Aanmelden vmbo

Vind hieronder alle info over het aanmelden voor onze vmbo-opleiding voor het schooljaar 2020-2021.

Aanmeldformulier

Het formulier voor het aanmelden schooljaar 2020-2021 wordt uitgereikt via de basisschool. Dit gebeurt eind januari 2020. Dit geldt voor scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Klik hiernaast voor een overzicht van de gemeentes die vallen onder dit samenwerkingsverband.

Aanvragen aanmeldformulier

Woon je in een gemeente die niet onder het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland valt, neem dan contact met ons op. Je krijgt dan eind januari 2020 een aanmeldformulier toegestuurd. Dit formulier kun je opvragen door een mail te sturen naar : intake-vmbo@sintlucas.nl. Heb je vragen over de intake, stuur dan je bericht ook naar dat e-mailadres.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ontvangen, via de basisschool of via SintLucas, kun je dit inleveren bij SintLucas tijdens de aanmeldweek. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het formulier in te leveren stuur je het naar ons toe per e-mail (via bovenstaand e-mailadres) of per post:

SintLucas
t.a.v. Servicepunt afdeling vmbo
Postbus 872
5600 AW Eindhoven

LET OP: voor de verwerking van de aanmeldingen kijken we niet naar de datum waarop we het formulier ontvangen hebben. Natuurlijk moet het wel voor de uiterste inleverdatum bij ons binnen zijn. Zie daarvoor onderstaande informatie.

Aanmeldprocedure leerjaar 1 vmbo

OPP-leerlingen

OPP-intake PO-VO tijdspad:
Leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben binnen het VO. Dit zijn sowieso de volgende leerlingen:
– De leerling volgt op het moment van aanmelding speciaal basisonderwijs.
– De leerling heeft binnen SintLucas structureel een coach nodig.
– De leerling voldoet aan de LWOO-norm.

OPP intake VO-VO tijdspad:
De leerling volgt op het moment van aanmelding onderwijs op het Antoon Schellenscollege, Helder HAVO/VWO, Eerste Opvang Anderstaligen.

Aanmeldweek van 3 tot en met 7 februari 2020
Deze leerlingen kunnen het formulier in die week inleveren van 08:30 tot 17:00 uur bij het Servicepunt op onze locatie in Eindhoven, Torenallee 75. Op dinsdag 4 februari kun je het formulier inleveren tot 20:00 uur. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kun je formulier per post of e-mail sturen. Het moet dan uiterlijk vrijdag 7 februari 2020 bij ons binnen zijn. Bij aanmelden via e-mail of post krijg je per e-mail een bevestiging.

Reguliere leerlingen

Leerlingen die geen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) hebben, kunnen het formulier inleveren bij SintLucas van maandag 2 tot en met vrijdag 6 maart tot 17:00 uur.

Aanmeldweek van 2 tot en met 6 maart 2020
Inleveren van het formulier kan in die week van 08:30 tot 17:00 uur bij het Servicepunt op onze locatie in Eindhoven, Torenallee 75. Op dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart is de school open tot 20:00 uur om het formulier in te leveren. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het persoonlijk in te leveren, dan stuur je het naar ons toe per e-mail of per post. Het formulier moet dan uiterlijk vrijdag 6 maart 2020 bij ons binnen zijn. Bij aanmelden via e-mail of post krijg je per e-mail een bevestiging.

Intakeprocedure

Na je aanmelding krijgen we jouw gegevens van de basisschool. Vervolgens krijg je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. De intake bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Intakegesprek: in dit gesprek vertel je ons waarom je voor SintLucas kiest;
  • Beoordeling eigen creatief werk: dit is het portfolio dat je hebt opgebouwd en is het werk waar jij echt trots op bent. Wat wij verwachten van een portfolio lees je hieronder;
  • Thuisopdracht: je maakt voorafgaand aan de intake een opdracht. Het resultaat van die opdracht laat je tijdens de intake aan ons zien en daarmee toon je aan dat je creatieve aanleg hebt.

Wat zit er in je portfolio ?

  • 2 x 2D werk: hieronder verstaan wij tekeningen, schilderijen, schetsen, etsen etc.
  • 2 x 3D werk: hieronder verstaan wij werkstukken van klei, hout, stof, metaal etc. 3D betekent 3-dimensionaal.
  • 2 x digitaal werk: hieronder verstaan wij bewerkte foto’s, filmpjes, websites, geprogrammeerde robots etc. Digitaal werk maak je met de computer.
  • 1 x vrije keuze: Dit is je eigen keuze, dit werk past bij jou, hier ben je trots op en toont je eigenheid.

Bij de beoordeling van je creatieve werk is het proces dat leidt tot je eindproduct net zo belangrijk als je eindproduct. We stellen het op prijs dat je je houdt aan de hoeveelheid werk die we vragen voor een optimaal gesprek tijdens de beoordeling van je eigen creatief werk.

Daarnaast neem je de thuisopdracht mee. Dit is de opdracht die je krijgt met de uitnodiging van de intake.

Data intakegesprekken
De intakegesprekken voor OPP-leerlingen vinden plaats op 5 maart 2020.
De uitslag voor de OPP-leerlingen wordt op 18 maart 2020 verstuurd.

Voor reguliere leerlingen vinden de gesprekken plaats op 30 en 31 maart 2020.
De uitslag voor de reguliere leerlingen wordt op 15 april 2020 verstuurd.

Toelaatbaarheidscriteria vmbo leerjaar 1

De toelaatbaarheidscriteria voor leerjaar 1 van onze vmbo-opleiding kun je bovenaan deze pagina in het zwarte vlak downloaden.

Aanmelden vmbo-leerjaar 2 of 3

Voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn er op het moment geen plaatsen beschikbaar voor leerjaar 3 gemengde leerweg.
Voor leerjaar 2 kader/gemengd theoretische leerweg en leerjaar 3 kaderberoepsgerichte leerweg is er op het moment geen mogelijkheid tot instromen voor schooljaar 2019-2020 en 2020-2021. Op 4 mei 2020 wordt op de website gecommuniceerd of er plaats is om in te stromen in schooljaar 2020-2021.

Vraag een vmbo-brochure aan  

Vraag een vmbo-brochure aan