Leerroute Ä6

Een game ontwikkelen voor een thema-avond in je buurthuis? Vaardigheden opdoen bij een bedrijf vanuit je persoonlijke interesses? Of vanuit jouw passie voor muziek een installatie of videoclip ontwikkelen die is geïntegreerd in de uitvoering van een kamerkoor?

Ä6 is een nieuwe onderwijsvorm binnen SintLucas waarin maximale ruimte is voor jouw leerproces. Je maakt zelf keuzes als het gaat om projecten, je leerplek en bijvoorbeeld je tijdsindeling. In deze leerroute tot mediavormgever is persoonlijk leren het uitgangspunt. Jij bent de eigenaar van het leerproces waarin jouw persoonlijke vraagstukken, de beroepsvaardigheden als vormgever en maatschappelijke ontwikkelingen samenkomen.

We beginnen met detoxen van traditioneel onderwijs met behulp van creatieve werkvormen die je helpen om stevig te staan als creatieve professional die weet wat hij kan en wil.

Cluster

  • Vormgeven, Media & Technologie

Opleidingsduur

  • 4 jaar (met de mogelijk om te versnellen of vertragen)

Locaties

  • Eindhoven en Boxtel

Toelatingseisen

  • Tijdens de opleiding Mediavormgeven kan je kiezen voor de leerroute Ä6. Het instroommoment voor Ä6 is twee keer per jaar. Als je start bij Ä6, kun je vier weken proefdraaien om te kijken of deze onderwijsvorm bij je past. Je kunt altijd terug naar het reguliere onderwijs.

Diploma

  • Mediavormgever

  • Crebonummer opleiding: 25633

Wat doe ik?

Jouw interesses en motivatie bepalen je leerroute, welke projecten je doet, waar en met wie. Als vormgever verhoud je je natuurlijk ook tot de maatschappij. Burgerschap is daarom verweven in het onderwijs. De opleiding hecht zich niet aan specifieke media of creatieve disciplines. Je ontwikkelt beroepsgerichte vaardigheden door keuzes te maken binnen de gehele breedte van de creatieve sector, zoals: beeldonderzoek, typografie, kleur, interactie, geluid en 3D-vormgeving.

Algemene vakken, zoals rekenen, Nederlands en Engels, dagen je uit om het geleerde toe te passen binnen je projecten. Als manier van leren gebruiken we design thinking. Dit geeft structuur en houvast in het creatieve proces en ruimte aan je leervragen. Daarnaast kun je kiezen uit een breed aanbod van masterclasses, workshops, trainingen en excursies binnen SintLucas om je kennis en vaardigheden te vergroten.

Hoe leer ik?

Ä6 kent geen klassen, maar kerngroepen. Elke kerngroep bestaat uit zes tot tien studenten van verschillende leeftijden en met verschillende interesses, die van en met elkaar leren. Een kerncoach begeleidt de groep en iedere student individueel.

Iedere student is uniek. Je stelt zelf je leerdoelen op en reflecteert daar steeds op in je leerplan. Je ontdekt meer over wie jij bent, wat je belangrijk vindt en nodig hebt om te leren. Dat doe je door allerlei nieuwe ervaringen op te doen binnen uitdagende creatieve en maatschappelijke projecten, die je zelf kiest op basis van je leerdoelen. En door samen te werken met mensen vanuit verschillende interessegebieden binnen en buiten school.

Je kunt met je leervraag ook terecht bij experts op het gebied van bijvoorbeeld animatie, anatomie, audiovisuele vormgeving, webdesign en art & design. Ook heb je de mogelijkheid om in de verschillende werkplaatsen en studio’s binnen SintLucas of bijvoorbeeld in het bedrijfsleven te werken. Bovendien doe je ervaringen op in het werkveld tijdens stage en projecten.

Hoe word je begeleid?

Samen met je kerncoach onderzoek je steeds wat de beste volgende stap is om richting te geven aan jouw ervaringen. De kerncoach monitort je ontwikkeling.

Medestudenten en experts die gekoppeld zijn aan je leervragen geven feedback op je werk. Dat kan individueel en in multidisciplinair groepsverband. Ook zijn er experts en inspiratoren buiten school die jou kunnen begeleiden.

Wanneer en waar leer ik?

We geven je de mogelijkheid om plaats- en tijdongebonden te werken. Dit sluit aan bij de manier van werken in het creatieve werkveld. Je hebt geen vast rooster, maar je werkt agenda gestuurd met een aantal vaste momenten die een basisstructuur vormen.

Ä6 in de praktijk

• Je hebt een keer per week een gesprek met je coach en/of je kerngroep;
• Je hebt geen vast rooster, maar je legt vast waar je bent en met wie je leert. Je krijgt vakinhoudelijke ondersteuning en ruimte;
• Er zijn inspiratiesessies, workshops, trainingen en masterclasses van interne en externe experts en collega-studenten;
• Stagelopen doe je wanneer jij dat wilt en eraan toe bent. In totaal loop je 1350 uur stage;
• Je bedenkt jouw eigen projecten op basis van wat je wilt leren;
• Je kunt samenwerken aan projecten die vanuit Ä6 aangeboden worden;
• Je werkt aan een ontwikkelportfolio, waarin we samen met jou je groei monitoren;
• Ook werk je aan je showcaseportfolio, waarin je laat zien wie je bent, waarmee je jezelf positioneert en profileert op jouw gebied binnen het creatieve werkveld;
• Je werkt niet in leerjaren;
• Je werkt agendagestuurd;
• We hebben een home base en een atelier, waar je altijd mag werken.

Na SintLucas, wat dan?

We gaan bij Ä6 samen aan de slag om je creatieve skills en persoonlijke vaardigheden, zoals creatief zelfvertrouwen, te ontwikkelen, waardoor je na je opleiding met overtuiging het werkveld instapt of begint aan een volgende studie. Van grafisch vormgever tot interaction designer, van filmmaker tot curator, alles is mogelijk. De waarde van je diploma wordt bepaald door je portfolio, waarmee jij jezelf kunt profileren en positioneren binnen het creatieve werkveld.

Toelating

Heb je interesse om te starten bij Ä6, meld je dan aan voor de opleiding Mediavormgeving. Je wordt niet automatisch na je opleiding aangenomen, maar doorloopt een toelating met een aantal verplichte activiteiten.

Het instroommoment voor Ä6 is twee keer per jaar. Als je start bij Ä6, kun je vier weken proefdraaien om te kijken of deze onderwijsvorm bij je past. Je kunt altijd terug naar het reguliere onderwijs.

Meer weten over deze richting?
Vraag de brochure aan

Meer uitstroomrichtingen