Verantwoording

Gezamenlijk creëren wij het onderwijs en werken we aan onze toekomst in de creatieve industrie.

Eindexpo

Jaarverslag

In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar. Bekijk hiernaast de jaarverslagen van 2016 en 2017.

Jaarverslag 2018 is vanaf half juni 2019 te raadplegen op deze plek. 


Kwaliteitsplan

SintLucas slaat in het kwaliteitsplan 2015 – 2018 een brug tussen onze strategie, uitvoering en resultaten. De drie lijnen van onze strategische koersnotitie vormen de kapstok van dit plan. Hiernaast kun je de eindrapportage en het plan downloaden.


Verbeterplan BPV 2016 – 2021

Om de kwaliteit van het mbo en de beroepspraktijk vorming (bpv) te verbeteren, is er een verbeterplan BPV 2016-2021 opgesteld door SintLucas. Ieder jaar verschijnt er een tussenrapportage van dit plan. In het zwarte blok hiernaast vind je de verbeterplannen.


Inspectierapport

Eens in de vier jaar onderzoekt de inspectie elke onderwijsinstelling in Nederland. In maart 2017 kwam de inspectie langs bij SintLucas voor de mbo-opleidingen Digital Publisher en Mediavormgever en onze vmbo-opleiding. Hiernaast vind je het inspectierapport.

Studentenwerk