HOE WIJ HET ZIEN

Onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie geeft richting en inspiratie aan ons denken en handelen.

VORMING, ONTWIKKELING EN VAKMANSCHAP

Bij SintLucas werken dagelijks zo’n 500 vmbo-leerlingen en rond de 3000 mbo-studenten aan hun vorming, ontwikkeling en hun vakmanschap. Hierbij worden ze begeleid door ruim 380 medewerkers en gastdocenten én professionals uit het bedrijfsleven.

Onderwijsvisie

De onderwijsvisie is bedoeld voor iedereen die bij het onderwijs is betrokken: leerlingen, studenten, medewerkers, maar ook ouders, bedrijven en andere scholen. Zij zijn ook geraadpleegd om tot deze visie te komen. Daarnaast hebben wij kenmerken van onze leerling- en studentpopulatie gebruikt, evenals (hedendaagse) theorieën over onderwijs en ontwikkelingen in de creatieve industrie en maatschappij.

Uitgangspunten

Het onderwijs bij SintLucas vindt plaats in een leer omgeving  waarin we:

  • werken aan de vervulling van ambities;
  • leren en werken in co-creatie;
  • onze kracht en identiteit ontdekken en ontwikkelen;
  • leren en werken in een contextrijke omgeving;
  • mensen, middelen en materialen bewust en verantwoord inzetten.

Onderwijs fundamentals

Op SintLucas bereiden we onze studenten voor op werken, doorstuderen of ondernemen en op succesvol en waardevol functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat beroepsgerichte én persoonlijke ontwikkeling van onze studenten centraal staat.
Naast een goede vak- of beroepsgerichte opleiding (Practice), zijn creativiteitsontwikkeling (Creativity), toekomstgerichte vaardigheden (Personality), ondernemendheid (Entrepreneurship) en goed om kunnen gaan met technologische ontwikkelingen (Technology) belangrijk voor onze studenten om succesvol te zijn tijdens én na SintLucas. Door deze fundamentals specifiek te benoemen creëren we focus voor onszelf en voor onze studenten.

Sfeerbeeld Boxtel

Excellentie

SintLucas neemt deel aan het landelijk Stimuleringsproject en heeft ervoor gekozen actief in te zetten op excellentie. Hierbij is het uitgangspunt dat elke student ergens in excelleert. In de visie van SintLucas betekent het begrip excellentie enerzijds dat elke student en docent kwaliteiten heeft en altijd ergens in excelleert (kwaliteitenreflectie). Anderzijds kan het begrip excellentie betekenen ‘boven de middenmaat uitstijgen’, een uitzonderlijke prestatie leveren in vergelijking met de gemiddelde student en de gemiddelde eisen.Bekijk onderstaande filmpjes om meer te weten te komen over het excellentie-traject bij SintLucas.
Excellentie