Aanmelden vmbo

Vind hieronder alle info over het aanmelden voor onze vmbo-opleiding voor het schooljaar 2020-2021.

Aanmeldformulier

Het formulier voor het aanmelden schooljaar 2020-2021 wordt uitgereikt via de basisschool. Dit gebeurt eind januari 2020. Dit geldt voor scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Klik hiernaast voor een overzicht van de gemeentes die vallen onder dit samenwerkingsverband.

Aanmelden vmbo-leerjaar 2 of 3

Helaas is er voor schooljaar 2020-2021 geen mogelijkheid tot instromen op SintLucas vmbo:

  • voor leerjaar 2, niveau kader/gemengd theoretisch leerweg is er geen ruimte om in te stromen in schooljaar 2020-2021.
  • voor leerjaar 3, niveau kaderberoepsgerichte leerweg is er geen ruimte om in te stromen in schooljaar 2020-2021.
  • voor leerjaar 3, niveau gemengd theoretische leerweg is geen ruimte om in te stromen in schooljaar 2020-2021.

Aanvragen aanmeldformulier

Woon je in een gemeente die niet onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland valt, neem dan contact met ons op. Je krijgt dan eind januari 2020 een aanmeldformulier toegestuurd. Dit formulier kun je opvragen door een mail te sturen naar: intake-vmbo@sintlucas.nl. Heb je vragen over de intake, stuur dan je bericht ook naar dat e-mailadres.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ontvangen, via de basisschool of via SintLucas, kun je dit inleveren bij SintLucas tijdens de aanmeldweek. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het formulier in te leveren stuur je het naar ons toe per e-mail (via bovenstaand e-mailadres) of per post:

SintLucas
t.a.v. Servicepunt afdeling vmbo
Postbus 872
5600 AW Eindhoven

LET OP: voor de verwerking van de aanmeldingen kijken we niet naar de datum waarop we het formulier ontvangen hebben. Natuurlijk moet het wel voor de uiterste inleverdatum bij ons binnen zijn. Zie daarvoor onderstaande informatie.

Aanmeldprocedure leerjaar 1 vmbo

OPP-leerlingen

OPP-intake PO-VO tijdspad:
Leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben binnen het VO. Dit zijn sowieso de volgende leerlingen:
– De leerling volgt op het moment van aanmelding speciaal basisonderwijs.
– De leerling heeft binnen SintLucas structureel een coach nodig.
– De leerling voldoet aan de LWOO-norm.

OPP intake VO-VO tijdspad:
De leerling volgt op het moment van aanmelding onderwijs op het Antoon Schellenscollege, Helder HAVO/VWO, Eerste Opvang Anderstaligen.

Aanmeldweek van 3 tot en met 7 februari 2020
Deze leerlingen kunnen het formulier in die week inleveren van 08:30 tot 17:00 uur bij het Servicepunt op onze locatie in Eindhoven, Torenallee 75. Op dinsdag 4 februari kun je het formulier inleveren tot 20:00 uur. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kun je formulier per post of e-mail sturen. Het moet dan uiterlijk vrijdag 7 februari 2020 bij ons binnen zijn. Bij aanmelden via e-mail of post krijg je per e-mail een bevestiging.

Datum intakegesprek OPP
De intakegesprekken voor OPP-leerlingen vinden plaats op 5 maart 2020.
De uitslag voor de OPP-leerlingen wordt op 18 maart 2020 verstuurd.

Reguliere leerlingen

Leerlingen die geen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) hebben, kunnen het formulier inleveren bij SintLucas van maandag 2 tot en met vrijdag 6 maart tot 17:00 uur.

Aanmeldweek van 2 tot en met 6 maart 2020
Inleveren van het formulier kan in die week van 08:30 tot 17:00 uur bij het Servicepunt op onze locatie in Eindhoven, Torenallee 75. Op dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart is de school open tot 20:00 uur om het formulier in te leveren. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het persoonlijk in te leveren, dan stuur je het naar ons toe per e-mail of per post. Het formulier moet dan uiterlijk vrijdag 6 maart 2020 bij ons binnen zijn. Bij aanmelden via e-mail of post krijg je per e-mail een bevestiging.

Intakeprocedure

Update 25 maart

Vanwege de recente ontwikkelingen vanuit de overheid rondom het coronavirus, is er besloten om voor schooljaar 2020-2021 voor de reguliere leerlingen over te gaan op een loting in plaats van een intake. We hebben de verschillende mogelijkheden voor een alternatieve (digitale) intake bekeken maar deze zijn op dit moment niet haalbaar. De loting is nodig omdat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in leerjaar 1 van SintLucas vmbo en het leerlingaantal niet onbeperkt kan toenemen. De kleinschaligheid van SintLucas willen we graag waarborgen. De lotingsprocedure kun je via deze link downloaden.

Datum loting reguliere leerlingen
De uitslag van de loting zal uiterlijk op 15 april om 12:00 uur gecommuniceerd worden via e-mail. Ouder(s)/verzorger(s) van aspirant-leerlingen die ingeloot zijn, moeten uiterlijk 17 april om 14:00 uur aangeven of zij gebruik willen maken van de plaats.

Toelaatbaarheidscriteria vmbo leerjaar 1

De toelaatbaarheidscriteria voor leerjaar 1 van onze vmbo-opleiding kun je bovenaan deze pagina in het zwarte vlak downloaden.

Vraag een vmbo-brochure aan  

Vraag een vmbo-brochure aan