Regelingen, codes & good governance

Lees op deze pagina informatie over regelingen, codes en good governance.

Gegevens ANBI

SintLucas heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat wij als instelling het algemeen belang dienen. Daarom hoeven wij geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Om deze ANBI-status te kunnen behouden, is SintLucas genoodzaakt onderstaande informatie op transparante wijze te verstrekken.

Naam: SintLucas
RSIN/Fiscaal nummer: 820930532
College van Bestuur: Ruud Rabelink, voorzitter

Links naar relevante pagina’s:


Inkoopbeleid en -voorwaarden

SintLucas maakt gebruik van de volgende Algemene Inkoopvoorwaarden als opgesteld door het FSR: Algemene FSR Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Versie 3.0, April 2019.

 


Privacy Statement

Met de nieuwe AVG-wetgeving en omdat we het zelf belangrijk vinden, kun je hiernaast het privacy statement van SintLucas downloaden.


Good Governance

SintLucas wil een goed, verantwoord en transparant bestuur vertegenwoordigen.

Good Governance houdt in dat het sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie op een gerichte en efficiënte manier gedaan wordt. De realisatie van beleidsdoelstellingen moet effectief gebeuren evenals het op een open en transparante manier communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de belanghebbenden. Hiernaast kun je documenten downloaden die bijdragen aan onze transparantie en worden beschikbaar gesteld in het kader van de ‘Good Governance’ van SintLucas.


Studentenstatuut

SintLucas is succesvol als studenten succes hebben tijdens én na SintLucas. Om dit te realiseren is het van belang dat studenten en medewerkers kunnen leren en werken in een prettige en veilige omgeving. Daarom zijn er regels en maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Zodat  iedereen zich bij SintLucas thuis voelt en als een echte ‘Sint’ het beste uit zichzelf en anderen kan halen. De regels en afspraken staan beschreven in het studentenstatuut. Download hiernaast het studentenstatuut.