SiNTLUCAS ECHT AAN DE SLAG

Projecten

SintLucas waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Criteria & werkwijze

Binnen ons projectonderwijs kunnen studenten uit verschillende studierichtingen samenwerken aan een project.

Deze opdrachten omvatten het brede gebied waar SintLucas voor opleidt. Van briefing tot projectbegeleiding, van ontwerp tot product en van offerte tot factuur.

Student glas

Project aanmelden

Je kunt hier jouw project aanmelden.
Let op: Alle projectaanvragen worden beoordeeld op onderwijsrelevantie. Dat betekent dat niet alle projecten door SintLucas uitgevoerd worden, of dat ze op een ander, later, moment worden uitgezet. Als een project doorgaat, heeft SintLucas naar jou toe een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De student(en) en begeleidend docent doen hun uiterste best om jouw project succesvol te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat het eindproduct niet (geheel) aan de verwachtingen voldoet of dat er hindernissen in het proces optreden. Daardoor steekt je wellicht meer tijd, energie of middelen in het project dan vooraf ingeschat of wordt het project niet (geheel) afgerond.

Project aangemeld?

Je ontvangt binnen enkele dagen het projectnummer dat aan jouw aanvraag is toegekend. Wij verzoeken je dit nummer te gebruiken wanneer je contact met ons opneemt over de aanvraag. Binnen 10 werkdagen neemt een bedrijfscontactpersoon van SintLucas contact met je op om uw aanvraag en de verdere werkwijze door te nemen.

Studenten atrium

Leermogelijkheden studenten

Bij projectaanvragen kijken wij naar de leermogelijkheden van onze studenten. Wij zien projecten als een onderwijsactiviteit waarbij bepaalde leerdoelen of competenties behaald kunnen worden. Daarom beoordelen onze docenten of een project past binnen de lessen of onze eigen studio. Zij kijken onder andere naar het leervermogen van de student, uitdaging, aansluiting bij thema’s binnen de lessen en de termijn waarop de opdracht uitgevoerd kan worden.

Optimale ondersteuning

Om studenten optimaal te kunnen ondersteunen, vragen wij van jou als klant minimaal het volgende:

  • je investeert tijd en energie in de begeleiding van de student(en) en het project;
  • je introduceert/brieft het project aan de klas, groep of student;
  • je zorgt voor vervoer van personen en middelen (indien van toepassing);
  • je zorgt dat de student veilig kan werken (indien van toepassing);
  • je draagt zorg voor de afhandeling van naburige rechten (bijvoorbeeld muziekrechten, stockfoto’s);
  • samen met de student(en) en docent beoordeelt en evalueert je het project.

SintLucas is een onderwijsorganisatie zonder winstoogmerk. We brengen materiaalkosten en eventuele andere onkosten bij jou in rekening. SintLucas is niet btw-plichtig.

Vragen?

Heb je nog vragen over het aanmelden van een project? Stuur een mail naar projecten@sintlucas.nl dan nemen wij contact met je op.

SintLucas projecten