Beroepspraktijkvorming

Stage

Goede contacten met het bedrijfsleven zijn voor SintLucas essentieel. Immers, het curriculum moet zijn afgestemd op de ontwikkelingen in het werkveld om een goede doorstroom te waarborgen. Voor studenten is het van belang dat ze tijdens de opleiding al zoveel mogelijk kunnen leren van de beroepspraktijk. Op deze pagina leest u op welke manieren wij graag met het bedrijfsleven samenwerken.
Voor studenten is het van belang dat ze tijdens de opleiding al zoveel mogelijk kunnen leren van de beroepspraktijk. Op deze pagina leest u op welke manieren wij graag met het bedrijfsleven samenwerken.

Praktijk

Bij al onze beroepsopleidingen is stage een belangrijk onderdeel van het leerproces. Studenten leren tijdens de stage wat het betekent om te werken in een echte bedrijfscultuur. Alle kennis en vaardigheden die ze op school hebben opgedaan, kunnen ze nu in de praktijk brengen. En ze ontdekken wat ze nog missen!

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden. De erkende leerbedrijven voldoen aan de volgende eisen:

  • de werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de inhoudelijke begeleiding van de student;
  • de werkplek is veilig.

Aanmelden stagebedrijf

Heeft u een stageplek beschikbaar, meld u dan aan bij de SBB
https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/erkenning-aanvragen

De SBB is een landelijke organisatie die stagebedrijven goedkeurt. Na de accreditatie via het SBB is uw bedrijf officieel geregistreerd als stagebedrijf. Uw bedrijfsgegevens worden geplaatst op de website van het SBB via www.stagemarkt.nl

Studenten kiezen uit deze database welk bedrijf het beste bij hun interesses, leerdoelen en opleiding past. Een aanmelding bij SBB biedt geen garantie op een (continue) invulling van uw stageplek. De database is voor alle studenten in Nederland toegankelijk.


Algemene voorwaarden Praktijkonderwijs (POK)
General Terms and conditions of Practical Training

Hieronder kunt u de Algemene voorwaarden Praktijkonderwijs (POK) downloaden (NL en EN versie):


Vragen over stages bij SintLucas?

Heeft u nog vragen over stages bij SintLucas, neem dan telefonisch contact op met ons stagebureau via 088 - 37305 05 of stuur een mail naar bpv@sintlucas.nl