Begeleiding

Bij ons ben je geen nummer. Onze docenten kennen alle leerlingen bij naam en hebben voor iedereen persoonlijke aandacht. De begeleiding op het vmbo is in handen van de docenten, de mentor, de decaan en eventueel de maatschappelijk werker.

Bij ons ben je geen nummer. Onze docenten kennen alle leerlingen bij naam en hebben voor iedereen persoonlijke aandacht. De begeleiding op het vmbo is in handen van de docenten, de mentor, de decaan en eventueel de maatschappelijk werker.

Bij het vmbo van SintLucas bieden we verschillende vormen van begeleiding aan:

Eerstelijns
De eerstelijns begeleiding is de basisbegeleiding die wij op SintLucas bieden. Onder deze begeleiding vallen onder andere de mentor, de vakdocent, de praktijkinstructeur en de onderwijsassistent.

Tweedelijns
Deze begeleiding is er op gericht om zaken te regelen en op te lossen die niet bij de mentor horen. Het kan gaan om problemen rond pesten of om andere problemen tussen leerlingen onderling of tussen leerlingen en docenten.

Derdelijns
De derdelijns begeleiding is gespecialiseerde begeleiding buiten SintLucas. Op advies van het zorgadviesteam en de ondersteuningscoördinator kunnen externen worden aangetrokken of kun je buiten SintLucas gespecialiseerde begeleiding krijgen. Dit kan na advies van het zorgadviesteam of na advies van de ondersteuningscoördinator. Ook de decaan kan doorverwijzen voor een extern advies.

Klik op onderstaande buttons om de informatie te downloaden over de verschillende begeleidingsvormen en het schoolondersteuningsprofiel:

Bekijk de animatie om meer te weten te komen over hoe wij met Passend Onderwijs omgaan.