Kosten opleiding

Welke kosten maak je als je een mbo-opleiding volgt bij SintLucas.

Student aan het werk

Kosten

De belangrijkste kosten van de opleiding bestaan uit de aanschaf van een laptop en software, lesgeld (vanaf 18 jaar) en een schoolbijdrage aan het SintLucas Fonds.

Aanschaf laptop & software

Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen doorlopen, is een laptop onmisbaar. We geven advies aan nieuwe studenten over welke laptop en software ze voor hun opleiding het beste aan kunnen schaffen. Download hier het overzicht. Dit is de informatie voor het schooljaar 2018-2019.

Leermiddelen

Voor je opleiding schaf je leermiddelen aan. Bij de ene opleiding gaat het om de aanschaf van kleding en veiligheidsschoenen. Bij de andere opleiding om gereedschap en verf. De kosten verschillen dus per richting. Klik hier voor het kostenoverzicht schooljaar 2018-2019. Op deze pagina kun je kiezen voor informatie over de start van het schooljaar in Boxtel of Eindhoven.

Lesgeld

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld en dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor het studiejaar 2018-2019 is dit bedrag 1.155 euro. Je betaalt alleen lesgeld als je 18 jaar of ouder bent. Meer informatie over lesgeld kun je vinden op de website van DUO.

SintLucas fonds

De overheid stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan SintLucas waaruit het (standaard) onderwijs kan worden aangeboden. SintLucas wil zich onderscheiden door naast dit onderwijsaanbod een aantal extra activiteiten en faciliteiten te bieden die de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs verhogen. Dit extra aanbod wordt bekostigd vanuit de eigen bijdrage van studenten aan het SintLucas fonds. Het SintLucas fonds maakt onder meer excursies, kluisjes, sociale activiteiten en het uitlenen van apparatuur mogelijk. De bijdrage aan het SintLucas fonds bedraagt 100,- euro per studiejaar. SintLucas vindt het aanbod dermate belangrijk dat, naast de bijdrage van studenten, de organisatie ook bijdraagt aan de financiering van het fonds. Lees hier meer over het SintLucas Fonds.

Tegemoetkoming studiekosten

Soms is het mogelijk om (vooral voor studenten jonger dan 18 jaar) een tegemoetkoming in de studiekosten te ontvangen van of via diverse instanties:

  • Stichting Leergeld: Financiële afspraken. Dit is lokaal georganiseerd en er is geen uniforme procedure per gemeente. Meer informatie via deze website. De mogelijkheden zijn verruimd vanwege de tijdelijke regeling ‘Minimagezinnen’. Meer info vind je hier.
  • Gemeentelijke regelingen: Veel gemeenten bieden speciale regelingen aan voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met de gemeente waarin je woonachtig bent.

OV-studentenkaart

Ben je jonger dan 18 jaar als je start met je mbo-opleiding, dan heb je ook recht op een OV-studentenkaart. Wil je er zeker van zijn dat je met een OV-studentenkaart kunt reizen, vraag deze dan op tijd aan. Meer informatie kun je vinden op deze website. In Brabant zijn er speciale kortingsacties als je reist met de bus. Op deze website vind je daar meer informatie over.