Aanmelden vmbo

Vind hieronder alle info over het aanmelden voor onze vmbo-opleiding voor het schooljaar 2021-2022. Bekijk het filmpje onderaan deze pagina voor meer informatie over de intakeprocedure.

Aanmelden vmbo leerjaar 1

Na een succesvolle intake zijn er dit schooljaar 127 leerlingen gestart in leerjaar 1. Er is dit schooljaar (2021-2022) geen plaats meer om je aan te melden voor leerjaar 1.

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 is mogelijk op:

  • 8 en 10 maart 2022 van 16.00 tot 20.00 uur op onze locatie in Eindhoven
  • Documenten m.b.t. het aanmeldproces zijn te vinden in het zwarte blok hiernaast

Proefles
Wil je de sfeer komen proeven bij ons op school? Schrijf je dan hier in voor een proefles en kom een kijkje nemen!

 

Aanmelden vmbo leerjaar 2

Aanmelden voor vmbo leerjaar 2 niveau KGT (kader- gemengd theoretische leerweg) voor schooljaar 2021-2022 (huidig schooljaar) is mogelijk tot en met donderdag 23 december 2021. Er zijn 2 plaatsen beschikbaar en na de kerstvakantie volgt hiervoor een intake. Hiervoor kan je een aanmeldformulier aanvragen via intake-vmbo@sintlucas.nl.

Eind april communiceren wij via onze website of er instroom mogelijk is voor vmbo leerjaar 2 voor het schooljaar 2022-2023.

Aanmelden vmbo leerjaar 3

Aanmelden voor vmbo leerjaar 3 niveau KGT (kader- gemengd theoretische leerweg) voor schooljaar 2021-2022 (huidig schooljaar) is niet mogelijk. Eind april communiceren wij via onze website of er instroom mogelijk is voor vmbo leerjaar 3 voor het schooljaar 2022-2023.

 

Aanmeldformulier

Het formulier voor het aanmelden wordt uitgereikt via de basisschool. Dit geldt voor scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Klik in het zwarte blok met documenten hierboven voor een overzicht van de gemeentes die vallen onder dit samenwerkingsverband. Woon je in een gemeente die niet onder  dit samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland valt, neem dan contact met ons op. Dan krijg je van ons een aanmeldformulier toegestuurd. Dit formulier kun je opvragen door een mail te sturen naar: intake-vmbo@sintlucas.nl. Heb je vragen over de intake, stuur dan ook een bericht naar dit e-mailadres.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ontvangen via de basisschool of via SintLucas, kun je dit inleveren bij SintLucas tijdens de aanmeldweek. Dit kan door het af te geven of naar ons toe te sturen per e-mail of per post.

Digitaal inleveren
Dit jaar is het binnen het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland mogelijk om het formulier ook digitaal in te leveren (niet per mail maar via een digitaal inleversysteem). De basisschool informeert ouder(s)/verzorger(s) van groep-8 leerlingen over deze manier van aanmelden.

LET OP: voor de verwerking van de aanmeldingen kijken we niet naar de datum waarop we het formulier ontvangen hebben. Natuurlijk moet het wel voor de uiterste inleverdatum bij ons binnen zijn. Zie daarvoor onderstaande informatie.

Aanmeldprocedure leerjaar 1 vmbo

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de aparte aanmeldmomenten voor OPP- en reguliere leerlingen komen te vervallen. We hebben binnen het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland afgesproken om te werken met één aanmeldmoment.

OPP-leerlingen zijn leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben binnen het Voortgezet Onderwijs (VO). Dit zijn sowieso de volgende leerlingen:

  • De leerling volgt op het moment van aanmelding speciaal onderwijs;
  • De leerling heeft binnen SintLucas structureel een coach nodig;
  • De leerling voldoet aan de LWOO-norm.

Antoon Schellenscollege, Helder en de EOA
Leerlingen die op het moment van aanmelden onderwijs volgen op het Antoon Schellenscollege, Helder HAVO/VWO, Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) kunnen zich aanmelden in de aanmeldweek zoals hieronder omschreven.

Intakeprocedure

Na je aanmelding krijgen we jouw gegevens van de basisschool. Vervolgens nodigen we jou uit voor een intake. Deze intake bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Tijdens een intakegesprek vertel jij waarom je naar onze school wilt komen;
  • Ook laat je dan voorbeelden zien van eigen creatief werk dat je gemaakt hebt, zoals foto’s, filmpjes of tekeningen;
  • Je krijgt een opdracht waarmee je kunt laten zien dat je creatieve aanleg hebt. Op basis van deze dingen bekijken we samen of je bij SintLucas past.

Bekijk het filmpje onderaan deze pagina voor meer informatie over de intakeprocedure.

Toelaatbaarheidscriteria vmbo leerjaar 1

De toelaatbaarheidscriteria voor leerjaar 1 van onze vmbo-opleiding kun je bovenaan deze pagina in het zwarte blok downloaden.

Filmpje intake

In het onderstaande filmpje vertellen een docent en een leerling meer over de intake. Ga met je muis over de afbeelding om het filmpje te starten of klik op de afbeelding om het filmpje te starten.