VAKSCHOOL VOOR BETEKENISVOLLE CREATIVITEIT

Missie, visie & strategie

SintLucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst

Waar staan wij voor?

SintLucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst én draagt daarmee bij aan betekenisvolle creativiteit in de veranderende samenleving.

Waar gaan wij voor?

Bij SintLucas zien we elke dag wat creativiteit oplevert. En dat gaat verder dan het maken van mooie producten. Creativiteit betekent nog meer. Creativiteit stelt mensen namelijk in staat om niet alleen te creëren maar ook te innoveren. En innovatie is hard nodig om de complexe vraagstukken die op onze samenleving en organisaties afkomen het hoofd te bieden. Vraagstukken die niet op te lossen zijn door morgen hetzelfde te blijven doen als vandaag. In het betekenisvol maken van creativiteit wil en kan SintLucas een belangrijke rol spelen.

Creating Opportunities

Op weg naar 2025

Lees meer over onze missie, visie en onze strategie

Klik hier
Moodfilm

Creating opportunities

Creating opportunities is de brede vertaling van onze missie en visie. Onze belofte. We creëren kansen om toekomstdromen waar te maken. Niet alleen voor leerlingen en studenten. Ook voor medewerkers, bedrijven en andere partners. En we verwachten dat zij dat zelf ook doen voor anderen.

Wat drijft ons?

We werken samen in een cultuur waarin de kernwaarden groei, eigenheid, zelfvertrouwen, trots en plezier de basis vormen. Deze kernwaarden zijn het fundament voor ons gedrag.