Regelingen en codes

Klachtenregeling

Student aan het werk

Informatie over de klachtenregeling

Ben je het niet eens met de gang van zaken, met een genomen beslissing of juist het nalaten daarvan dan wil SintLucas dat dit besproken wordt met de mensen die er direct bij betrokken zijn. Hiernaast kun je verschillende documenten downloaden rondom de klachtenregeling.

Contactpersoon klachtenregeling

De contactpersoon van SintLucas voor de klachtenregeling is mevrouw Karin Dekkers. Zij is bereikbaar via het e-mailadres: k.dekkers@sintlucas.nl

Post kan gestuurd worden naar:
SintLucas,
t.a.v. mevrouw K.Dekkers
Postbus 872, 5600 AW Eindhoven of
Postbus 120, 5280 AC Boxtel

Toetsing en examinering

Indien je het niet eens bent met de uitslag van examens, kan je bezwaar maken bij de examencommissie. Als je het niet eens bent met de conclusie van de examencommissie, kan je in beroep gaan bij de commissie van beroep voor examens. Hoe je bezwaar en beroep kunt aantekenen, is terug te vinden in het examen-reglement. Dit kun je terugvinden in de Studiegids examinering van jouw opleiding. Via deze link kun je de regeling per opleiding terugvinden.

Vertrouwenspersonen

SintLucas wil dat iedereen zich prettig voelt op school. Pesten, discriminatie of ongewenste intimiteiten zijn zaken die niet getolereerd worden op SintLucas. Daarom zijn er medewerkers bij wie je terecht kunt als je met deze problemen rondloopt. Lees in het document hiernaast meer over de regeling vertrouwenspersonen.