Kosten opleiding

Welke kosten maak je als je een mbo-opleiding volgt bij SintLucas.

Student aan het werk

Kosten

De belangrijkste kosten van de opleiding bestaan uit de aanschaf van een laptop en software, lesgeld (vanaf 18 jaar), leermiddelen en een schoolbijdrage aan het SintLucas Fonds. De informatie op deze pagina is bedoeld voor het huidige schooljaar, 2019-2020.

Aanschaf laptop & software

Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen doorlopen, is een laptop onmisbaar. We geven advies aan nieuwe studenten over welke laptop en software ze voor hun opleiding het beste aan kunnen schaffen. Het advies voor het schooljaar 2020-2021 zal in juni 2020 op deze pagina verschijnen.

Leermiddelen

Voor je opleiding schaf je leermiddelen aan. Bij de ene opleiding gaat het om de aanschaf van kleding en veiligheidsschoenen. Bij de andere opleiding om gereedschap en verf. De kosten verschillen per richting. Klik hier voor het kostenoverzicht schooljaar 2019-2020. Op deze pagina kun je kiezen voor informatie over de start van het schooljaar in Boxtel of Eindhoven.

Lesgeld

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld en dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor het studiejaar 2019-2020 is dit bedrag 1.168 euro. Je betaalt alleen lesgeld als je 18 jaar of ouder bent. Meer informatie over lesgeld kun je vinden op de website van DUO.

SintLucas fonds

De overheid stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan SintLucas waaruit het (standaard) onderwijs kan worden aangeboden. SintLucas wil zich onderscheiden door naast dit onderwijsaanbod een aantal extra activiteiten en faciliteiten te bieden die de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs verhogen. Dit extra aanbod wordt bekostigd vanuit de eigen bijdrage van studenten aan het SintLucas fonds. Het SintLucas fonds maakt onder meer excursies, kluisjes, sociale activiteiten en het uitlenen van apparatuur mogelijk. De bijdrage aan het SintLucas fonds bedraagt 100,- euro per studiejaar. SintLucas vindt het aanbod dermate belangrijk dat, naast de bijdrage van studenten, de organisatie ook bijdraagt aan de financiering van het fonds. Lees hier meer over het SintLucas Fonds.

Tegemoetkoming studiekosten

Soms is het mogelijk (vooral voor studenten jonger dan 18 jaar) om tegemoetkoming in de studiekosten te kunnen ontvangen van of via diverse instanties:

  • Stichting Leergeld: De mogelijkheden voor ondersteuning zijn aanmerkelijk verruimd vanwege de tijdelijke regeling “Minimagezinnen”. Financiële afspraken worden lokaal georganiseerd. Er is geen uniforme procedure per gemeente. Meer info via de website van stichting Leergeld. Mocht je hierover meer willen weten, stuur dan een mail naar debiteuren@sintlucas.nl.
  • Gemeentelijke regelingen: Dit is lokaal georganiseerd. Er is geen uniforme procedure per gemeente. Veel gemeenten bieden speciale regelingen aan voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met de gemeente waar je woonachtig bent.

OV-studentenkaart

Ben je jonger dan 18 jaar als je start met je mbo-opleiding, dan heb je ook recht op een OV-studentenkaart. Wil je er zeker van zijn dat je met een OV-studentenkaart kunt reizen, vraag deze dan op tijd aan. Meer informatie kun je vinden op deze website. In Brabant zijn er speciale kortingsacties als je reist met de bus. Op deze website vind je daar meer informatie over.