Verantwoording

Gezamenlijk creëren wij het onderwijs en werken we aan onze toekomst in de creatieve industrie.

Eindexpo

Jaarverslag

In het jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, ontwikkelingen en prestaties in dat jaar. Bekijk hiernaast de jaarverslagen van 2018, 2019 en 2020.

Lees de hoogtepunten van ons jaarverslag in ons online jaarverslag.

 

Kwaliteitsagenda

In de Kwaliteitsagenda 2019-2022 geeft SintLucas aan met welke maatregelen zij het onderwijs merkbaar wil verbeteren voor studenten en regionale/landelijke partners.

Verbeterplan BPV 2016 – 2021

Om de kwaliteit van het mbo en de beroepspraktijk vorming (bpv) te verbeteren, is er een verbeterplan BPV 2016-2021 opgesteld door SintLucas.

Inspectierapport

Eens in de vier jaar onderzoekt de inspectie elke onderwijsinstelling in Nederland. In maart 2017 kwam de inspectie langs bij SintLucas voor de mbo-opleidingen Digital Publisher en Mediavormgever en onze vmbo-opleiding. Hiernaast vind je het inspectierapport.

Studentenwerk