Aanmelden
zij-instroom
vmbo

Informatie instroom

Instromen vanuit Antoon Schellenscollege, Helder of EOA op SintLucas vmbo is (mits er plaatsen zijn) mogelijk in leerjaar 2 of 3

Heb je interesse om naar SintLucas te gaan en is je huidige school Antoon Schellenscollege, Helder of EOA dan vinden we het fijn als je mentor met de ondersteuningscoördinator van je huidige school een mail stuurt naar intake-vmbo@sintlucas.nl. Wij plannen dan een afspraak in met de leerling, ouder(s), huidige mentor, ondersteuningscoördinator van je huidige school, maar ook de ondersteuningscoördinator van SintLucas en de coördinator werving nieuwe leerlingen van SintLucas.

SintLucas vmbo is een creatief vmbo waar we de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg aanbieden en inspringen op technologische ontwikkelingen en waar je opgeleid wordt voor de creatieve industrie. We bieden het profiel Media, Vormgeving en ICT aan, kortweg: MVI. Dit betekent dat je uiteindelijk naast de creatieve vakken ook examen doet in Nederlands, Engels, nask1, wiskunde en economie of geschiedenis en BTE voor de gemengde leerweg. Om jouw schoolcarrière zo succesvol mogelijk te maken en je goed voor te bereiden op ons vmbo werken wij met een creatieve intake. Zo gaan wij kijken naar jouw creatieve aanleg.

Aanmeldprocedure vmbo leerjaar 2-3

Onze aanmeldprocedure voor schooljaar 2024-2025 bestaat uit twee stappen, de creatieve intake en de aanmelding. 

Stap 1a: Inschrijven creatieve intake Je schrijft je eerst in voor de creatieve intake van vrijdag 8 maart 2024. Deze inschrijving is van 27 januari 09.00 uur tot en met 23 februari 17.00 uur 2024. De inschrijving voor de creatieve intake is op dit moment gesloten.

Stap 1b: Uitvoering creatieve intake
De uitvoering van de creatieve intake zal plaatsvinden tussen 19 februari en 15 maart  2024.Vanaf dit schooljaar is de creatieve intake vernieuwd. Je komt hiervoor naar SintLucas en werkt zelfstandig aan een aantal opdrachten die je dan van ons krijgt. Voor de creatieve intake is het dus niet meer nodig om een portfolio of een thuisopdracht te maken. Neem wel je ID/paspoort mee naar de creatieve intake. 

We willen tijdens de creatieve intake zien welke ideeën je hebt en hoe creatief je bent. Er is dus niet maar één juist antwoord. Dit zou een mogelijke opdracht kunnen zijn: Teken zoveel mogelijk verschillende ideeën bij, in en met onderstaande cirkel

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Tijdens deze opdrachten kijken we naar:

  • Divergent denken (zoveel mogelijk verschillende ideeën bedenken );
  • Flexibiliteit (met je ideeën  in verschillende richtingen denken);
  • Originaliteit (een ongebruikelijk of niet veel voorkomend idee bedenken);
  • Het uitleggen van de keuzes die je maakt aan de creatieve docent (je hoeft niets klassikaal te presenteren).

Het deelnemen aan andere schoolkeuzeactiviteiten bij SintLucas zoals een open dag, een proefles en/of een creatieve workshop heeft geen invloed op de toelatingsprocedure.

Stap 1c: Uitslag creatieve intake
De uitslag van de creatieve intake ontvangen jouw ouder(s)/verzorger(s) via e-mail uiterlijk een week na de creatieve intake. Bij een positieve uitslag voor de creatieve intake kun je door naar stap 2a: aanmelding SintLucas vmbo. Bij een negatieve uitslag voor de creatieve intake kun je jezelf niet meer aanmelden bij SintLucas vmbo.

Stap 2a: aanmelding SintLucas vmbo
Vanaf dit schooljaar is er een centrale aanmeldweek voor heel Nederland van 25 maart 2024 t/m 31 maart 2024. Leerlingen van Antoon Schellenscollege Helder en EOA kunnen zich vanaf 25 maart 9.00 uur aanmelden via een link naar ons aanmeldsysteem Leerlinq. De centrale aanmeldweek is inmiddels verlopen, aanmelden is daarom niet meer mogelijk. Ouders dienen zelf een account aan te maken en alle gegevens in te vullen voor de aanmelding.

Daarnaast zullen wij aan de huidige school vragen om via LDOS een VO-VO overstapdossier aan te maken voor de leerlingen die een positieve creatieve intake hebben behaald.

Stap 2b: Ondersteuningsbehoefte onderzoeken
Na de voorlopige plaatsing onderzoeken we je ondersteuningsbehoefte aan de hand van het overstapdossier van je huidige school. Indien vragen zullen wij contact opnemen met Antoon Schellenscollege, EOA of Helder.

Stap 2c: definitieve uitslag
Hierna volgt de definitieve uitslag op 8 mei 2024 via een e-mail. Ben je afgewezen? Dat is vervelend, maar we helpen je bij het vinden van een passende school. Wanneer je bent aangenomen dan heten we je voor schooljaar 2024-2025 van harte welkom op SintLucas vmbo leerjaar 2 of 3.

Vragen?

Heb je vragen over de aanmelding en toelating? Stuur dan een mailtje naar intake-vmbo@sintlucas.nl.

Stuur een mailStuur een mail

MAKERS

MAKERS

MAKERS

MAKERS

MAKERS