Aanmelden mbo-opleidingen

Aanmelden voor een mbo-opleiding bij SintLucas voor het studiejaar 2023-2024 kan vanaf 1 november 2022 om 09.00 uur via onze website www.sintlucas.nl. De sluitingsdatum is in principe 1 mei 2023. Deze datum is echter afhankelijk van het aantal aanmeldingen. SintLucas heeft voor alle opleidingen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst (de aanmelding dient wel compleet te zijn). Sommige opleidingen kunnen eerder vol zijn dan 1 mei, anderen hebben nog langer plaatsen open.