HET PORTAAL VAN DE CREATIEVE INDUSTRIE

Missie, visie & strategie

SintLucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst in de creatieve industrie.

Studenten in lokaal

Waar staan wij voor?

SintLucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst in de creatieve industrie.

Waar gaan wij voor?

SintLucas is hét Portaal van de creatieve industrie, dat is onze toekomstvisie.
Creatieve talenten kiezen voor SintLucas, omdat wij ze begeleiden naar een mooie toekomst in de creatieve industrie. Bedrijven en hbo’s kiezen voor SintLucassers omdat ze voorlopen op het gebied van kennis, vaardigheden en houding. Organisaties kiezen voor SintLucas, omdat wij kennisontwikkeling, experiment, faciliteiten en innovatiekracht binnen de creatieve industrie en erbuiten verbinden.

Creating opportunities

Creating opportunities is de brede vertaling van onze missie en visie. Onze belofte. We creëren kansen om toekomstdromen waar te maken. Niet alleen voor leerlingen en studenten. Ook voor medewerkers, bedrijven en andere partners. En we verwachten dat zij dat zelf ook doen voor anderen.

Wat doen we?

Over wat we doen kunnen we duidelijk zijn. Wij leiden vormgevers op. Mensen die iets kunnen bedenken, ontwerpen en maken. Ideeën vormgeven. Hier is ons opleidingsportfolio op afgestemd. In sommige opleidingen ligt de nadruk wat meer op bedenken en ontwerpen, bij andere op ontwerpen en maken. Wat het creatieve talent van onze leerlingen en studenten ook is, wij zorgen ervoor dat ze een mooie toekomst wacht in de creatieve industrie.

Wat drijft ons?

We werken samen in een cultuur waarin de kernwaarden groei, eigenheid, zelfvertrouwen, trots en plezier de basis vormen. Deze kernwaarden zijn het fundament voor ons gedrag.

Lees hier meer over onze cultuur.

Hoe maken we dit waar?

We moeten doorlopend innoveren en meebewegen met ontwikkelingen en verwachtingen van de markt. We hebben daarbij vijf strategische ontwikkellijnen en doelen voor ogen:
• We zorgen voor een duidelijke positionering in de markt en (h)erkenning door alle betrokkenen.
• We bieden een onderwijsprogramma dat meebeweegt met de technologische en didactische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen.
• We vormen één organisatie die samenwerkt en wendbaar is.
• We benutten de innovatie- en denkkracht van onze professionals optimaal in resultaatverantwoordelijke teams.
• We hebben onze bedrijfsvoering en processen op orde en zorgen daarmee voor een voorspelbare organisatie.

Leerling VMBO close-up boksen