Aanmelden vmbo

Vind hieronder alle info over het aanmelden voor onze vmbo-opleiding voor het schooljaar 2021-2022.

Aanmeldformulier

Het formulier voor het aanmelden schooljaar 2021-2022 wordt uitgereikt via de basisschool. Dit gebeurt eind januari 2021. Dit geldt voor scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Klik hiernaast voor een overzicht van de gemeentes die vallen onder dit samenwerkingsverband.

Aanmelden vmbo-leerjaar 2 of 3

Op dit moment is nog niet bekend of er leerlingen in kunnen stromen in leerjaar 2 of 3 van onze vmbo-opleiding voor het schooljaar 2021-2022. Zodra er meer bekend is, zullen we dat op deze pagina publiceren.

Aanvragen aanmeldformulier

Woon je in een gemeente die niet onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland valt, neem dan contact met ons op. Je krijgt dan eind januari 2021 een aanmeldformulier toegestuurd. Dit formulier kun je opvragen door een mail te sturen naar: intake-vmbo@sintlucas.nl. Heb je vragen over de intake, stuur dan ook een bericht naar dit e-mailadres.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ontvangen, via de basisschool of via SintLucas, kun je dit inleveren bij SintLucas tijdens de aanmeldweek. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het formulier in te leveren stuur je het naar ons toe per e-mail (via bovenstaand e-mailadres) of per post:

SintLucas
t.a.v. Servicepunt afdeling vmbo
Postbus 872
5600 AW Eindhoven

LET OP: voor de verwerking van de aanmeldingen kijken we niet naar de datum waarop we het formulier ontvangen hebben. Natuurlijk moet het wel voor de uiterste inleverdatum bij ons binnen zijn. Zie daarvoor onderstaande informatie.

Aanmeldprocedure leerjaar 1 vmbo

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de aparte aanmeldmomenten voor OPP- en reguliere leerlingen komen te vervallen. We hebben binnen het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland afgesproken om te werken met één aanmeldmoment.

OPP-leerlingen zijn leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben binnen het Voortgezet Onderwijs (VO). Dit zijn sowieso de volgende leerlingen:

  • De leerling volgt op het moment van aanmelding speciaal onderwijs;
  • De leerling heeft binnen SintLucas structureel een coach nodig;
  • De leerling voldoet aan de LWOO-norm.

Antoon Schellenscollege, Helder en de EOA

Leerlingen die op het moment van aanmelden onderwijs volgen op het Antoon Schellenscollege, Helder HAVO/VWO, Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) kunnen zich aanmelden in de aanmeldweek zoals hieronder omschreven.

Aanmeldweek

Het aanmeldformulier (zowel OPP als regulier) kan ingeleverd worden in de aanmeldweek van 1 t/m 5 maart 2021 bij het Servicepunt op onze locatie in Eindhoven, Torenallee 75. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kun je formulier per post of e-mail sturen. Het moet dan uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 bij ons binnen zijn. Alleen wanneer het formulier mailt of per post opstuurt, wordt er een bevestiging per e-mail gestuurd.

Intakeprocedure

Na je aanmelding krijgen we jouw gegevens van de basisschool. Vervolgens nodigen we jou uit voor een intake. Deze intake bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Tijdens een intakegesprek vertel jij waarom je naar onze school wilt komen;
  • Ook laat je dan voorbeelden zien van eigen creatief werk dat je gemaakt hebt, zoals foto’s, filmpjes of tekeningen;
  • Je krijgt een opdracht waarmee je kunt laten zien dat je creatieve aanleg hebt. Op basis van deze dingen bekijken we samen of je bij SintLucas past.

Toelaatbaarheidscriteria vmbo leerjaar 1

De toelaatbaarheidscriteria voor leerjaar 1 van onze vmbo-opleiding kun je bovenaan deze pagina in het zwarte vlak downloaden.