Kosten opleiding

Welke kosten maak je als je een mbo-opleiding volgt bij SintLucas.

Student aan het werk

Kosten

De belangrijkste kosten van de opleiding bestaan uit de aanschaf van een laptop en software, lesgeld (vanaf 18 jaar) en leermiddelen. We proberen hieronder een globaal overzicht te geven. De kosten verschillen per opleiding, dat komt o.a. doordat je niet voor iedere opleiding dezelfde soort leermiddelen hoeft aan te schaffen.

Aanschaf laptop & software

Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen doorlopen, is een laptop onmisbaar. We geven advies aan nieuwe studenten over welke laptop en software ze voor hun opleiding het beste aan kunnen schaffen. De algemene informatie kun je hier vinden. Voor de ene opleiding is een basic laptop voldoende, voor de andere opleiding heb je een laptop met meer vermogen nodig. Bijvoorbeeld omdat je met bepaalde computerprogramma’s moet kunnen werken.

Leermiddelen

Voor je opleiding schaf je leermiddelen aan. Bij de ene opleiding gaat het om de aanschaf van kleding en veiligheidsschoenen. Bij de andere opleiding om gereedschap en verf. De kosten verschillen per richting. Klik hier voor het kostenoverzicht schooljaar 2020-2021. Op deze pagina kun je kiezen voor informatie over de start van het schooljaar in Boxtel of Eindhoven.

Lesgeld

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld en dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je betaalt alleen lesgeld als je 18 jaar of ouder bent. Voor het studiejaar 2021-2022 is dit lesgeld voor een bol-opleiding (ongeacht niveau) 608 euro. Het lesgeld wordt door DUO in termijnen geïncasseerd. Meer informatie over lesgeld kun je vinden op de website van DUO.

Tegemoetkoming studiekosten

Soms is het mogelijk (vooral voor studenten/leerlingen jonger dan 18 jaar) om tegemoetkoming in de studiekosten te kunnen ontvangen van of via diverse instanties. De mogelijkheden voor ondersteuning zijn aanmerkelijk verruimd vanwege de regeling MBO-studentenfonds.

  • Jonger dan 18
    Stichting Leergeld: financiële afspraken worden lokaal georganiseerd. Er is geen uniforme procedure per gemeente. Meer info via de website van stichting Leergeld. Mocht je hierover meer willen weten, stuur dan een mail naar debiteuren@sintlucas.nl.
  • 18 jaar of ouder
    Studiekosten dienen betaald te worden uit de studiefinanciering.

Ook zijn er gemeentelijke regelingen die lokaal georganiseerd worden. Er is geen uniforme procedure per gemeente. Veel gemeenten bieden speciale regelingen aan voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.

OV-studentenkaart

Ben je jonger dan 18 jaar als je start met je mbo-opleiding, dan heb je ook recht op een OV-studentenkaart. Wil je er zeker van zijn dat je met een OV-studentenkaart kunt reizen, vraag deze dan op tijd aan. Meer informatie kun je vinden op deze website.

Student VPRM