Aanmelden vmbo

Vind hieronder alle info over het aanmelden voor onze vmbo-opleiding voor het schooljaar 2021-2022.

Aanmeldformulier

Het formulier voor het aanmelden schooljaar 2021-2022 wordt uitgereikt via de basisschool. Dit gebeurt eind januari 2021. Dit geldt voor scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Klik hiernaast voor een overzicht van de gemeentes die vallen onder dit samenwerkingsverband.

Aanmelden vmbo-leerjaar 2 of 3

Op dit moment is nog niet bekend of er leerlingen in kunnen stromen in leerjaar 2 of 3 van onze vmbo-opleiding voor het schooljaar 2021-2022. Zodra er meer bekend is, zullen we dat op deze pagina publiceren.

Aanvragen aanmeldformulier

Woon je in een gemeente die niet onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland valt, neem dan contact met ons op. Je krijgt dan eind januari 2021 een aanmeldformulier toegestuurd. Dit formulier kun je opvragen door een mail te sturen naar: intake-vmbo@sintlucas.nl. Heb je vragen over de intake, stuur dan ook een bericht naar dit e-mailadres.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ontvangen via de basisschool of via SintLucas, kun je dit inleveren bij SintLucas tijdens de aanmeldweek. Dit kan door het af te geven of naar ons toe te sturen per e-mail of per post.

Digitaal inleveren
Dit jaar is het binnen het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland mogelijk om het formulier ook digitaal in te leveren (niet per mail maar via een digitaal inleversysteem). De basisschool informeert ouder(s)/verzorger(s) van groep-8 leerlingen over deze manier van aanmelden.

LET OP: voor de verwerking van de aanmeldingen kijken we niet naar de datum waarop we het formulier ontvangen hebben. Natuurlijk moet het wel voor de uiterste inleverdatum bij ons binnen zijn. Zie daarvoor onderstaande informatie.

Aanmeldweek

Het aanmeldformulier (zowel OPP als regulier) kan ingeleverd worden in de aanmeldweek van 15 t/m 19 maart 2021 bij het Servicepunt op onze locatie in Eindhoven, Torenallee 75.

  • ma 15 mrt, woe 17 mrt, vrij 19 mrt van 09 – 17 uur
  • di 16 mrt en do 18 mrt, van 09 – 20 uur

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kun je het formulier per post of e-mail sturen. Het moet dan uiterlijk vrijdag 19 maart 2021 bij ons binnen zijn. Alleen wanneer het formulier gemaild of per post wordt opgestuurd, ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Aanmeldprocedure leerjaar 1 vmbo

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de aparte aanmeldmomenten voor OPP- en reguliere leerlingen komen te vervallen. We hebben binnen het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland afgesproken om te werken met één aanmeldmoment.

OPP-leerlingen zijn leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben binnen het Voortgezet Onderwijs (VO). Dit zijn sowieso de volgende leerlingen:

  • De leerling volgt op het moment van aanmelding speciaal onderwijs;
  • De leerling heeft binnen SintLucas structureel een coach nodig;
  • De leerling voldoet aan de LWOO-norm.

Antoon Schellenscollege, Helder en de EOA

Leerlingen die op het moment van aanmelden onderwijs volgen op het Antoon Schellenscollege, Helder HAVO/VWO, Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) kunnen zich aanmelden in de aanmeldweek zoals hieronder omschreven.

Intakeprocedure

Na je aanmelding krijgen we jouw gegevens van de basisschool. Vervolgens nodigen we jou uit voor een intake. Deze intake bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Tijdens een intakegesprek vertel jij waarom je naar onze school wilt komen;
  • Ook laat je dan voorbeelden zien van eigen creatief werk dat je gemaakt hebt, zoals foto’s, filmpjes of tekeningen;
  • Je krijgt een opdracht waarmee je kunt laten zien dat je creatieve aanleg hebt. Op basis van deze dingen bekijken we samen of je bij SintLucas past.

Bekijk het filmpje onderaan deze pagina voor meer informatie over de intakeprocedure.

Datum intake

De intake vindt plaats op dinsdag 6, woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021. Na aanmelding bij SintLucas ontvangt de leerling een uitnodiging om op een van de bovenstaande dagen deel te nemen aan de intake. Deze intakegesprekken worden gepland in de middag. De uitslag volgt op woensdag 21 april. We streven ernaar de intake fysiek plaats te laten vinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan gaan we over op een digitale intake. Dit hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn. Meer informatie daarover ontvangt u na aanmelding van uw zoon/dochter.

Toelaatbaarheidscriteria vmbo leerjaar 1

De toelaatbaarheidscriteria voor leerjaar 1 van onze vmbo-opleiding kun je bovenaan deze pagina in het zwarte vlak downloaden.

Filmpje intake

In het onderstaande filmpje vertellen een docent en een leerling meer over de intake. Ga met je muis over de afbeelding om het filmpje te starten of klik op de afbeelding om het filmpje te starten.