SiNTLUCAS BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Stage

Goede contacten met het bedrijfsleven zijn voor SintLucas essentieel.

FAQ STAGE – UPDATE 14 juli 2021

Hieronder zetten we de belangrijkste vragen rondom de stage voor de periode juli 2021 – januari 2022 op een rijtje:

Kan/moet ik deels thuiswerken als een stagebedrijf dit vraagt?
Het kabinet adviseert om maximaal de helft van je werktijd naar kantoor te gaan als 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Een stagebedrijf beslist hierover en de stagiair volgt de richtlijnen van het bedrijf. Heb je twijfel over je veiligheid, omdat er niet gewerkt wordt volgens de RIVM richtlijnen neem dan contact op met je stagebegeleider om dit te bespreken. De student en het stagebedrijf kunnen gebruik maken van de brief met tips voor onlinewerken die je hier kunt downloaden.

Ik ben ziek, wat betekent dit voor de stage?
Ook voor stage gelden de aangescherpte richtlijnen. Ben je verkouden, hoest je of heb je koorts, dan laat je je testen en blijf je thuis. Kun je door ziekte niet werken, dan meld je dit bij het stagebedrijf en bij je stagebegeleider van SintLucas.

Hygiënemaatregelen bedrijf
Je dient je te houden aan de voorzorgsmaatregelen die het stagebedrijf neemt in verband met het coronavirus.

Stageterugkomdag en beoordelingsmomenten
Op basis van de richtlijnen van het RIVM zullen contactmomenten zoals de stageterugkomdagen en beoordelingsgesprekken zoveel mogelijk online georganiseerd worden. Je opleiding geeft je hierover informatie.

Missen stagedagen
Mogelijk mis je stagedagen door het coronavirus. Hierover maak je afspraken met je stagebegeleider bij SintLucas. Je praktijkopleider wordt van deze afspraken op de hoogte gesteld.

Het stagebedrijf ziet af van een stage, ik heb geen stage wat nu?
Tot en met september 2021 kan er gezocht worden naar een stageplaats. Het is belangrijk dat je zelf actie onderneemt om sollicitaties uit te zetten en contact te leggen met geaccrediteerde bedrijven. Dit kan nog tot eind september. Volg hiervoor de instructies van je stagebegeleider. Deze adviseert je over de bedrijven die nog vacatures hebben en al geaccrediteerd zijn.

Eind september en nog geen stageplaats?
Heb je na 30 september nog geen stageplaats, dan ben je verplicht deel te nemen aan een aangepast programma dat SintLucas heeft opgesteld ter vervanging van de beroepspraktijk. Dit programma bestaat uit praktijkopdrachten die zoveel mogelijk lijken op opdrachten die je in het bedrijfsleven zou krijgen. Als je deze opdrachten met goed gevolg afrondt en je voldoet aan je leerdoelen, dan geldt dit als volwaardig stage-alternatief. De werkwijze blijft in alles gelijk als bij een normale stage. Inhoudelijk worden de stage-alternatieven begeleidt door een praktijkopleider. De stagebegeleider blijft aanspreekpunt voor de stagiair gedurende de stage. Tussentijdse beoordeling, uren en eindbeoordeling worden vastgelegd in OnStage.

Heb je als stagiair nog vragen over je stage, neem dan contact op met de stagebegeleider van SintLucas.

INFORMATIE VOOR PRAKTIJKBEGELEIDER

Voor meer informatie over stage in de coronatijd, verwijzen we naar onderstaande documenten en links:

  • Stageboek SintLucas schooljaar 2021-2022;
  • De afspraken die vastgelegd zijn in de Praktijkovereenkomst (POK) blijven ook bij thuiswerken geldig. We gaan ervanuit dat er volgens de RIVM-richtlijnen veilig gewerkt kan worden.  Zodra er weer fysiek op het bedrijf gewerkt kan worden, heeft dit de voorkeur.
  • In dit document kunt u meer lezen over het online en thuiswerken voor stagiairs. Neem de info uit dit document door met uw stagiair.

Vragen
Heeft u als praktijkbegeleider nog vragen, neem dan per mail contact op via stages@sintlucas.nl.

Bij al onze beroepsopleidingen is stage een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Studenten leren tijdens de stage wat het betekent om te werken in een echte bedrijfscultuur. Alle kennis en vaardigheden die ze op school hebben opgedaan, kunnen ze nu in de praktijk brengen. En ze ontdekken wat ze nog missen!

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden.

De erkende leerbedrijven voldoen aan de volgende eisen:

  • de werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de inhoudelijke begeleiding van de student;
  • de werkplek is veilig.

Na erkenning door SBB is uw bedrijf officieel geregistreerd als stagebedrijf. Hier kunt u erkenning aanvragen als leerbedrijf.

Aanmelden stagebedrijf

Heeft u een stageplek beschikbaar, meldt u dan aan via stages@sintlucas.nl Wij nemen contact met u op om de verdere procedure te bespreken. Een aanmelding als stagebedrijf biedt geen garantie op een (continue) invulling van uw stageplek. Studenten kiezen zelf het bedrijf dat het beste bij hun interesses, leerdoelen en opleiding past.

Heeft u nog vragen over stages bij SintLucas, neem dan telefonisch contact op met ons stage-bureau: 088 – 373 05 05 of stuur een e-mail naar stages@sintlucas.nl.

Hiernaast kunt u de Algemene voorwaarden Praktijkonderwijs downloaden (NL en EN versie).

Stagiair en stagebedrijf aan het woord

In onderstaand filmpje vertelt Shirley hoe zij haar stage bij Dutch Rose media ervaart. Ook geeft Natasja van Dutch Rose Media toelichting vanuit haar rol als praktijkopleider.