Praktische informatie

Ouders/Verzorgers

Op deze pagina staat informatie die van belang is voor de ouder(s)/verzorger(s) van huidige vmbo-leerlingen.
Op deze pagina staat informatie die van belang is voor de ouder(s)/verzorger(s) van huidige vmbo-leerlingen.

Magister en schoolgids

Magister is het leerlingadministratiepakket van SintLucas. Via Magisterweb hebben leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) toegang tot algemene informatie over school en tot gegevens zoals onder andere roosters, roosterwijzigingen, beoordelingen en absenties. Een handleiding voor Magister kunt u hier bekijken.

De schoolgids 2017-2018 is hieronder te downloaden.

Magister Schoolgids

Informatie schooljaar 2017-2018

Hieronder kun je de belangrijkste documenten voor schooljaar 2017-2018 downloaden. 

Opwaarderen printtegoed
Wil je je printtegoed opwaarderen? Ga dan naar deze website. Je vult je leerlingnummer en wachtwoord in. Vervolgens kun je een bedrag op je kaart zetten.

Busvervoer
In Brabant worden kortingsacties aangeboden voor scholieren die met de bus reizen. Meer info daarover vind je op deze website.

PTA en examenreglement
De regelgeving rondom schoolexamens en het eindexamen staat in het examenreglement. Alle beoordeelmomenten zijn opgenomen in het plan van toetsing en afsluiting (PTA) voor leerjaar 1 tot en met leerjaar 4. 

Toetsing & overgangsnormen
In het document toetsing en overgangsnormen geven we duidelijkheid over de beoordelingsprocedure op SintLucas. Hierin staan de directe richtlijnen waar docenten en leerlingen zich aan dienen te houden, zodat ze weten wat hun rechten en plichten zijn.

Veiligheid
Op en rondom onze school moeten leerlingen zich veilig voelen. Samen met de gemeente Eindhoven, Politie, Halt, het Openbaar Ministerie en diverse scholen uit het voorgezet onderwijs in de gemeente Eindhoven heeft SintLucas het Convenant inzake schoolveiligheid ondertekend en zijn er afspraken gemaakt om samen te werken aan een veilige school. Lees hier het sociaal veiligheidsbeleid dat we voor het vmbo hebben opgesteld.

Pestprotocol
In dit document staat omschreven hoe SintLucas omgaat met pesten. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Mededelingen kaart

Download hier een digitale versie van de mededelingenkaart. Je kunt deze uitprinten en inleveren bij de zwarte brievenbus van de conciërges.
Mededelingenkaart

Buitengewoon verlof

Het aanvraagformulier voor buitengewoon verlof (2 pagina's) is hieronder te downloaden. Je kunt deze inleveren bij Jaan Vorst, begeleidingscoördinator uiterlijk 2 weken voor vertrek.
Formulier

CONTACTPERSOON VMBO

Voor vragen kun je contact opnemen met het vmbo van SintLucas via Marijke Wassenburg, haar telefoonnummer is 088 - 373 0545 en via e-mail is ze te bereiken op m.wassenburg@sintlucas.nl

OUDERRAAD VMBO

De ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen zijn vertegenwoordigd in de ouderraad. Zij hebben regelmatig overleg met de schoolleiding. Hieronder vertellen ze kort waar ze zich mee bezighouden. Wilt u in contact komen met de ouderraad, stuur dan een bericht naar ouderraadvmbo@sintlucas.nl

Wat willen we betekenen voor SintLucas, welke bijdrage willen we leveren?

Wij willen graag bijdragen vanuit het perspectief van de ouders aan de ontwikkeling van de school en daarmee aan de ontwikkeling en opleiding van onze kinderen. De ouderraad ziet zich als partner in dit netwerk. We mobiliseren kennis, creativiteit en capaciteit van ouders om maximaal bij te dragen aan ontwikkeling en verbetering van SintLucas. Dat doen we door verbinding te maken met ouders, schoolleiding, leerkrachten, medewerkers en leerlingen waarbij we streven naar co-creatie.

Wat vinden we belangrijk in de omgang met elkaar (onderling en naar de anderen binnen de SintLucas Community)?

  • Openheid
  • Transparantie
  • Wederzijds vertrouwen en respect dat wederzijds weloverwogen keuzes zijn gemaakt en wordt gehandeld
  • Gelijkwaardigheid

Waar zijn we goed in?

  • Betrokken
  • Enthousiasme
  • Gedreven
  • Kennis brengen vanuit ouderperspectief en bedrijfsleven
  • We zijn opmerkzaam