én past je ondersteuningsbehoefte binnen SintLucas? Je krijgt via e-mail een bevestiging van plaatsing en je aanmelding is definitief. We heten je dan voor schooljaar 2024-2025 van harte welkom op SintLucas.

Via een maatwerktraject wordt gekeken naar welke achterstanden je hebt voor MVI. Aan het begin van het schooljaar wordt hier extra uitleg voor gegeven. Dit betekent dat je aan het begin wat extra energie en tijd moet investeren om je zij-instroom tot een succes te maken en om uiteindelijk je diploma bij SintLucas te kunnen behalen.

Toelaatbaarheidscriteria vmbo leerjaar 2-3

SintLucas beoordeelt de toelaatbaarheid van leerlingen op 3 criteria:

1. Niveau:

 • Het advies van de school van herkomst uitkomt op kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Indien er sprake is van een combinatie-advies basisberoepsgericht/ kaderberoepsgericht of theoretisch/havo dan wordt er contact opgenomen met de huidige school om te bespreken of toelaatbaarheid een optie is.

2. Ondersteuningsbehoefte:

 • De ondersteuningsbehoefte van de leerling moet passen binnen de mogelijkheden van SintLucas. Dit wordt beoordeeld door de ondersteuningscoördinator in samenspraak met de orthopedagoog en de coördinator werving nieuwe leerlingen. Deze beoordeling vindt plaats op basis van het aangeleverde dossier vanuit de school van herkomst en een gesprek met de leerling.
 • Voor leerlingen die verhuizen gelden regelingen die door SintLucas worden gehanteerd.
 • Indien je wilt instromen vanuit een andere v(s)o-school gelden de afspraken van het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland.
 • SintLucas bepaalt of je wordt aangenomen en zo ja in welk leerjaar je geplaatst wordt.

3. Creativiteit:

 • Voor aanmelding leerjaar 1 beoordelen we de creatieve aanleg van een leerling aan de hand van creatieve opdrachten bij ons op school. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen zal er een lotingsprocedure gestart worden voor alle leerlingen die een positieve uitslag hebben ontvangen op de creatieve intake én zich hebben aangemeld via LDOS.
 • Heeft een leerling het afgelopen jaar voor leerjaar 1 een negatieve creatieve intake gekregen dan is het niet mogelijk om voor leerjaar 2 opnieuw deel te nemen aan de creatieve intake.
 • Voor aanmelding leerjaar 2 beoordelen we de creatieve aanleg van de leerling aan de hand van creatieve opdrachten bij ons op school. (Heeft een leerling het afgelopen jaar een positieve intake voor aanmelding in leerjaar 1 gekregen, dan is een nieuwe intake voor leerjaar 2 niet nodig. Wel vindt er dan, mits er plaats is, een gesprek plaats met de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en de coördinator werving nieuwe leerlingen.)
 • Let op: Voor leerjaar 2 geldt dat we kijken naar de volgorde van aanmelding. De datum en tijd van aanmelding bepalen de volgorde voor plaatsing op SintLucas. 
 • Let op: Op SintLucas wordt er in leerjaar 3 gestart met een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierdoor moet iedere zij-instroom leerling in leerjaar 3 opnieuw deelnemen aan de creatieve intake met beoordeling. De leerlingen met de hoogste beoordelingen van de creatieve intake worden, mits het dossier passend is bij onze school, aangenomen.

Een leerling wordt afgewezen als:

 • Het advies van de school van herkomst pro, vmbo bl, havo, havo/vwo of vwo is.
 • De leerling voor de creatieve intake een negatieve uitslag krijgt.
 • De leerling bij de loting uitgeloot wordt.
 • Blijkt dat wij als SintLucas niet de juiste ondersteuningsbehoefte kunnen bieden voor de leerling. Dit wordt beoordeeld door de ondersteuningscoördinator in samenspraak met de orthopedagoog en de coördinator werving nieuwe leerlingen.  Deze beoordeling vindt plaats op basis van het aangeleverde dossier vanuit de school van herkomst.

Het is niet mogelijk om twee keer deel te nemen aan de creatieve intake voor hetzelfde leerjaar binnen SintLucas. Dus wanneer je bijvoorbeeld voor leerjaar 1 wordt afgewezen kan je niet nogmaals deelnemen aan de creatieve intake/aanmeldprocedure voor leerjaar 1.

Voor leerlingen die van een VO-school afkomstig zijn en overstappen naar een andere school binnen het samenwerkingsverband wordt onderscheid gemaakt:

 • Leerlingen die van school veranderen in verband met -Op- en afstroom -Profielkeuze -Ondersteuningsbehoefte -Wens ouders/leerling -Verhuizing

Voor deze groep geldt een aanmeldperiode 24 mei vanaf 9.00 uur en 25 mei 2024 tot 17.00 uur.

Vragen?

Heb je vragen over de aanmelding en toelating? Stuur dan een mailtje naar intake-vmbo@sintlucas.nl.

Stuur een mailStuur een mail

MAKERS

MAKERS

MAKERS

MAKERS

MAKERS