Praktische informatie

Ouders/verzorgers

Als je kiest voor de vmbo-opleiding van SintLucas dan kies je voor een opleiding die bestaat uit algemene vakken met daarnaast veel aandacht voor creatieve vakken. 

Als je kiest voor de vmbo-opleiding van SintLucas dan kies je voor een opleiding die bestaat uit algemene vakken met daarnaast veel aandacht voor creatieve vakken.

Magister en schoolgids

Magister is het leerlingadministratiepakket van SintLucas. Via Magisterweb hebben leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) toegang tot algemene informatie over school en tot gegevens zoals onder andere roosters, roosterwijzigingen, beoordelingen en absenties. Een handleiding voor Magister kunt u hier bekijken.

De schoolgids 2017-2018 is hieronder te downloaden.

Jaarplanning leerlingen 2017-2018

Hieronder kun je de jaarplanning voor de leerlingen schooljaar 2017-2018 downloaden. Het document verschijnt onderin je scherm als pdf-bestand.

Jaarplanning leerlingen 2017-2018

PTA en examenreglement

Toetsing & overgangsnormen

In het document toetsing en overgangsnormen geven we duidelijkheid over de beoordelingsprocedure op SintLucas. Hierin staan de directe richtlijnen waar docenten en leerlingen zich aan dienen te houden, zodat ze weten wat hun rechten en plichten zijn.

Opwaarderen printtegoed

Wil je je printtegoed opwaarderen? Ga dan naar deze website. Je vult je leerlingnummer en wachtwoord in. Vervolgens kun je een bedrag op je kaart zetten.

Busvervoer

In Brabant worden kortingsacties aangeboden voor scholieren die met de bus reizen. Meer info daarover vind je op deze website.

Veiligheid

Op en rondom onze school moeten leerlingen zich veilig voelen. Samen met de gemeente Eindhoven, Politie, Halt, het Openbaar Ministerie en diverse scholen uit het voorgezet onderwijs in de gemeente Eindhoven heeft SintLucas het Convenant inzake schoolveiligheid ondertekend en zijn er afspraken gemaakt om samen te werken aan een veilige school. Lees hier het sociaal veiligheidsbeleid dat we voor het vmbo hebben opgesteld

Pestprotocol

In dit document staat omschreven hoe SintLucas omgaat met pesten. Het bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, daarnaast staan er voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Mededelingen & buitengewoon verlof

Via onderstaande buttons kun je de digitale versie van de mededelingenkaart en het aanvraagformulier voor buitengewoon verlof downloaden. 

Je kunt de mededelingenkaart uitprinten en inleveren bij de zwarte brievenbus van de conciërges. Het aanvraagformulier voor buitengewoon verlof (2 pagina's) is hieronder ook te downloaden. Je kunt deze inleveren bij Jaan Vorst, begeleidingscoördinator uiterlijk 2 weken voor vertrek.

Contactpersoon VMBO

Voor vragen kun je contact opnemen met het vmbo van SintLucas via Marijke Wassenburg, haar telefoonnummer is 088 - 373 0545 en via e-mail is ze te bereiken op m.wassenburg@sintlucas.nl.