SiNTLUCAS ECHT AAN DE SLAG

Projecten

SintLucas@work is het projectbureau binnen SintLucas waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Criteria & werkwijze

Binnen ons projectonderwijs kunnen studenten uit verschillende studierichtingen samenwerken aan een project.

Deze opdrachten omvatten het brede gebied waar SintLucas voor opleidt. Van briefing tot productiebegeleiding, van ontwerp tot product en van offerte tot factuur. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het optimaal bedienen van de opdrachtgever.

Een project aanmelden? Dat kan! Lees dan verder onder de afbeelding. Heb je een vraag? Stuur dan een mailtje naar: projecten@sintlucas.nl.

Student glas
Studenten atrium

Project aanmelden

U kunt hier uw project aanmelden.
Let op: Alle projectaanvragen worden beoordeeld op onderwijsrelevantie. Dat betekent dat niet alle projecten door SintLucas uitgevoerd worden, of dat ze op een ander, later, moment worden uitgezet. Als een project doorgaat, heeft SintLucas naar u toe een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De student(en) en begeleidend docent doen hun uiterste best om uw project succesvol te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat het eindproduct niet (geheel) aan uw verwachtingen voldoet of dat er hindernissen in het proces optreden. Daardoor steekt u wellicht meer tijd, energie of middelen in het project dan vooraf ingeschat of wordt het project niet (geheel) afgerond.

Project aangemeld?

U ontvangt binnen enkele dagen het projectnummer dat aan uw aanvraag is toegekend. Wij verzoeken u dit nummer te gebruiken wanneer u contact met ons opneemt over de aanvraag. Binnen 10 werkdagen neemt een bedrijfscontactpersoon van SintLucas contact met u op om uw aanvraag en de verdere werkwijze door te nemen.

Leermogelijkheden studenten

Bij projectaanvragen kijken wij naar de leermogelijkheden van onze studenten. Wij zien projecten als een onderwijsactiviteit waarbij bepaalde leerdoelen of competenties behaald kunnen worden. Daarom beoordelen onze docenten of een project past binnen de lessen of onze eigen studio. Zij kijken onder andere naar het leervermogen van de student, uitdaging, aansluiting bij thema’s binnen de lessen en de termijn waarop de opdracht uitgevoerd kan worden.

Optimale ondersteuning

Om studenten optimaal te kunnen ondersteunen, vragen wij van u als klant minimaal het volgende:

  • u investeert tijd en energie in de begeleiding van de student(en) en het project;
  • u introduceert/brieft het project aan de klas, groep of student;
  • u zorgt voor vervoer van personen en middelen (indien van toepassing);
  • u zorgt dat de student veilig kan werken (indien van toepassing);
  • u draagt zorg voor de afhandeling van naburige rechten (bijvoorbeeld muziekrechten, stockfoto’s);
  • samen met de student(en) en docent beoordeelt en evalueert u het project.

SintLucas is een onderwijsorganisatie zonder winstoogmerk. We brengen materiaalkosten en eventuele andere onkosten bij u in rekening. SintLucas is niet btw-plichtig.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het aanmelden van een project?
Neem dan contact op met het projectbureau via 088 – 3730505 of stuur een mail naar projecten@sintlucas.nl.

SintLucas projecten