Update: 01 april – 17.36 uur

Q&A Examens VMBO

Op woensdag 1 april zijn alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over de stand van zaken rondom de schoolexamens en de centraal schriftelijke examens.

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden:

Gaan de praktijkexamens en de centrale eindexamens door?
De centrale eindexamens en de praktijkexamens voor dit schooljaar gaan NIET door.

Hoe wordt nu bepaald of ik geslaagd of gezakt ben?
Het schoolexamencijfer (cijfers van alle toetsen uit leerjaar 3 en 4) dat je uiteindelijk behaalt, zal gebruikt worden om te bepalen of je slaagt of zakt. Op dit moment is de slaag-zakregeling nog niet bekend. Daarover informeren we je zodra die bekend is.

Wat gaat er nu gebeuren?
Alle toetsen, die in periode 3 zijn afgenomen, moeten door iedereen zijn afgerond. Als er “inh” in Magister staat, moet deze toets dus ingehaald worden!

Wat moet ik doen als ik inhaalwerk voor periode 3 heb voor de praktijkvakken (IVP, ICT, BTE, pakket en/of project)?

Dit inhaalwerk maak je thuis. Vanwege de coronacrisis maakt Adobe het voor alle leerlingen met een schoolaccount mogelijk om ook thuis met Adobe te werken.* De uiterste inleverdatum voor deze opdrachten is vrijdag 10 april 12.00 uur in de inlevermap van de vakdocent.

*Heb je thuis geen mogelijkheid tot het gebruik van een computer/laptop om je praktijkvakken af te ronden, dan stelt school een leenlaptop beschikbaar. Deze zijn beperkt beschikbaar, dus maak hier alleen gebruik van als het echt niet anders kan. Wil je hier gebruik van maken, geef dit dan uiterlijk vrijdag 3 april door aan docent Mark Becholz via m.becholz@sintlucas.nl

De handleiding om Adobe te installeren, kun je hier downloaden.

Ik heb inhaalwerk voor de theorievakken uit periode 3, wat moet ik dan doen?
Dit inhaalwerk maak je op school tijdens de inhaaldagen van dinsdag 14 t/m vrijdag 17 april. Het inhaalrooster staat in Magister, zodat je voldoende tijd hebt om je voor te bereiden.

Hoe zit het met de mogelijkheid om toetsen te herkansen?
De herkansingsregeling voor leerjaar 4 in periode 3 blijft nog steeds van kracht. Je behoudt daardoor de mogelijkheid je eindcijfers te kunnen verbeteren.

Wat kan ik herkansen?
Je hebt de mogelijkheid om 2 toetsen uit periode 3 van leerjaar 4 te herkansen. Dit gebeurt van woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei.

Hoe meld ik me aan voor een herkansing?
De aanmeldlink voor je herkansing(en) ontvang je dinsdag 21 april (dan heb je al je cijfers compleet als je iets hebt ingehaald). Je kan deze link tot uiterlijk zondag 3 mei, 12.00 uur invullen. Hierdoor heb je de kans om je eindcijfer voor een vak alsnog te verbeteren.

Voor welke vakken kan ik herkansen?

  • Nederlands,
  • Engels,
  • wiskunde,
  • nask1,
  • economie,*
  • geschiedenis*

* alleen de gemengde leerweg (theoretisch)

Ik wil geen toets herkansen, wat doe ik dan?
Ook wanneer je niet wil deelnemen aan een herkansing vul je de aanmeldlink in.

Hoe houden jullie je aan de regels bij het inhalen of de herkansingen?
Door het spreiden van de inhaaltoetsen en herkansingen over meerdere dagen, handelen we in lijn met de nieuwe maatregelen en naar de richtlijnen van het RIVM voor een veilige afname van de schoolexamens.

Ik ben ziek tijdens het inhaalmoment of tijdens de herkansingen, wat doe ik dan?
Ben je ziek tijdens het inhaalmoment van 14 t/m 17 april of tijdens de herkansingen op van 6 tot met 8 mei, dan haal je de toets(en) in op een nader te bepalen moment.

Ik wil extra ondersteuning, hoe krijg ik die?
We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan extra voorbereiding op je herkansing. Dit kan je dan afstemmen met je vakdocent om dit digitaal te doen.

Moet ik de digitale lessen blijven volgen?
Tijdens de digitale mentorles is iedereen verplicht aanwezig. Wanneer je voor een bepaald vak nog iets moet inhalen, is je aanwezigheid ook verplicht. Heb je voor een vak alles ingehaald dan is je aanwezigheid niet meer verplicht.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?
Als er vragen zijn, stel ze dan aan je mentor of vakdocent!