Studiegidsen

In onze studiegidsen vind je alle details over onze mbo-opleidingen. Je rechten en plichten, praktische informatie, vakken, enzovoorts. Kijk bij je opleiding en het jaar waarin je gestart bent (cohort) en download de pdf.

Boxtel, Eindhoven

Examenreglement MBO 2020-2021

2020

Boxtel

2019 – Studiegids oriëntatiefase Ruimtelijk vormgeven – cohort 2019

2019

Boxtel

2020 – Studiegids Vormgeven en ambacht Oriëntatiefase cohort 2020

2020

Boxtel

2017 – Studiegids examendeel Creatief vakman cohort 2017

2017

Boxtel

2017 – Examendeel specialist schilderen DRS cohort 2017

2017

Boxtel

2019 – Studiegids Ruimtelijk Vormgever profileringsfase studiejaar 2-3-4 – cohort 2019

2019

Boxtel

2020 – Studiegids Ruimtelijk Vormgeveroriëntatiefase studiejaar 1 – cohort 2020

2020

Boxtel

2020 – Studiegids Mediamanagement oriëntatie- en profileringsfase – cohort 2020

2020

Boxtel

2019 – Studiegids Mediamanagement orientatie- en profileringsfase – cohort 2019

2019

Eindhoven

2019 – Studiegids Game art en animatie leerjaar 2-3-4 (profileringsfase) – cohort 2019

2019

Eindhoven

2019 – Studiegids Crossmedia vormgeving leerjaar 2-3-4 (profileringsfase) – cohort 2019

2019

Eindhoven

2017 – Studiegids Game art en animatie leerjaar 2-3-4 (profileringsfase) – cohort 2017

2017

Eindhoven

2018 – Studiegids Game art en animatie leerjaar 2-3-4 (profileringsfase) – cohort 2018

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids Crossmedia vormgeving leerjaar 2-3-4 (profileringsfase) – cohort 2018

2018

Eindhoven

2017 – Studiegids examendeel AV specialist (AT) – cohort 2017

2017

Eindhoven

2017 – Studiegids examendeel Mediavormgever – cohort 2017

2017

Eindhoven

2017 – Studiegids examendeel Gamedeveloper – cohort 2017

2017

Eindhoven

2017 – Studiegids examendeel Fotografie – cohort 2017

2017

Boxtel

2017 – Studiegids examendeel VPRM (Ruimtelijk vormgever) – cohort 2017

2017

Eindhoven

2018 – Studiegids examendeel AV-Specialist (AT) – cohort 2018

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids examendeel Mediavormgever – cohort 2018

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids examendeel Gamedeveloper – cohort 2018

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids examendeel Fotografie – cohort 2018

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids examendeel Digital publishing (DTP) – cohort 2018

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids examendeel Allround signmaker – cohort 2018

2018

Boxtel

2018 – Studiegids examendeel VPRM (Ruimtelijk vormgeven) – cohort 2018

2018

Boxtel

2018 – Studiegids examinering Creatief vakman – cohort 2018

2018

Eindhoven

2016 – Studiegids examinering Mediavormgever – cohort 2016

2016

Boxtel

2018 – Studiegids examendeel Mediamanager cohort 2018

2018

Boxtel, Eindhoven

2019 – Studiegids algemeen deel cohort 2019

2019

Eindhoven

2019 – Studiegids Game art en animatie Profileringsfase cohort 2019

2019

Eindhoven

2017 – Studiegids Audiovisuele vormgeving en animatie Profileringsfase cohort 2017

2017

Eindhoven

2017 – Studiegids Gamedeveloper leerjaar 2-3-4 Profileringsfase cohort 2017

2017

Eindhoven

2019 – Studiegids Audiovisuele vormgeving en animatie Profileringsfase cohort 2019

2019

Eindhoven

2018 – Studiegids Audiovisuele vormgeving en animatie Profileringsfase cohort 2018

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids Creative Technologies profileringsfase cohort 2018

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids Gamedeveloper leerjaar 2-3-4 Profileringsfase cohort 2018

2018

Eindhoven

2019 – Studiegids Creative Technologie Profileringsfase cohort 2019

2019

Eindhoven

2017 – Studiegids Fotografie studiejaar 2-3-4 Profileringsfase cohort 2017

2017

Eindhoven

2018 – Studiegids Fotografie studiejaar 2-3-4 Profileringsfase cohort 2018

2018

Boxtel

2019 – Studiegids Vormgeven & Ambacht oriëntatiefase cohort 2019

2019

Boxtel

2018 – Studiegids Decoratie- en restauratieschilder specialist schilderen profileringsfase – cohort 2018

2018

Boxtel

2019 – Studiegids Decoratie- en restauratieschilder specialist schilderen profileringsfase – cohort 2019

2019

Eindhoven

2016 – Studiegids examendeel AV-Specialist (AV-Technologie) – cohort 2016

2016

Boxtel

2017 – Studiegids examendeel Mediamanager – cohort 2017

2017

Eindhoven

2017 – Studiegids examendeel Mediamanager – cohort 2017

2017

Boxtel

2016 – Studiegids examendeel Vormgeven product, ruimte & media – cohort 2016

2016

Eindhoven

2016 – Studiegids examendeel Fotografie – cohort 2016

2016

Eindhoven

2016 – Studiegids examendeel game developer cohort 2016

2016

Boxtel

2019 – Studiegids Creatief vakman studiejaar 2-3-4 (profileringsfase) – cohort 2019

2019

Eindhoven

2019 – Studiegids Vormgeven, media en technologie – cohort 2019

2019

Boxtel

2016 – Specialist schilderen – studiegids examinering – cohort 2016

2016

Boxtel

2016 – Creatief vakman – studiegids examinering – cohort 2016

2016

Eindhoven

2019 – Gamedeveloper – leerjaar 2-3-4 (profileringsfase) – cohort 2019

2019

Eindhoven

2019- studiegids Podium- en evenemententechniek studiejaar 1-2-3 cohort 2019

2019

Eindhoven

2019 – Studiegids Fotografie studiejaar 2-3-4 (profileringsfase) cohort 2019

2019

Eindhoven

2017 – studiegids examendeel medewerker Sign

2017

Eindhoven

2016 – studiegids examendeel allround DTP-er

2016

Eindhoven

2016 – studiegids examendeel allround signmaker

2016

Boxtel

2015 – Studiegids examendeel Vormgeven product, ruimte en media

2015

Boxtel

2016 – Studiegids examendeel Mediamanager

2016

Eindhoven

2016 – Studiegids examendeel Podium- en evenementechnicus Geluid

2016

Eindhoven

2016 – Studiegids examendeel Podium- en evenemententechnicus Licht

2016

Eindhoven

2017 – Studiegids examendeel Podium- en evenementechnicus cohort 2017

2017

Boxtel

2018 – Studiegids VPRM oriëntatiefase

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids algemeen deel

2018

Boxtel

2018 – Studiegids algemeen deel

2018

Boxtel

2017 – Studiegids VPRM profileringsfase

2017

Boxtel

2017 – Studiegids Decoratie en restauratieschilder profileringsfase

2017

Eindhoven

2017 – Creative Technologies profileringsfase

2017

Eindhoven

2015 – Studiegids Mediavormgever-examinering

2015

Eindhoven

2017 – Cum laude regeling (vervangt de excellentieregeling in de studiegids)

2017

Eindhoven

2016 – Cum laude regeling (vervangt de excellentieregeling in de studiegids)

2016

Eindhoven

2015 – Cum laude regeling (vervangt de excellentieregeling in de studiegids)

2015

Boxtel

2017 – Cum laude regeling (vervangt de excellentieregeling in de studiegids)

2017

Boxtel

2016 – Cum lade regeling (vervangt de excellentieregeling in de studiegids)

2016

Boxtel

2015 – Cum laude regeling (vervangt de excellentieregeling in de studiegids)

2015

Boxtel

2017 – studiegids Creatief Vakman

2017

Boxtel

2017 studiegids Decoratie- en Restauratieschilder

2017

Boxtel

2018 – Vormgeven & Ambacht

2018

Eindhoven

2015 – Vormgeven, Media en Technologie

2015

Boxtel

2018 – Media – en evenementenmanagement oriëntatiefase + profileringsfase

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids PET oriëntatiefase + profileringsfase

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids A-level Bachelor (hons) Visual Communication

2016

Eindhoven

2018 – Studiegids VMT oriëntatiefase

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids Signmaker oriëntatie- en profileringsfase

2018

Eindhoven

2018 – Studiegids Digital publishing oriëntatie- en profileringsfase

2018

Eindhoven

2017 – Studiegids Crossmedia vormgeving profileringsfase

2017

Eindhoven

2017 Studiegids Vormgeven Media en Technologie oriëntatiefase

2017

Eindhoven

2017 Studiegids Podium- en evenemententechniek oriëntatie en profileringsfase

2017

Boxtel

2017 Studiegids Media- en evenementenmanagement oriëntatie- en profileringsfase

2017

Eindhoven

2017 Studiegids Digital Publishing oriëntatie- en profileringsfase

2017

Eindhoven

2017 Studiegids algemeen deel versie Eindhoven

2017

Boxtel

2017 Studiegids Vormgeven Product Ruimte en Media oriëntatiefase

2017

Boxtel

2017 Studiegids Vormgeven en Ambacht oriëntatiefase

2017

Boxtel, Eindhoven

2017 Studiegids keuzedeel versie Boxtel en Eindhoven

2017

Boxtel

2017 Studiegids algemeen deel versie Boxtel

2017

Eindhoven

2016 Studiegids Vormgeven Media en Technologie oriëntatiefase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids Signmaker oriëntatie- en profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids Podium- en evenemententechniek oriëntatie- en profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids Podium- en evenemententechniek niveau3

2016

Boxtel

2016 Studiegids Media- en evenementenmanagement orientatie- en profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids Game developer profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids Game art en animatie profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids Fotografie profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids Digital Publishing oriëntatie- en profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids Crossmedia Vormgeving profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids AV-Technologie profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids Audiovisuele Vormgeving en Animatie profileringsfase

2016

Eindhoven

2016 Studiegids algemeen deel versie Eindhoven

2016

Boxtel

2016 Studiegids Vormgeven Product Ruimte en Media profileringsfase

2016

Boxtel

2016 Studiegids Vormgeven Product Ruimte en Media oriëntatiefase

2016

Boxtel, Eindhoven

2016 Studiegids keuzedeel versie Boxtel en Eindhoven

2016

Boxtel

2016 Studiegids Creatief vakman profileringsfase

2016

Boxtel

2016 Studiegids Creatief vakman oriëntatiefase

2016

Boxtel

2016 Studiegids algemeen deel versie Boxtel

2016

Eindhoven

2015 Studiegids Vormgeven Media en Technologie fase 1

2015

Eindhoven

2015 Studiegids Signmaker en Printmedia fase 2-3

2015

Eindhoven

2015 Studiegids Signmaker en Printmedia fase 1

2015

Eindhoven

2015 Studiegids Podium- en evenemententechniek fase 1-2-3

2015

Boxtel

2015 Studiegids Mediamanager fase 2-3

2015

Boxtel

2015 Studiegids Media- en evenementenmanagement fase1

2015

Eindhoven

2015 Studiegids Game development fase 2-3

2015

Eindhoven

2015 Studiegids Game art en animatie fase 2-3

2015

Eindhoven

2015 Studiegids Fotografie fase 2-3

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering Signmaker

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering Mediavormgever

2015

Boxtel

2015 Studiegids examinering Media- en evenementenmanagement

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering Medewerker Sign

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering Medewerker Printmedia

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering Medewerker Podium- en evenemententechniek

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering Game developer

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering Fotografie

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering Digital Publishing

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering Digitaal Drukker

2015

Eindhoven

2015 Studiegids examinering AV-Technologie

2015

Eindhoven

2015 Studiegids Digital Publishing fase 1-2-3

2015

Eindhoven

2015 Studiegids Crossmedia Vormgeving fase 2-3

2015

Eindhoven

2015 Studiegids AV-technologie fase 2-3

2015

Eindhoven

2015 Studiegids Audiovisuele Vormgeving en Animatie fase 2-3

2015

Eindhoven

2015 Studiegids algemeen deel versie Eindhoven

2015

Boxtel

2015 Studiegids Vormgeven Product Ruimte en Media profileringsfase

2015

Boxtel

2015 Studiegids Vormgeven en Ambacht fase1

2015

Boxtel

2015 Studiegids Vormgeven communicatie en ruimte fase 1

2015

Boxtel

2015 Studiegids Specialist Decoratie en Restauratieschilder fase 2-3

2015

Boxtel

2015 Studiegids examinering Specialist Decoratie en Restauratieschilder

2015

Boxtel

2015 Studiegids examinering Creatief vakman Textiel

2015

Boxtel

2015 Studiegids examinering Creatief vakman Leer

2015

Boxtel

2015 Studiegids examinering Creatief vakman Keramiek

2015

Boxtel

2015 Studiegids examinering Creatief vakman Glas

2015

Boxtel

2015 Studiegids Creatief vakman fase2-3

2015

Boxtel

2015 Studiegids algemeen deel versie Boxtel

2015

Weten wat een studiegids is en hoe je deze moet lezen? Check het in onderstaande video.