Begeleiding

Bij ons ben je geen nummer. Onze docenten kennen alle leerlingen bij naam en hebben voor iedereen persoonlijke aandacht. De begeleiding op het vmbo is in handen van de docenten, de mentor, de decaan en eventueel de maatschappelijk werker.
De begeleiding op het vmbo is in handen van de docenten, de mentor, de decaan en eventueel de maatschappelijk werker.

Mentor

Tijdens je vmbo-opleiding bij SintLucas krijg je begeleiding van je mentor. De mentor is ook voor je ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt voor het voeren van gesprekken over bijvoorbeeld je voortgang, motivatie, aanwezigheid tijdens lessen, het houden aan afspraken en samenwerken.

Passend Onderwijs

Met de invoering van de Wet passend onderwijs (per 1 augustus 2014) verdwijnt de leerlinggebonden financiering (LGF/’rugzakje’). VO scholen zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod, waarbij het de bedoeling is dat ze de extra begeleiding en ondersteuning verbreden voor alle leerlingen die dat nodig hebben. Scholen krijgen dus niet langer extra financiering voor een klein aantal specifieke leerlingen, maar een totaalbudget om een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen te realiseren. Bekijk het filmpje voor een korte uitleg en lees via onderstaande link meer over passend onderwijs bij SintLucas.

Lees meer

In dit document staat meer over passend onderwijs bij SintLucas vmbo