SintLucas Catelijne van Middelkoop

Practorale rede "De laatste makers"

Practoraat

Woensdag 20 oktober spreekt practor Catelijne van Middelkoop haar practorale rede “De laatste makers” uit. Voorafgaand aan deze practorale rede zijn er twee experimenten.

“Maken is denken. Iets maken stimuleert kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling, sociale interactie [én] duurzaam denken.” 

Maar wordt er nog wel voldoende gemaakt? Terwijl het belang van materialiteit en belichaming in het Nederlandse onderwijs inmiddels wordt erkend zie je hier in de praktijk nog maar weinig van terug. Daar tegenover staat dat plekken die van oudsher juist bekend staan om hun maakonderwijs (e.g. creatieve vakscholen, kunstacademies) steeds meer een beroep doen op het hoofd dan op de handen van studenten. De Laatste Makers schetst een beeld van een mogelijke toekomst van maakonderwijs en hieruit voortkomende kennisontwikkeling in Nederland en bevraagt de kritische rol die hierin voor een vakschool als SintLucas is weggelegd.

De practorale rede wordt voorafgegaan door twee experimenten die mede duiding geven aan het fluïde begrip ‘betekenisvolle creativiteit’. De experimenten geven inzicht in de werkwijze van het Practoraat Betekenisvolle Creativiteit en maken onderdeel uit van een driejarig onderzoek dat op 1 september j.l. van start is gegaan. Zie voor meer informatie onderstaande beschrijvingen van de experimenten.

Programma

  • 13.30 – 14.00 uur – Ontvangst deelnemers experimenten
  • 14.00 – 15.00 uur – Experiment A en B
  • 15.00 – 15.30 uur – Pauze
  • 15.30 – 16.30 uur – Experiment A en B
  • 16.30 – 17.15 uur –  Pauze en ontvangst practorale rede
  • 17.15 – 18.00 uur – Practorale rede: De laatste makers
  • 18.00 – 19.30 uur  – Borrel

Experiment A: SintLucas 2121
Het is oktober 2121. De tijdscapsule die 100 jaar eerder door medewerkers en studenten van SintLucas werd gevuld met ‘betekenisvolle creativiteit’ is eindelijk opgegraven. Hoe betekenisvol was deze belichaming van creativiteit eigenlijk en wat kunnen we hier nu van leren? In dit experiment ligt de focus op het belang van kritische reflectie. Het experiment neemt de vorm aan van een zogenaamde ‘crit’, een ‘kritische beoordeling’ van een reeks geënsceneerde artefacten.

Experiment B i.s.m. Frederik Pesch: Virtueel Vakmanschap (in English)

Oefening maakt meester luidt het gezegde binnen traditioneel vakmanschap. Niets is minder waar wanneer het gaat om de leerweg die een aspirant houtbewerker aflegt in een fysieke houtwerkplaats. Maar hoe zit dit wanneer je je niet wilt bekwamen in fysieke materialen zoals écht hout, maar in bijvoorbeeld digitaal hout? Op welke wijze spelen materialiteit en belichaming een rol in een virtuele werkplaats en in hoeverre blijft het nodig om écht iets te maken? In dit experiment ligt de focus op de ervaring. Deelnemers aan het experiment ondervinden in levende lijve welke rol de handen spelen tijdens het vergaren van nieuwe inzichten omtrent het maakproces.

Toegang: in verband met een limiet aan het aantal bezoekers verzoeken we je om aan te melden. Mocht je niet in de gelegenheid zijn te komen, de practorale rede is ook via livestream woensdag 20 oktober om 17.15 uur via deze pagina. Klik hier om jezelf aan te melden voor de practorale rede en de workshops. Locatie: SintLucas Torenallee 75 in Eindhoven.

Meer informatie over over het Practoraat Betekenisvolle Creativiteit kan je vinden op onze website.

Catelijne van Middelkoop