Aanmelden vmbo

Vind hieronder alle info over het aanmelden voor onze vmbo-opleiding voor het schooljaar 2019-2020.

Aanmeldformulier

Het formulier voor het aanmelden schooljaar 2019-2020 wordt uitgereikt via de basisschool. Dit gebeurt eind januari 2019. Dit geldt voor scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Klik hiernaast voor een overzicht van de gemeentes die vallen onder dit samenwerkingsverband.

Aanvragen aanmeldformulier

Woon je in een gemeente die niet onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland valt, neem dan contact met ons op. Je krijgt dan eind januari 2019 een aanmeldformulier toegestuurd. Dit formulier kun je opvragen door een mail te sturen naar : intake-vmbo@sintlucas.nl. Heb je vragen over de intake, stuur dan je bericht ook naar dat e-mailadres.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ontvangen, via de basisschool of via SintLucas, stuur je het naar ons toe per mail (via bovenstaande e-mailadres) of per post:

SintLucas
t.a.v. Servicepunt afdeling vmbo
Postbus 872
5600 AW Eindhoven

LET OP: voor de verwerking van de aanmeldingen kijken we niet naar de datum waarop we het formulier ontvangen hebben. Natuurlijk moet het wel voor de uiterste inleverdatum bij ons binnen zijn. Zie daarvoor onderstaande informatie.

Aanmeldprocedure leerjaar 1 vmbo

OPP-leerlingen

OPP-leerlingen zijn leerlingen die een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) hebben, SBO- of voorheen LGF-leerlingen. Deze leerlingen sturen het formulier op, of geven het af bij het Servicepunt van onze school in de onderstaande week. We organiseren dit jaar geen aanmeldavonden:

  • Aanmeldweek van 4 tot en met 8 februari 2019;
  • Inleveren van het formulier kan in die week van 08.30 tot 16.30 uur bij het Servicepunt op onze locatie in Eindhoven, Torenallee 75. Je ontvangt via het Servicepunt per mail een bevestiging van je aanmelding.
  • Stuur je het formulier per post, dan moet het uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 bij ons binnen zijn.

Reguliere leerlingen

Leerlingen die geen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) hebben, sturen het formulier op, of geven het af bij het Servicepunt van onze school in de onderstaande week. We organiseren dit jaar geen aanmeldavonden:

  • Aanmeldweek van 11 tot en met 15 maart 2019;
  • Inleveren van het formulier kan in die week van 08.30 tot 16.30 uur bij het Servicepunt op onze locatie in Eindhoven, Torenallee 75. Je ontvangt via het Servicepunt per mail een bevestiging van je aanmelding.
  • Stuur je het formulier per post, dan moet het uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 bij ons binnen zijn.

Intakeprocedure

Na je aanmelding krijgen we jouw gegevens van de basisschool. Vervolgens krijg je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. De intake bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Intakegesprek: in dit gesprek vertel je ons waarom je voor SintLucas kiest;
  • Beoordeling eigen creatief werk: tijdens het intakegesprek laat je zelfgemaakt creatief werk zien. Dit zijn bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, filmpjes of werk dat je bij het vak handvaardigheid hebt gemaakt;
  • Opdracht: je maakt voorafgaand aan de intake een opdracht. Het resultaat van die opdracht laat je tijdens de intake aan ons zien en daarmee toon je aan dat je creatieve aanleg hebt.

De intakegesprekken voor OPP-leerlingen vinden plaats op 19 februari 2019. Voor reguliere leerlingen vinden de gesprekken plaats op 28 en 29 maart 2019.

Toelaatbaarheidscriteria vmbo leerjaar 1

De toelaatbaarheidscriteria voor leerjaar 1 van onze vmbo-opleiding kun je bovenaan deze pagina in het zwarte vlak downloaden.

Aanmelden vmbo-leerjaar 2 of 3

Bij SintLucas is begin mei 2019 bekend of er plaatsen vrij zullen komen voor vmbo-leerjaar 2 en/of 3 voor schooljaar 2019-2020. Dit heeft te maken met het aantal zittenblijvers of leerlingen die uitstromen. Houd vanaf 6 mei deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Intake
Mochten er plaatsen vrijkomen in leerjaar 2 en/of 3, dan plannen we met de aangemelde leerlingen een intake. Dit zullen een beperkt aantal plaatsen zijn. Tijdens deze intake bekijken we of je zoon/dochter past bij het vmbo van SintLucas. Uit ervaring weten we dat er veel meer animo is dan dat er plaatsen zijn. Houd er dus rekening mee dat jouw zoon/dochter niet bij ons kan instromen. We raden je daarom ten zeerste aan om je zoon/dochter aan te melden voor meerdere scholen. Mochten er andere vragen zijn met betrekking tot aanmelden voor het vmbo van SintLucas stuur dan gerust een e-mail naar: intake-vmbo@sintlucas.nl.

 

Vraag een vmbo-brochure aan  

Vraag een vmbo-brochure aan  

Leerling VMBO close-up